Nieuwe Wet Toekomst Pensioenen (WTP) naar de Tweede Kamer

Redactie
Door Redactie 30 maart 2022

In 2019 hebben het kabinet en sociale partners een nieuw Pensioenakkoord afgesloten met betrokkenheid van jongeren- en ouderenorganisaties, de Pensioenfederatie, Verbond van Verzekeraars en DNB en AFM. Vandaag, op 30 maart 2022 is de uitwerking daarvan in de Wet Toekomst Pensioenen (WTP) aan de Tweede Kamer aangeboden voor behandeling.

Minister Carola Schouten (Pensioenen) is de ondertekenaar van het wetsvoorstel. Een belangrijke mijlpaal in de transitie naar een nieuw pensioenstelsel.

Hervormingproces van een aantal jaren

Het gaat om een van de grootste hervormingen in het pensioenstelsel in Nederland ooit. De nieuwe wet biedt een eerder perspectief op indexatie, sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en behoud de sterkste elementen uit het oude pensioenstelsel.

Na behandeling en akkoord de Tweede kamer en daarna de Eerste Kamer krijgen werkgevers- en werknemersorganisaties en pensioenfondsen nog enkele jaren om de wijzigingen door te voeren en de actieve en gewezen deelnemers hierover te informeren.

Volgens Minister Schouten is de nieuwe wet in het belang van miljoenen Nederlanders die tijdens hun werkzame leven bouwen aan een adequaat inkomen voor de oude dag. Nederlanders moeten kunnen blijven rekenen op een goed pensioen en daar ook vertrouwen in hebben.

FNV-standpunt

Volgens Tuur Elzinga, voorzitter FNV, was het doel van FNV een toekomstbestendig en eerlijker  pensioenstelsel met een beter perspectief op een geïndexeerd pensioen. Dat is gelukt. Tegelijkertijd zijn veel goede dingen uit het oude stelsel behouden, zoals de kracht van collectiviteit en de solidariteit tussen generaties en de verplichtstelling. We zien dat eerder, al uitgevoerde afspraken uit het Pensioenakkoord, het vertragen van de verhoging van de AOW-leeftijd en eerder met pensioen bij zwaar werk, ervoor zorgen dat mensen gezonder de eindstreep halen. Dat meer mensen daarvan gaan profiteren door een permanente zwaar werk-regeling is wat ons betreft de volgende stap”.

Wet toekomst pensioenen

De wet schept in de eerste plaats ruimte voor nieuwe pensioencontracten die eerder perspectief bieden op een koopkrachtig pensioen. Het pensioen wordt straks beweeglijker en sluit beter aan bij de economische ontwikkelingen van de afgelopen jaren. Als het goed gaat met de economie, dan gaat het verwachte pensioen of de uitkering sneller omhoog. Gaat het economisch slechter? Dan kan het ook omlaag gaan. Door slimme maatregelen en de solidariteitsreserve in het contract worden verlagingen zoveel mogelijk voorkomen. In de pensioencontracten wordt beter aangesloten bij de risicohouding van de deelnemers. Jongeren hebben de tijd om meevallers en tegenvallers in de beleggingen op te vangen. Naarmate je ouder wordt, is er minder ruimte om deze tegenvallers op te vangen. Daarom zorgen we ervoor dat de beweeglijkheid van de uitkering minder groot wordt als je (bijna) met pensioen bent, maar ook nog steeds kunt meeprofiteren van rendementen. Zo voorkomen we onaangename verrassingen.

Van een uitkeringsregeling naar een premieregeling

In het wetsvoorstel is het de bedoeling om pensioen voor de deelnemers transparanter en persoonlijker te maken. Iedereen gaat pensioen opbouwen via een premieregeling in plaats van de huidige uitkeringsregeling. De pensioenpremie staat centraal en wordt voor alle leeftijden gelijk. Met de nieuwe regels voor pensioen zien deelnemers duidelijker hoeveel geld zij en hun werkgever stoppen in hun pensioen en hoe snel dit bedrag groeit. Wel wordt het nog belangrijker voor het eindresultaat, dat je direct pensioen gaat opbouwen vanaf het moment dat je gaat werken.

Indexatie en invaren

In het wetsvoorstel zijn ook afspraken gemaakt om in de transitieperiode (2023-2027) al met de blik van het nieuwe stelsel naar het huidige stelsel te kijken. Pensioenfondsen die de intentie hebben om ook de huidige pensioenen over te zetten naar het nieuwe stelsel (het zogenoemde invaren) mogen onder voorwaarden met versoepelde indexatieregels rekenen. Hierdoor is er ook in aanloop naar de overgang op het nieuwe stelsel al meer zicht op indexatie.

Voor dit jaar, 2022,  wordt dit via een apart besluit geregeld. Het voornemen is dat dit besluit per 1 juli 2022 in werking treed en fondsen die aan de voorwaarden voldoen mogen dan over het hele jaar 2022 (prijs- of loon) indexatie geven.

Behouden wat goed is

Het Nederlandse pensioenstelsel is al decennia één van de sterkste van de wereld. In het wetsvoorstel zijn de sterke elementen dan ook behouden. Zo behouden we de mogelijkheid van verplichtstelling, zodat uitvoeringskosten laag blijven en we collectief risico’s kunnen delen. Denk daarbij aan het langleven-risico en nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidspensioen. De fiscale facilitering blijft ruim genoeg om na de loopbaan met pensioen te gaan met 80% van het gemiddelde loon. Ook blijft de bestaande rolverdeling tussen de betrokken partijen behouden. De overheid stelt het wettelijk kader vast en zorgt voor de fiscale facilitering van de arbeidsvoorwaarde pensioen. Werkgevers en werknemers sluiten pensioenovereenkomsten en laten deze uitvoeren door een pensioenfonds of verzekeraar. DNB en AFM houden toezicht.

Hoe ziet het verdere proces eruit?

Afhankelijk van de wetsbehandeling in de Tweede en Eerste Kamer, gelden de nieuwe regels naar verwachting vanaf 1 januari 2023. De sociale partners en pensioenuitvoerders krijgen dan 4 jaar de tijd om pensioenregelingen aan te passen aan de nieuwe wetgeving, dus uiterlijk tot 1 januari 2027.

Wil je je verdiepen in de wettekst, de Memorie van Toelichting en/of de AMvB die de indexatie in 2022 soepeler maakt, kijk dan hier.

Wil je meer weten over de nieuwe Wet Toekomst Pensioen?

Neem dan contact op met de FNV via 088 – 368 0 368. Wij zijn elke werkdag telefonisch bereikbaar van 08:30 tot 17:30.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.