Jezelf kunnen zijn belangrijk voor werkgeluk  én behoud personeel

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 4 oktober 2021

Jezelf zijn op je werk is niet voor alle werkenden even vanzelfsprekend. Dat concludeert FNV naar aanleiding van het onderzoek ‘Jezelf zijn op je werk’ onder ruim 1.850 respondenten.

vrouw op werk

Bijna een kwart geeft aan dat er wordt gediscrimineerd op basis van leeftijd, seksuele gerichtheid, afkomst, beperking of geslacht. Eén op de tien geeft aan nooit of bijna nooit zichzelf te kunnen zijn. De belangrijkste redenen die worden genoemd gaan over communicatie (44%), zeggenschap over eigen werk (36%) en het uiten van emoties (32%).  Ook geven respondenten aan dat hun werkgevers nog weinig investeren in inclusief werkgeverschap.

FNV-bestuurslid Bas van Weegberg: ‘Discriminatie op de werkplek is onacceptabel en het uitbannen ervan moet hoger op het prioriteitenlijstje van werkgevers. Jezelf kunnen zijn is een belangrijke voorwaarde om fijn te werken. Als dat niet gegarandeerd is, vertrekken werknemers. Inclusief werkgeverschap is keihard nodig, ook met het oog op de personeelstekorten.’

Grote gevolgen

Hoewel de groep van mensen die zichzelf niet kunnen zijn klein lijkt (10%), zijn de gevolgen groot. Ze voelen zich niet lekker in hun vel (41%), voelen zich niet verbonden met hun werk en/of collega’s (40%) en presteren minder goed (29%). In ongeveer een kwart van de gevallen is het zelfs reden om op zoek te gaan naar ander werk. Andere gevolgen variëren van burn-outklachten en vermoeidheid tot ziekmelding. Vrouwen en werkenden onder de 45 jaar geven vaker aan niet zichzelf te kunnen zijn.

Discriminatie

Bijna een kwart geeft aan dat er wordt gediscrimineerd op basis van leeftijd, seksuele gerichtheid, afkomst, beperking of geslacht. Ondanks dat er volgens zeven op de tien mensen niet wordt gediscrimineerd op geslacht (68%), geeft slechts de helft (54%) aan dat mannen en vrouwen gelijk beloond worden voor hetzelfde werk. Bijna 20% van de respondenten geeft aan zich wel eens buitengesloten te voelen. Mensen onder de 35 jaar zijn relatief vaak het slachtoffer van racistische of seksueel getinte opmerkingen.

Geweld en intimidatie

Bijna 1 op de 10 vrouwen geeft aan de afgelopen twee jaar te maken te hebben gehad met fysiek geweld of intimidatie. Slechts 42% geeft aan dat de werkgever optreedt wanneer collega’s over de schreef zijn gegaan.
Van Weegberg: ‘Volstrekt ontoelaatbaar dat de meeste werkgevers niet optreden tegen geweld en intimidatie op de werkvloer. De zorg voor een veilige werkplek is niet vrijblijvend, maar een wettelijke plicht. Tijd dat werkgevers die verplichting nakomen, iedere overschrijding opnieuw.’

Diversiteit- en inclusiebeleid

Van de deelnemers aan het onderzoek is maar 26% op de hoogte van diversiteit- en inclusiebeleid van de werkgever. Ook is er nog weinig beleid bij werkgevers om de positie van transgender werknemers te verbeteren. Slechts 8% van de respondenten geeft aan dat werknemers tijdens hun transitie worden ondersteund door de werkgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door onderzoeksbureau Bluefield/Totta in opdracht van vakbond FNV. 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.