Hoog tijd voor een nieuw handelsbeleid voor een duurzame en sociale economie wereldwijd

Persvoorlichting
Door Persvoorlichting 12 november 2020

Nu CETA dreigt te worden weggestemd in Nederland en er groot verzet is tegen het EU-Mercososur akkoord, heeft een brede coalitie genaamd Handel Anders! (onder andere: FNV, Both ENDS, Foodwatch, Milieudefensie, de Nederland Akkerbouw Vakbond, Platform Aarde Boer Consument, SOMO en TNI) een alternatief handelsbeleid opgesteld. Dit handelsalternatief wordt vandaag gepresenteerd in Nieuwspoort.

handel anders

Duurzame en sociale economie op hoger plan

FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga: ‘Vandaag dagen wij minister Kaag en het kabinet uit om uit hun na├»viteit te stappen. Het is een sprookje dat het bedrijfsleven hun maatschappelijke verantwoordelijkheid vanzelfsprekend neemt en niet primair handelt op basis van de aandeelhouderswaarde. Anders zouden wij als vakbond niet dagelijks worden geconfronteerd met uitbuiting van werknemers in productieketens die worden gedomineerd door voornamelijk multinationals. 

Het is hoog tijd voor een nieuw handelsbeleid. Beleid dat wereldwijd rechten van mensen zwaarder weegt dan de winsten van multinationals; dat een duurzame en sociale economie op een hoger plan zet dan korte termijn aandeelhouderswaarde. Vandaag geven wij als Handel Anders! Coalitie een realistisch, duurzaam en eerlijker alternatief op het huidige handelsbeleid.’

Nieuwe multilaterale handelsregels moeten volgens de coalitie het fundament leggen voor een mondialisering waarin de rechten van mens, dier en milieu, werknemers, MKB en gezinsbedrijven in de landbouw, zwaarder wegen dan de belangen van multinationals. Ook moeten ontwikkelingslanden de ruimte krijgen om hun economie naar eigen inzicht te ontwikkelen.

Handels- en landbouwbeleid 

Uit de publicatie van de Handel Anders! coalitie blijkt dat dit mogelijk is wanneer er hervormingen worden doorgevoerd binnen onder meer het EU-handels- en landbouwbeleid, en op gebied van klimaat en diensten. Zo zou de Europese Unie het voortouw moeten nemen door het gebruik van fossiele brandstoffen te beperken met een pakket aan maatregelen. Dat kan onder meer door het afschaffen van subsidies voor fossiele brandstoffen en het invoeren van CO2-heffingen. Eerlijke handel moet leiden tot een gelijk speelveld, zodat schendingen van arbeidsrechten niet tot concurrentievoordelen leiden. Wat landbouw betreft worden voorstellen gedaan die leiden tot eerlijke prijzen aan boeren en consumenten, zoals productiebeheersing in de akkerbouw en veehouderij, marktbescherming en het aanpakken van de marktmacht van industrie en (detail)handel. Ook krijgen landen als het aan Handel Anders! ligt meer rechten om in te grijpen als het gaat om het controleren van kapitaalstromen en het beschermen van publieke diensten.

Wereldhandelorganisatie WTO

Daarnaast pleit de coalitie ervoor dat VN-organisaties het voortouw nemen voor een fundamentele hervorming van de WTO (Wereldhandelsorganisatie) tot een internationale organisatie voor eerlijke handel. In dit drastisch hervormde handelssysteem is een prominente rol weggelegd voor de VN-handelsorganisatie UNCTAD, die handel bevordert vanuit een ontwikkelingsperspectief. Ook krijgt de aan de VN verbonden ILO, de internationale arbeidsorganisatie, meer bevoegdheden in de besluitvorming over mondiale handelsregels.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.