Opinie: ouderen kom op

door Anne van Dijk, kaderlid FNV

Redactie
Door Redactie 11 april 2023

Het lijkt erop dat ouderen het sluitstuk zijn van de politici. Niet op één gebied maar op bijna alle gebieden. De huidige ouderen hebben na de Tweede Wereldoorlog Nederland weer opgebouwd. Nu deze ouderen slecht behandelen is een schande die tot op het bot bestreden moet worden.

De huidige minister Helder heeft echter de noodzakelijke toename van plaatsen in verzorggingshuizen, 50.000, geschrapt. Thuis wonen zou goedkoper zijn. Inmiddels is duidelijk dat bij toename van zorg, dat een illusie is. Minister Helder komt nu met toename van verzorgingshuizen plaatsen. Echter nog steeds veel minder dan de noodzakelijke 50.000. Dit onheldere beleid zorgt ervoor dat er weer een probleem bij de kabinetsproblemen komt.

Ouderen kom op voor jezelf door je aan te sluiten bij de ouderen sectoren van vakbonden of ouderen organisaties. Rechtvaardigheid komt niet vanzelf.

Koopkracht

De koopkracht van gepensioneerden is achtergebleven. Ouderen zijn kennelijk het sluitstuk. Door absurde overheidsbepalingen kon lange tijd het pensioen niet verhoogd worden. De verhoging van het minimumloon, met daaraan gekoppeld de AOW, is schoorvoetend en deels verhoogd. Eerder wilde het kabinet de AOW niet verhogen. Terwijl die achterloopt bij de welvaartsontwikkeling. Uiteindelijk is de AOW met 7% verhoogd terwijl het minimumloon met 10% is verhoogd. Dat komt omdat het kabinet de IOAW-toeslag voor ouderen deels heeft afgeschaft en in de toekomst nog verder wil afschaffen.
 

Afbeelding1.png

AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd verhoging in Nederland ging veel sneller dan in de ons omringende landen. Dat kwam doordat politici de leeftijd verhoging versnelde om de begroting rond te krijgen. Door het Pensioen en AOW-akkoord dat vakbonden hebben afgedwongen in 2019, is die leeftijdsstijging afgeremd.

Pensioen

Het Pensioen en AOW- akkoord wordt omgezet in wetgeving. Momenteel in de Pensioenwet in behandeling in de Eerste Kamer. Als die wordt aangenomen, vindt de invoering per pensioenfondsplaats in de periode juli 2023 tot 2027. De condities voor invoering, worden door vakbonden per pensioenfonds met de leden (werkende en gepensioneerden) aan de leden voorgelegd. Er zijn de nodige keuzes te maken. Bijvoorbeeld hoe worden eventuele overrendementen toegedeeld. Verschilt de toedeling per leeftijdscategorie of is die gelijk zoals nu. Ook is van belang hoe de compensatie aan werknemers van 45 jaar en ouder wordt betaald. Die compensatie is nodig omdat de opbouw van pensioen wijzigt door een wettelijke wijziging.

Mantelzorg niet verplicht

Er duiken steeds weer berichten op waarin ouderen verplicht worden mantelzorger te zijn. Fout. Mantelzorger is vrijwillig en moet dat blijven. De beleidsmakers moeten hun neiging ouderen te verplichten zonder betaling, zaken voor hun rekening te nemen die betaald zouden moeten worden.

Over ouderen zonder ouderen

Er wordt beslist over ouderen zonder ouderen. Een misstand die gestopt moet worden. In gemeenten, bij het rijk en bij provincies dienen ouderen raden te komen. Het wordt aanbevolen door het kabinet. De praktijk is echter anders. In de gemeente Heerenveen is wel raad van ouderen. Dat zou in elke gemeente het geval moeten zijn. Ook de provincie zou dat moeten doen.

Organisatie is noodzaak

Organiseer je ouderen. Het is nodig. Rechtvaardigheid komt niet vanzelf. Laat je horen en zien. Wordt actief in de seniorgroepen van de FNV.
 

Anne van Dijk,
Lid FNV-ledenparlement senioren
annepietervandijk@outlook.com
06-11178214

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.