Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsakkoord cao Orsima 2018-2020

Redactie
Door Redactie 19 september 2018

FNV Zakelijke Dienstverlening en CNV Vakmensen hebben 12 september met Orsima een onderhandelingsakkoord gesloten over de cao 2018-2020. Bekijk welke afspraken we hebben gemaakt.

logo FNV ZD.png

1. Looptijd

De cao heeft een looptijd van 1 januari 2018 tot en met 31 maart 2020.

2. Lonen

De lonen worden als volgt aangepast:

  • 1 maart 2018: een verhoging van 1,25%, zijnde de APC; 
  • 1 november 2018: een verhoging van 0,75%; 
  • december 2018: eenmalige uitkering van € 350 bruto (uit te betalen met de decemberbetaling 2018); 
  • 1 maart 2019: een verhoging overeenkomstig de APC met een maximum van 2%;
  • indien de APC per 1 maart 2019 lager is dan 2% worden de lonen per 1 september 2019 verhoogd met 2% minus de APC;
  • indien de APC per 1 maart 2019 hoger is dan 2% voeren cao partijen tijdens de looptijd van de cao overleg over hoe moet worden omgegaan met het verschil;
  • In 2020 wordt de APC uitgekeerd.

3. Vakantiegeld en overuren (artikel 20 lid 7|)

Per 1 januari 2018 wordt het vakantiegeld over de overuren, de meeruren en de op zaterdag en zondag gewerkte uren betaald. De grondslag is het basisuurloon en de vaste toeslagen van artikel 27.
Meeruren is van toepassing bij parttimecontracten en zijn uren die uitgaan boven de contractueel overeengekomen uren maar die liggen onder de normale arbeidstijd per week (= 40 uur).

4. Consignatie (artikel 30)

De leeftijd waarop de werknemer niet kan worden verplicht tot consignatie wordt verhoogd van 50 naar 52 jaar. Deze afspraak geldt voor werknemers geboren op of na 1 januari 1970 en gaat in per 1 januari 2020. Er wordt onderzoek gedaan of het verantwoord is om deze leeftijdsgrens te verhogen, waarbij onder andere het effect op het ziekteverzuim wordt betrokken.
De uren in consignatie gemaakt na 24.00 uur worden in mindering gebracht op de te werken uren op de volgende dag.

5. Wachtdag en ziekte (artikel 18 lid 4)

Voor de eerste en tweede ziekmelding per kalenderjaar wordt een atv-dag aangewend. Deze atv-dagen worden in mindering gebracht op het aantal door de werkgever aan te wijzen atv-dagen.

6. Aanloopschalen (artikel 11 lid 2)

De toepassing van de aanloopschaal voor nieuwe werknemers wordt verlengd naar één jaar. Onderhandelingsakkoord cao Orsima 2018-2020, aangepast definitief 2

7. Atv en scholing (artikel 17)

Atv-dagen kunnen worden ingezet voor scholing. Dit geldt voor nieuwe medewerkers en voor nieuwe cursussen/opleidingen en niet voor verplichte- en herhaalcursussen.
Atv-dagen kunnen voorts worden ingezet voor activiteiten in het kader van duurzame inzetbaarheid.

8. Asbesttoeslag (artikel 29)

De asbesttoeslag is alleen van toepassing op werknemers die op incidentele basis asbestactiviteiten verrichten. De asbesttoeslag is niet van toepassing op de DAV'er.

9. Overwerk en leeftijd (artikel 19)

De leeftijd waarop de werknemer niet meer kan worden verplicht tot overwerk wordt gesteld op 10 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze bepaling geldt niet voor werknemers geboren voor 1 januari 1965; voor deze werknemers blijft de leeftijd van 55 jaar van toepassing.

10. Extra vakantiedagen (artikel 21 lid 2)

De extra vakantiedagen op basis van leeftijd worden gekoppeld aan 10 jaar voorafgaand aan de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze bepaling geldt niet voor werknemers geboren voor 1 januari 1965; voor deze werknemers blijft de huidige leeftijdsregeling van toepassing.  

11. Winstuitkering (artikel 22)

Er wordt een verbeterde procedure afgesproken voor de bepaling of een winstuitkering wordt gedaan, inhoudende meer toezicht vanuit de Vaste Kommissie en met inschakeling van de accountant van de Vaste Kommissie.

12. Mantelzorg

Er wordt een protocolbepaling in de cao opgenomen inhoudende dat de werknemer in overleg met de werkgever voor eigen rekening vrijaf kan nemen voor het vervullen van mantelzorgactiviteiten.

13. Bijdrage duurzame inzetbaarheid (artikel 35 lid 3.c.)

De bijdrage van 0,1% voor duurzame inzetbaarheid wordt gedurende de cao periode voortgezet.

14. FBA/FBS Orsima/Kenniscentrum Cosi

a. premie FBS Orsima
De premie voor FBS Orsima wordt tijdelijk (voor de jaren 2019 en 2020) verlaagd naar 0,1%. Deze premie komt voor rekening van de werkgever; de werknemersbijdrage vervalt voor de jaren 2019 en 2020.

b. Opheffing en integratie Kenniscentrum Cosi en wijziging naamgeving FBA Orsima
De naam van FBA Orsima wordt gewijzigd in O&O-fonds Orsima. De Stichting Kenniscentrum Cosi wordt opgeheven en geïntegreerd in O&O-fonds Orsima. Dit wordt gerealiseerd per 1 januari 2019.

15. Algemeen verbindend verklaring

Cao partijen zullen de Minister SZW verzoeken om algemeen verbindend verklaring van de cao.

16. Redactiecommissie

De redactiecommissie past de cao aan overeenkomstig de afspraken uit dit onderhandelingsakkoord. Onderhandelingsakkoord cao Orsima 2018-2020, aangepast definitief 3

17. Redactionele wijzigingen

Op voorstel van de commissie leesbare cao heeft de Vaste Kommissie besloten tot een aantal tekstuele aanpassingen in de cao. De redactiecommissie neemt deze aanpassingen mee.

Margot Steffens, bestuurder FNV Zakelijke Dienstverlening
Arno Baselmans, bestuurder CNV Vakmensen

De FNV heeft een nieuwe website. Hierdoor kan het zijn dat links op deze pagina niet werken of afbeeldingen niet zichtbaar zijn. Excuses voor het ongemak.