Wat we doen

Het netwerk bestaat uit vrouwen die zich willen organiseren rond belangrijke thema’s voor vrouwen die gerelateerd zijn aan werk, inkomen en zorg. We gaan aan de slag met die thema’s. We maken verbinding en zijn intermediair naar collega’s in verschillende sectoren. We zijn een bron van informatie over specifieke onderwerpen.

In beweging komen en netwerken

Binnen de regionale werkgroepen worden veel verschillende activiteiten georganiseerd. 
Er is een internationale werkgroep: Werkgroep Internationale zaken (WIS).

En er zijn drie regionale werkgroepen:

Kijk voor de geplande bijeenkomsten op Facebook.

Binnen je eigen regio is het ook mogelijk om zelf een werkgroep te organiseren. Voor tips en trucs kun je je wenden tot het bestuur. Neem contact met ons op.

De deelnemers van de werkgroep kiezen zelf welke ontmoetingsplek ze willen benutten

 • Landelijke netwerkbijeenkomsten: twee keer per jaar voor alle deelnemers
 • Regionale netwerkbijeenkomsten: naar behoefte
 • Workshops en masterclasses: op basis van behoeften
 • Digitale nieuwsbrieven
 • Facebookpagina, Twitter en website Netwerk Vrouwen FNV
 • En andere (internationale) activiteiten naar behoefte en actualiteit

Verwachte resultaten

 • Minimaal twee keer per jaar is er door politieke lobby en interne beleidsbeïnvloeding specifieke aandacht besteed aan én actie ondernomen rondom knelpunten voor vrouwen.
 • Een actief netwerk van interne (leden, kaderleden, sectorraadsleden enz.) en externe contacten (politici, beleidsadviseurs en bestuurders).
 • Structurele aandacht voor genderaspecten van arbeidsvoorwaardenbeleid van FNV, overheidsbeleid en de uitvoering daarvan binnen de FNV.
 • Het Netwerk Vrouwen FNV is een vanzelfsprekende gesprekspartner en informatiebron voor alle sectoren t.a.v. onderwerpen die voor vrouwen extra van belang zijn bij arbeidsvoorwaardenbeleid en andere relevante activiteiten en producten.
 • Toename van het percentage vrouwelijke leden.
 • Er is een vertegenwoordiging van het Netwerk Vrouwen in het FNV-overleg Vrouwenvertegenwoordigers in Europees en Internationaal verband.

Om te illustreren dat er een hoop leuke dingen gebeuren vind je hier een greep uit evenementen die geweest zijn. 

Internationale vrouwendag

Ieder jaar rond 8 maart organiseert Netwerk Vrouwen FNV een bijeenkomst voor internationale vrouwendag. Deze dag staat voor het gevoel van solidariteit en strijdbaarheid van vrouwen overal ter wereld. De viering heeft een specifiek thema – bijvoorbeeld voor vrouwenrechten of tegen geweld of armoede – dat soms landelijk maar meestal lokaal wordt bepaald.

De activiteiten van Werkgroep Internationale Solidariteit (WIS):

 • Er zijn vier vrouwelijke kaderleden van FNV in Guatemala geweest voor een uitwisseling met arbeidsters werkzaam in de textielindustrie. Dit gebeurde in het kader van een internationaal project om de positie van werkneemsters in de textielindustrie in Midden Amerika te versterken.
 • Workshop (inter)nationaal vakbondswerk voor en door vrouwen in Utrecht.
 • Internationaal trainingsseminar voor het vrouwennetwerk van de onafhankelijke vakbondsfederatie BKDP
 • Herdenking mijnramp Turkije.

Landelijke activiteiten:

 • FNV Ladies Right Day
 • Themabijeenkomst ‘Zij doet het zelf’
 • Expertbijeenkomst VN-Vrouwenverdrag
 • Workshop Discriminatie Werkt niet! In Utrecht
 • Tweedaagse training voor leidinggevenden, HR-managers, leden sollicitatiecommissies tegen Racisme en Discriminatie te Amsterdam
 • Training OR-en tegen Racisme en Discriminatie te Rotterdam
 • Viering Internationale Vrouwendag te Utrecht

De werkwijze van en deelname aan het netwerk kent verschillende dimensies:

 • Empowerment en talentontwikkeling.
 • Actieve participatie, inzetten van eigen talenten, kwaliteiten en betrokkenheid bij het opkomen voor de (internationale) belangen van vrouwen.
 • Benutten van talenten door het koppelen van kennis en kunde van deelnemers.
 • Kennis en expertise verzamelen, bundelen en verspreiden naar leden, sectoren en externen.
 • Politieke lobby en beleidsbeïnvloeding.
 • Regionale en deelnetwerken rond thema’s, sectoren, regio’s en kaderwerk in de vereniging.
 • Platform voor vrouwen, in het bijzonder als ze functioneren als kaderlid binnen de FNV (ledenparlement, sectorbesturen, ondernemingsraad enz.) en in bedrijven 
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.