SER: Meer actie nodig om duurzame ontwikkelingsdoelen te halen

facet hoofdkantoor FNV
Door Persvoorlichting 18 oktober 2019

Vandaag is in de Sociaal Economische Raad (SER) het advies 'Kansen pakken en risico’s beheersen, over de samenhang tussen IMVO en SDG’s' vastgesteld. In dit advies stelt de SER dat om duurzame ontwikkelingsdoelen te halen er meer actie nodig is van bedrijven, overheden, burgers en ngo’s.

Neem verantwoordelijkheid

De FNV is erg te spreken over deze stap die nu in SER-verband wordt gezet. FNV-vicevoorzitter Tuur Elzinga: ‘Het is van groot belang om de toeleveringsketen te onderzoeken op mogelijke risico’s op het schenden van mensen- en arbeidsrechten en er vervolgens actie op te ondernemen, ook als bedrijven ondernemen in termen van Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen of van de Sustainable Development Goals. Er zijn altijd mogelijkheden om het beter te doen. De uitvoering hiervan hangt in sterke mate af van een overheid die de verantwoordelijkheid neemt om mensen- en arbeidsrechten in binnen- en buitenland te beschermen. Dit is conform hoe de UN Guiding Principles het voorschrijven: de overheid beschermt, bedrijven respecteren.’

Zeventien doelstellingen

De zeventien doelstellingen voor duurzame ontwikkeling gaan bijvoorbeeld over armoede bestrijden, volwaardig werk voor iedereen en actie tegen de gevolgen van klimaatverandering. Overheden, internationale organisaties, bedrijven en maatschappelijke organisaties staan achter deze doelstellingen. Evaluaties laten echter zien dat realisatie ervan nog zorgwekkend ver weg is.
Elzinga: ‘Voor de arbeidsrechten geldt dat vakbondsvrijheid en het recht op collectieve onderhandelingen de voorwaardenscheppende arbeidsrechten zijn, of in internationale terminologie: enabling rights. Kinderarbeid en dwangarbeid kunnen immers alleen duurzaam worden bestreden als mensen collectief voor hun eigen rechts- en inkomenspositie mogen opkomen. Het advies stelt terecht voor om deze twee voorwaardenscheppende rechten daarom centraal te stellen in het IMVO-beleid en in de IMVO-uitvoering. Dat geldt zowel voor overheden als voor bedrijven.’

Meer beleidscoherentie

De overheid wordt in het SER-advies aangespoord tot meer beleidscoherentie. Dat is voor de FNV ook een grote winst die nu wordt geboekt. Elzinga: ‘Overheidsvoorwaarden voor steun, krediet of deelname aan handelsmissies moeten eenduidig zijn en interdepartementaal gecoördineerd. Alleen dan wordt duidelijk dat de uitvoering van IMVO en de SDG’s en het toezien er op geen taak is van een enkel bewindspersoon, maar dat de gehele Nederlandse overheid voor de doelstellingen en de uitvoering ervan staat.‘

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.