Arbeidsongevallen bij jonge werknemers

Wat zijn de aanknopingspunten voor de or?

Redactie
Door Redactie 25 mei 2022

Jaarlijks maken meer dan 50.000 jonge werknemers onder de 25 jaar een arbeidsongeval mee (eigen analyse n.a.v. nationale enquête arbeidsomstandigheden, NEA 2016-2020). Het merendeel hiervan is net als bij oudere werknemers niet ernstig, maar het betekent wel dat er vaak iets fout gaat. Als het gaat om arbeidsomstandigheden, dan heeft de ondernemingsraad veel rechten en bevoegdheden, en kan dus invloed hebben op het arbobeleid.

veiligheidsschoen

Cijfers en oorzaken

Uit een eigen analyse van de NEA cijfers over een periode van 5 jaar blijkt dat de kans op een arbeidsongeval voor jonge werknemers 30% groter is ten opzichte van oudere werknemers van 26 tot en met 65 jaar. Uit een ongevallenanalyse van het RIVM blijkt dat dit met name komt door meer vergissingen op kennisniveau en een gebrek aan ervaring met het werk en de collega’s. Voor jeugdige werknemers (15 t/m 17 jaar) gelden andere regels dan voor jonge medewerkers (18 t/m 24 jaar), de FNV heeft daarom het RIVM gevraagd een extra analyse te doen. De verschillen tussen jeugdige en jonge werknemers en zijn heel klein.

De FNV pleit ervoor dat werkgevers meer maatregelen treffen op de werkvloer zodat jeugdige en jonge werknemers vanaf het begin van hun loopbaan veilig werken.

Rol van de ondernemingsraad

Als ondernemingsraad kun je hierin een rol spelen. Bij het inventariseren van risico’s bij het werk heeft de or instemmingrecht op de methode van de inventarisatie. Hierbij kun je van de werkgever vragen dat in de risico inventarisatie en evaluatie ook specifiek aandacht geschonken wordt aan jonge werknemers. Bijvoorbeeld door te beoordelen of de instructies en begeleiding past bij de levensfase. Zo kan voor jonge werknemers die zichzelf willen bewijzen de drempel om vragen te stellen of twijfels te uiten te hoog zijn. Vervolgens geeft de or instemming op het plan van aanpak, en daar kijk je of er voldoende en de juiste maatregelen worden getroffen om dit te verbeteren.

De Nederlandse Arbeidsinspectie

Er worden door werkgevers minder meldingen gedaan bij de arbeidsinspectie van ernstige arbeidsongevallen dan er daadwerkelijk voorvallen (ondermelding). Daarom is het goed te weten dat je werkgever verplicht is om een ongeval te melden bij de arbeidsinspectie als er sprake is van ziekenhuisopname, blijvend letsel of de dood. Verder moet je werkgever een lijst bijhouden van de gemelde arbeidsongevallen en arbeidsongevallen die hebben geleid tot een verzuim van meer dan drie werkdagen. Vraag als or eens naar die interne lijst en bespreek die, ook in relatie tot leeftijd bijvoorbeeld.

Gelukkig vallen de meeste ongevallen mee, maar zijn er situaties die wel gevaarlijk zijn en doet je werkgevers te weinig? In dat geval kan een ondernemingsraad zelf een melding doen bij de arbeidsinspectie. De arbeidsinspectie moet zo spoedig mogelijk gehoor geven aan het verzoek om een onderzoek in te stellen, gedaan door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging.

Tijdens een bezoek van de arbeidsinspectie mag de or contact hebben met de inspecteurs zonder de aanwezigheid van anderen en de inspecteurs tijdens hun inspectie vergezellen als hun werk dit toelaat. Gebruik die mogelijkheid als or zeker, dat levert altijd nieuwe inzichten op.

Interessante bijeenkomst

Niet over ongevallen bij jongeren, maar wel over gevolgen van risico’s in je werk en dan met name beroepsziekten is het Arbo-event van SBI Formaat

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.