Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Wetswijziging WOR: Kiestermijnen en deelnemers commissies wijzigen

Redactie
Door Redactie 15 februari 2022

Door de wijziging van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) kunnen werknemers en flexwerkers eerder betrokken worden bij de medezeggenschap. De wettelijke termijnen voor het actief kiesrecht (stemmen voor de or) en het passief kiesrecht (jezelf verkiesbaar stellen) worden gelijk gemaakt en ingekort, namelijk naar 3 maanden in dienst.

onderneminsgsraad

Kiestermijnen

Voor de wetswijziging waren de kiestermijnen standaard 6 maanden en 12 maanden (kiezen en gekozen worden). De mogelijkheid om via het or-reglement de termijnen te verlengen of verkorten blijft bestaan. De or mag dus, als dat de medezeggenschap bevordert zelf andere termijnen kiezen.

Naast de verkorting en gelijktrekken van de kiestermijnen is de termijn waarop uitzendkrachten medezeggenschapsrechten krijgen verkort, van 24 naar 15 maanden. Dat betekent dat uitzendkrachten in het vervolg zich dus eerder kandidaat kunnen stellen of hun stem uitbrengen bij de OR-verkiezingen. Namelijk na 18 maanden (15+3) om te kunnen stemmen én gekozen te kunnen worden. Het doel van deze wijziging is de betrokkenheid van uitzendkrachten bij de medezeggenschap vergroten.

Wat betekent dit voor het reglement?

Je hoeft als OR niet onmiddellijk je reglement te veranderen, maar het is wel zaak er voor de afloop van uw zittingstermijn goed naar te kijken. Als in je reglement de oude standaard termijnen staan en je wilt dat zo houden, dan moet je wel een goede reden hebben.

Commissies van de OR

Als derde wijziging komt de eis te vervallen dat een vaste OR-commissie in meerderheid uit or-leden moet bestaan. Het idee daarachter is dat deze wijziging kan bijdragen aan het verminderen van de werkdruk van or-leden. Er is een beperking opgenomen: als een vaste commissie niet in meerderheid uit or-leden bestaat, blijft het advies- en instemmingsrecht bij de or liggen. Dat kan niet overgedragen worden (via een instellingsbesluit) aan de commissie.

Het is een mooi moment om nog eens te kijken naar de samentelling van de commissies van jouw or, misschien is er wel een kans om vacatures op te vullen of de commissie te versterken. Denk wel aan een aanpassing van het instellingsbesluit.

 

Hoe zit het ook al weer met een instellingsbesluit?

Dat regelt

  • de taak,
  • de samenstelling,
  • de bevoegdheden en
  • de werkwijze van de commissie.

De ondernemingsraad legt zijn voornemen om een commissie in te stellen schriftelijk voor aan de ondernemer. Bij bezwaar van de ondernemer kan de ondernemingsraad een beslissing van de kantonrechter vragen.

Wettekst: “De ondernemingsraad kan in het instellingsbesluit van een vaste commissie zijn rechten en bevoegdheden ten aanzien van de door hem aangewezen onderwerpen, met uitzondering van de bevoegdheid tot het voeren van rechtsgedingen, geheel of gedeeltelijk aan de betrokken commissie overdragen, indien de meerderheid van het aantal leden van de commissie uit leden van de ondernemingsraad bestaat.”

Oftewel: een vaste commissie met de meerderheid or-leden kan zelf advies- en instemmingsaanvragen afhandelen. De vaste commissie met de minderheid van or-leden adviseert de or over de afhandeling van advies en instemming.