Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Vierde onderhandelingsronde cao Royal FloraHolland

Directie doet RVU-voorstel en vraagt meer tijd voor loslaten nullijn

Redactie
Door Redactie 01 september 2021

Op vrijdag 27 augustus heeft de vakbondsdelegatie namens de leden van CNV Vakmensen en FNV de 4e onderhandelingsronde met RFH gestart. Tijdens de 3e ronde van 15 juli hebben wij namens de leden een duidelijke boodschap neergelegd op de tafel van de directie. Namelijk dat de nullijn, de versoberingen en het idee om de cao op te splitsen van tafel moeten.

Vierde onderhandelingsronde cao Royal FloraHolland

Leden en niet-leden hebben namelijk via een enquête aangegeven dat er anders geen basis is voor verdere cao-onderhandelingen. Afgelopen vrijdag hoopten wij dat de directie gehoor zou geven aan deze eis. Daarnaast hebben we elkaar uitgebreid gesproken over de co-creatie arbeidstijden en het voorstel van Royal FloraHolland (RFH) of duurzaam meedoen.

De enquête

De vierde ronde is gestart met het geven van een toelichting op de uitslag van de vakbondsenquête waarin alle correspondenten bijna unaniem hebben aangegeven dat de voorstellen van RFH van tafel moeten. Wij hebben aangegeven dat deze onderhandelingen in het teken staan van deze medewerkers die een duidelijke signaal hebben afgegeven. Maar vooral of de directie gehoor zal geven aan deze medewerkers. De directie gaf hierbij aan dat zij de geanonimiseerde enquête die de vakbonden hebben overhandigd goed hebben bestudeerd, maar dat heeft helaas nog niet geleid tot een ander loonbod.

Co-creatie arbeidstijden

De afgelopen weken zijn deskundigen van RFH en de vakbonden veelvuldig bij elkaar gekomen. Er is op constructieve met elkaar gesproken over het aanpassen en aanschreven van de spelregels omtrent arbeidstijden, min/plus uren en contractvormen. Helaas hebben de experts meer tijd nodig om tot een breed gedragen advies te komen. Voor ons is zeggenschap over privé/werkbalans een belangrijk uitgangspunt, maar ook de totstandkoming van rooster en het terugdringen van het aantal minuren. Kortom, wij hopen op korte termijn  meer duidelijkheid te kunnen geven.

De voorstellen van RFH: Duurzaam meedoen en RVU

RVU en verlofsparen (VSR)

RFH stelt voor dat medewerkers maximaal 24 maanden voorafgaand aan de AOW datum eerder kunnen uittreden. Het is een tijdelijke regeling voor de werknemers geboren tussen 1955 en 1961. Zij kunnen hier tot en met december 2025 gebruik van maken. De uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. Deze groep mag maximaal tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een boetevrije RVU-vergoeding Daarna houdt de regeling op. Hierbij gelden de volgende regels:

 • Seniorenregelingen kunnen niet stapelen; RVU-regeling kan niet in combinatie met 4,5 maand-regeling en de 80-90-100-regeling.
 • Alleen voor medewerker met zwaar beroep(nog nader te bepalen).
 • Toekenning naar rato van het dienstverband.
 • Medewerker moet minimaal 10 jaar in dienst zijn, voordat gebruik kan worden gemaakt van de RVU-regeling.
 • RVU-regeling maximaal 24 maanden voorafgaand aan de AOW-datum.
 • Medewerker kan zelf aangeven korter dan de afgesproken maximale duur van de RVU-regeling te willen deelnemen; langer mag niet.
 • Medewerker maakt vrijwillig gebruik van de regeling, dus geen transitievergoeding.
 • Medewerker die gebruik maakt van de RVU-regeling:
 • Gaat uit dienst bij RFH
 • Kan niet terugkeren bij RFH via het uitzendbureau
 • Kan niet doorwerken bij RFH na zijn AOW
 • Kan niet bij een andere (nieuwe) werkgever gaan werken

Naast deze regeling worden stelt RFH voor om de verlofspaarregeling (VSR) te verruimen van 741 uren naar 1000 uren. Daarnaast kan je ook jouw Bovenwettelijke verlofuren en plusuren aan het eind van referteperiode storten op de VSR. Met de VSR spaart de medewerker verlof voor een loopbaanonderbreking of om eerder te stoppen met werken (direct voorafgaand aan het pensioen). Het is goed om te weten dat de wet de ruimte biedt om via de cao tot 3800 uren verlof te sparen. De verruiming van RFH is dus minimaal.

Aanpassing ADV voor senioren(4,5 maand eerder stoppen)

RFH stelt een wijziging voor in de ADV regeling waarbij senioren in aanmerking kunnen komen om 4,5 maand voorafgaand aan de AOW datum te stoppen met werken. RFH stelt voor dat:

 • Nieuwe deelnemers aan de 4,5 maand-regeling kunnen de uren enkel nog gespreid (1 dag per week of 1 uur per dag) opnemen. Niet meer aaneengesloten;
 • Bij 1 dag per week is dit ca. 2 jaar (fulltime 741 uur omgerekend) voorafgaand aan pensioendatum medewerker en kan worden gezien als een 80-100-100-regeling(naast de 80-90-100 regeling);
 • De medewerker die eerder wil stoppen met werken, kan hiervoor de uren op de VSR gebruiken.

De onderhandelingsdelegatie valt op dat in deze regeling in zijn huidige vorm wordt gefinancierd door RFH met 741 uren. In dit nieuwe voorstel stelt RFH voor dat je dit zelf financiert via jouw eigen VSR uren. In de ogen van de vakbondsdelegatie zien wij in dit voorstel genoeg haken en ogen om verder te praten. Wij hebben aangegeven dit nader te bestuderen samen met de kaderleden. Uiteraard is jouw mening ook van grote waarde. Je kunt jouw standpunt over bovenstaand voorstel voor 15 september 2021 mailen naar jeroen.brandenburg@fnv.nl  

Reactie RFH directie aangaande de oproep van de medewerkers

RFH directie heeft tijdens de opening van de onderhandelingen aangegeven dat zij de enquête uitslag goed hebben bestudeerd. Op basis daarvan hebben zij een voorstel gedaan op duurzaamheid en eerder uittreden. Helaas is er het op het gebied van een loonsverhoging en versoberingen niets veranderd. RFH geeft aan dat zij bij haar standpunt blijft. Als onderhandelingsdelegatie hebben wij na een korte schorsing aangegeven, zeer teleurgesteld te zijn in deze directie. Hiermee negeren zij de stem en mening van haar medewerkers. Hierdoor worden wij als vakbonden gedwongen om verdere onderhandelingen op te schorten.

Wederom hebben wij er op aangedrongen of  RFH bereid is de nullijn van tafel te halen en om een realistisch loonbod te doen zonder deze te halen uit een versoberingen.  De onderhandelingsdelegatie van RFH delegatie geeft aan dat zij hiervoor (nog) geen mandaat heeft. Zij begrijpen de onwenselijke gevolgen hiervan en hebben ons meer tijd gevraagd om vervolgens op  17 september 2021 hierop een reactie te geven. Na onderling overleg hebben wij onder protest ingestemd met dit verzoek, omdat wij op dit moment het belang om de onderhandelingen voort te zetten groter vinden.

Mocht het zo zijn dat de directie van RFH bij hun standpunt blijft staan, dan zullen wij noodgedwongen om de onderhandelingen alsnog te stoppen. Het is dus 5 voor twaalf…..indien wij er op 17 september niet uitkomen zullen wij onze leden raadplegen over verdere stappen. 17 september 2021 is wat ons betreft een alles bepalende dag.

Tot slot: Samen staan we sterk, word dan lid van FNV!

De vakbond moet dan ook keihard strijden voor een goede cao. Ook binnen RFH is dat niet anders en zullen we samen met leden ons in moeten zetten voor een goede cao. Het is van groot belang dat ook jouw collega’s lid worden van de vakbond, want samen staan we sterker!! 

Word lid

Heb je nog vragen of suggesties, mail of bel ons dan via het onderstaande e-mailadres of telefoonnummer.

Souleiman Amallah                                                    
Bestuurder CNV Vakmensen                                    
s.amallah@cnvvakmensen.nl                                 
06-20522211                                                                

Jeroen Brandenburg
Bestuurder FNV Agrarisch Groen
jeroen.brandenburg@fnv.nl
06-51257384