Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Toch stap vooruit naar eerlijke verdeling lusten en lasten klimaat

portret José Kager
Door José Kager 28 juni 2019

Druk van de FNV van vandaag, geuit tijdens de persconferentie die de vakbond hield samen met Greenpeace en Milieudefensie, lijkt er toe te hebben geleid dat er alsnog een voorziening komt voor mensen in een kwetsbare financiële positie voor verduurzaming. De FNV is blij met deze handreiking van minister Wiebes van Economisch Zaken en Klimaat.

FNV-vicevoorzitter Kitty Jong: ‘Dit kan voor het broodnodige draagvlak zorgen. Dit is goed nieuws voor mensen in een kwetsbare positie, bijvoorbeeld voor mensen die woonruimte van particulieren huren, of huurders van woningbouwverenigingen die niet of nauwelijks in verduurzaming investeren, terwijl de energierekening voor gas oploopt.’

Voorziening

De toezegging voor een voorziening om energiearmoede te voorkomen, waar de SER om had gevraagd in haar advies, staat nog niet in het klimaatakkoord, maar komt wel in de kabinetsbrief:

Het kabinet onderschrijft de conclusie van de SER dat (voldoende) voorzieningen moeten worden getroffen om te voorkomen dat de verduurzaming stuit op een gebrek aan financiƫle draagkracht. Het kabinet zal met partijen nader uitwerking en uitvoering geven aan de in het akkoord opgenomen voorzieningen, en zal ook met die partijen alert blijven op eventuele lacunes in die voorzieningen.'

Kitty Jong: ‘Ik ben blij met de toezegging, maar nu moet deze voorziening verder worden uitgewerkt: er moet geld beschikbaar komen en het moet bij de juiste groepen terecht komen. Vanzelfsprekend zijn wij beschikbaar voor overleg hierover.’

Nieuwe groene banen

Vanochtend gaf de FNV aan tevreden te zijn over de afspraken over de arbeidsmarkt, die in het klimaatakkoord zijn opgenomen. Er komen afspraken met werkgevers over nieuwe, groene banen die onder een cao gaan vallen, zoals het werk aan windmolens op zee. Er komt een kolenfonds voor mensen die door de energietransitie hun baan kwijt raken. En de Inspectie gaat streng toezien op veilig en gezond werk en het voorkomen van uitbuiting in de energietransitie als geheel. (doorlink naar persbericht van vanochtend). De vakbond was kritisch over de lusten en lastenverdeling, maar nu lijkt er ook op dit punt een stap vooruit gezet.