Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update stand van zaken bij Royal FloraHolland

Redactie
Door Redactie 16 november 2021

Na de hevige cao-onderhandelingen van de afgelopen maanden zijn we weer toe gekomen aan het regulier periodiek overleg met de directie van RFH. Tijdens het overleg hebben we verschillende onderwerpen besproken, waaronder de laatste stand van zaken binnen RFH.

Update stand van zaken bij Royal FloraHolland

Ook hebben wij stil gestaan bij het tekort aan arbeidskrachten, steeds hogere belading van karren, inzet van ZZP’ers in logistiek en de coronamaatregelen en zorgen hierover. Daarnaast zijn er vele andere onderwerpen besproken. Hieronder een samenvatting.

Financiële positie RFH

Ondanks alle zorgen over het verdienmodel dat onder druk staat is de verwachting dat RFH het jaar 2021 met positieve cijfers zal afsluiten. Volgens RFH is dit mede te danken aan de hoge prijzen en meer aanbod van bloemen en planten. Wel benadrukt RFH dat de trend van dalende karren een punt van zorg blijft. Als vakbonden blijven wij de financiële ontwikkeling van RFH in de gaten houden, met name de hoge bloemenprijzen en de ontwikkelingen per locatie.

Hoge karren punt van zorg

Verder hebben de vakbonden zich uitgesproken over de steeds hoger wordende karren vanwege het stapelen van orders. Ons valt op dat het aantal karren blijft dalen, maar de hoogte van de karren blijft toenemen. Dit kan in onze ogen een negatief effect hebben op het werkaanbod en de vraag naar personeel in combinatie met min en plus uren. Daarnaast vragen wij ons af of dit Arbo technisch wel verantwoord is als medewerkers steeds hoger moeten tillen en stapelen. RFH is  zich hiervan bewust en buigt zich momenteel over dit onderwerp. Wordt dus vervolgd.

Functiewaardering en referentiefuncties Logistiek

Er is momenteel een werkgroep FUWA (functie waardering) actief. Daarin zijn de functiewaarderings-deskundigen van CNV Vakmensen, FNV Agrarisch Groen en RFH bezig met het functie handboek, waaronder de logistieke functies. Tijdens dit onderzoek worden functieonderzoeken gedaan en wordt er een NOK Matrix (Niveau Onderscheidende Kenmerken) opgesteld. Daarna zullen de functies opnieuw worden gewaardeerd. Het FUWA-traject wordt conform de ORBA-systematiek uitgevoerd. Daarnaast zullen wij samen met RFH een tijdspad uitwerken, waarin het nieuwe functiehandboek wordt geïmplementeerd. Onlangs zijn wij ook door RFH geïnformeerd over de functiewaardering van medewerker FHS. De functie is op 30 ORBA punten gewaardeerd, waardoor deze functie in de aanloopschaal valt. Dit speelt zich voornamelijk af op locatie Naaldwijk en het zijn in de meeste gevallen uitzendkrachten. Wij zijn bereid om deze functie op te nemen in het handboek/loongebouw mits onze FUWA-deskundigen inhoudelijk worden betrokken en de mogelijkheid krijgen om de aanloopschaal toe te passen in de cao.

Dieselmotoremissies

Er is door de  ARBO specialist van RFH een presentatie gedeeld over een onderzoek dieseluitstoot en fijnstof, dat in 2021 is uitgevoerd. Er zijn op verschillende kritieke locaties/afdelingen van RFH locaties metingen verricht om de gezondheidsrisico’s in kaart te brengen. Van de overheid moet de uitstoot van dieselemissies voldoen aan wettelijke normen en/of bovenwettelijke normen die door RFH zelf zijn gesteld. RFH heeft een uitvoerig onderzoek gedaan en op basis daarvan een plan van aanpak opgesteld om deze uitstoot terug te dringen op de locaties waar deze te hoog zijn. In onze ogen een goede ontwikkeling, omdat de gezondheid van onze medewerkers voorop staat.

Arbeidsmarktproblematiek en ZZP inzet in logistiek

Tijdens het cao-traject zijn wij er achter gekomen dat RFH ZZP’ers vanuit YoungOnes in logistiek inhuurt, met als argument om het tekort aan arbeidskrachten aan te pakken. Als vakbond vinden wij dit een slecht plan, omdat dat er sprake is van schijnzelfstandigheid. Volgens de wet DBA mag er geen sprake zijn van leiding en toezicht en mag er geen sprake zijn van verkapt loondienst. Wij vinden dat je bij reguliere logistieke functies medewerkers in dienst moet nemen of inhuren het van uitzendkrachten bij piek en ziek. Een ZZP’er in de logistiek heeft in onze ogen teveel risico’s, want vaak blijkt ook nog eens dat ze niet verplicht zijn verzekerd voor ongevallen en arbeidsongeschiktheid. Ook vallen deze ZZP’ers niet onder de cao waardoor je gaat concurreren op arbeidsvoorwaarden binnen RFH. Je zult als medewerker, die valt onder een cao niet minder aantrekkelijk worden, maar alles wat je ooit hebt opgebouwd in een cao zal in een korte tijd waardeloos worden.

Daarnaast heeft RFH de OR over de inzet van YounOnes ( ZZP’ers) niet geraadpleegd. Dit zou wel moeten en is inmiddels opgepakt mede op aandringen van de vakbonden. Vanuit werkgeversorganisatie VNO-NCW en vakbonden is landelijk een SER advies overeengekomen, waarin het minimumtarief van ZZP’ers niet onder de 35 euro per uur mag komen. Wij zien dat RFH opdrachten heeft uitgezet voor een tarief  van 18 euro per uur. RFH is lid van VNO-NCW en zou zich juist moeten onthouden van dit soort praktijken. Wij zijn als vakbonden zeer teleurgesteld in dit plan van RFH en zullen daar gepast op reageren. Wordt vervolgd.

Snipperdagen

Wij hebben via onze leden vernomen dat er wordt gewerkt met wensenlijstjes. Wij vragen ons af of dit kan en mag volgens de regels van de cao. RFH geeft aan op de hoogte te zijn van de wensenlijstjes en dat zij zullen  onderzoeken of deze systematiek voldoet aan de cao. Het advies van de vakbonden is om één systeem te hanteren, die in eerste instantie voldoet aan de cao en dan ook overal gelijkwaardig wordt gehanteerd.

Coronamaatregelen RFH

Wij hebben aangegeven dat voor veel medewerkers niet helder is welke maatregelen gelden voor welke afdeling. De vakbonden hebben geadviseerd om dit goed helder te blijven doen en eenduidig zodat je overal dezelfde regels hebt. Daarnaast hebben de bonden gesproken over de zorgen betreft de politiek die bezig zijn met de invoer van de coronapas. Wij hebben gevraagd of RFH hier al een standpunt over heeft. RFH vindt het een moeilijk onderwerp. Het lijkt er nu op dat als de wet wordt gewijzigd dat bedrijven zelf hun beleid mogen bepalen. En daar ligt het probleem volgens RFH. RFH volgt namelijk de wet en voeren daarom op dit moment geen coronapasbewijs in. Als het wettelijk moet dan is RFH gedwongen om een eventuele pas in te voeren. Om hier een standpunt over in te nemen kunnen zij pas als de wetgeving bekend is. Momenteel zijn de maatregelen voor de coronapas zo dat deze alleen verplicht zijn bij events en niet bij medewerkersbijeenkomsten. Verder wordt de handhaving als beperkt gedaan vanwege de dynamiek die zich op de RFH locaties en in de maatschappij afspeelt.