Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Cao-afspraken moeten bijdragen aan sociaal herstel

FNV- arbeidsvoorwaardenbeleid 2020-2021

portret José Kager
Door José Kager 14 september 2020

De FNV gaat bij de komende cao-onderhandelingen inzetten op meer perspectief op zeker werk, een looneis van 5% daar waar het goed gaat en voor vitale sectoren, een minimumuurloon van 14 euro, en afspraken die bijdragen aan het verbeteren van kwaliteit en herverdeling van werk. Met dit pakket wil de FNV Nederland uit de crisis investeren.

Facet

Zakaria Boufangacha, coördinator arbeidsvoorwaardenbeleid FNV: ‘Wij willen niet dat de crisis wordt afgewenteld op werkend Nederland. We zien nu al hoe lastig het is voor al die mensen met een onzeker contract en laagbetaald werk. Nederland moet juist socialer uit de crisis komen. Werkgevers hebben daar een belangrijke verantwoordelijkheid in. Mensen moeten perspectief houden, dat wil zeggen zekerheid én koopkrachtverbetering. Dat bespoedigt het economisch herstel: vertrouwen op zeker werk en een goede loonsverhoging vangt de klap van de crisis op. Wij zetten daarom in op zekerheidsafspraken, een stevige loonimpuls Daarbij willen we voor mensen met lagere inkomens minimaal 14 euro per uur. En als uitwerking van het pensioenakkoord willen we overal afspraken gaan maken over gezond je pensioen halen.’ 

Vitale sectoren

In onder andere de supermarkten, distributiecentra, voedingsmiddelenindustrie, doe-het-zelfzaken en de pakketpost gaat het juist uitstekend. Maar veel mensen delen nauwelijks mee in de groei en hebben een onzeker contract op of rond het minimumloon. Ook in de publieke sector zoals in de zorg, welzijn en onderwijs is er jaren onvoldoende geïnvesteerd. Nu laat de coronacrisis zien hoe belangrijk deze sectoren zijn voor onze samenleving. De FNV zal hier met name inzetten op 5% en 14 euro.

Boufangacha: ‘Sociaal uit de crisis betekent óók dat we lessen moeten gaan trekken uit de crisis: de vitale sectoren verdienen veel meer waardering en zijn jaren achtergebleven. Het minimumloon, waar met name veel jongeren en vrouwen het mee moeten doen, moet flink omhoog. Daarnaast hebben de vitale sectoren te maken met krapte. Zorg voor aantrekkelijker werk en betere waardering, dan wordt het ook makkelijker om mensen daar aan het werk te krijgen.’

Herverdeling van werk

In bedrijven waar het slecht gaat, wil de FNV afspraken over herverdeling van werk zoals arbeidsduurverkorting, generatiepacten en afspraken om eerder met pensioen te gaan. Daar waar werkgelegenheid verdwijnt, zullen van werk-naar-werk afspraken gemaakt moeten worden, gecombineerd met scholing. 

Boufangacha: ‘Investeer je de crisis uit, zeg ik ook tegen werkgevers die zich zorgen maken over de toekomst. Door aan de koopkracht van mensen te komen of door te blijven kiezen voor laagbetaald onzeker werk, vererger je de economische crisis en wordt de sociale ongelijkheid vergroot. Wij gaan met werkgevers afspraken maken die ervoor zorgen dat zoveel mogelijk mensen aan het werk blijven of aan een baan met zekerheid worden geholpen. Als het werk weer aantrekt in de getroffen bedrijven, moeten dat vaste kwaliteitsbanen zijn in plaats van goedkope flexibele contracten waar mensen geen enkele zeggenschap over hebben.’

Kwaliteitsafspraken

Naast de inzet op meer vaste banen en een eerlijke loonsverhoging, zal het belang van kwaliteit van het werk hoog op de FNV-agenda blijven. Boufangacha: ‘Kwaliteit zit in zeggenschap over je werk, afspraken om gezond je pensioen te halen, je maximale beschikbaarheid en overwerk begrenzen. Ook voor mensen die thuis werken is het belangrijk dat ze grip hebben op de invulling van hun werk. Daarnaast gaan we een thuiswerkvergoeding op tafel leggen. Het gevaar is dat werkgevers in crisistijd nog minder zullen investeren in de kwaliteit van het werk. FNV gaat zich samen met haar leden hard maken om dat te voorkomen en de kwaliteit van werk in brede zin juist te verbeteren.’