Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

VNG werk mee aan cao Participatiewet voor ruim 10.000 mensen

portret Erna Bosschart
Door Erna Bosschart 29 november 2019

De FNV is verheugd dat de VNG vandaag haar resolutie ‘een vitale lokale samenleving’ uit 2013 heeft aangepast. Daarmee komt de weg vrij voor een cao voor de meest kwetsbare werknemers in Nederland. ‘Wij willen een cao voor werknemers met een arbeidsbeperking, die onder de Participatiewet werken in beschut werk of gedetacheerd zijn bij een andere werkgever. We willen hierover snel met de VNG in gesprek’, zegt FNV-bestuurder Peter Wiechmann.

Alle werknemers hebben recht op fatsoenlijke afspraken over pensioen, loon, verlof en ontwikkelingsmogelijkheden. Op dit moment werken de meesten van de mensen uit deze doelgroep met minimale arbeidsvoorwaarden, niet meer dan wat de wet voorschrijft. De gewraakte resolutie uit 2013 betekende echter een blokkade voor het maken van landelijke afspraken over arbeidsvoorwaarden en werkzekerheid voor deze grote groep mensen. ‘Het is dus goed dat dit vandaag eindelijk is aangepast. De FNV vindt wel dat de VNG nu ook moet doorpakken, zodat er nu eindelijk werk wordt gemaakt van een landelijke cao’, aldus Wiechmann.

Wet Arbeidsmarkt in Balans


Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Deze wet regelt onder andere dat werknemers die worden uitgeleend aan een werkgever betaald moeten worden volgens de cao van die werkgever. Het is een verbetering van de wet zodat er wel gelijk loon voor gelijk werk wordt betaald.

Wisselende arbeidsvoorwaarden

‘Toch is deze aanpassing niet altijd in het voordeel van werknemers met een arbeidsbeperking. Zij krijgen hierdoor namelijk te maken met sterk wisselende arbeidsvoorwaarden. Sociaal werkbedrijven en gemeenten maken zich hierover terecht zorgen wat dat betekent voor bijvoorbeeld de administratieve lasten. Dit probleem kan worden voorkomen als er specifiek voor deze werknemers een cao wordt afgesloten. Daar roepen we de VNG dan ook toe op’, zegt Wiechmann. 

Goed werkgeverschap


De FNV vindt het een logische stap dat de VNG hierover met ons in gesprek gaat. ‘De VNG moet zoals het een goed werkgever betaamt een fatsoenlijke cao afspreken voor deze groep werknemers, die de komende jaren gaat groeien tot wel 50.000 werkende mensen’, zegt Wiechmann. Voor de werknemers in de Sociale Werkvoorziening geldt een eigen cao. De hier bedoelde cao moet gelden voor mensen die niet onder de Wsw vallen, maar onder de Participatiewet. Het gaat hier om werknemers met een indicatie nieuw beschut werk en voor mensen die gedetacheerd worden naar zgn. reguliere werkgevers