Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Dit zijn beroepsziekten

Bij sommige beroepsziekten is het direct duidelijk dat ze vooral zijn veroorzaakt door het werk. En sommige beroepen hebben hun eigen gezondheidsrisico's, waardoor bepaalde ziekten vaak voorkomen. Denk aan: 'schildersziekte' (ops), 'bakkersastma' en 'kapperseczeem'.

Oorzaak niet meteen duidelijk

Bij andere ziekten is het niet direct duidelijk of de ziekte vooral wordt veroorzaakt door het beroep of de arbeidsomstandigheden. Dit geldt voor ziekten die ook in de privésfeer kunnen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld rsi, burn-out en Covid-19.

Bedrijfsarts moet beroepsziekte melden

Volgens de Arbeidsomstandighedenregeling is een bedrijfsarts verplicht een beroepsziekte te melden als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden’. Sinds april 2020 kan ook Covid-19 als beroepsziekte gemeld worden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgever aansprakelijk stellen

Om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor een beroepsziekte ligt de lat lager. Dan is het van belang dat een aandoening en/of gezondheidsschade er niet zou zijn geweest als de werkzaamheden niet zouden zijn uitgevoerd. Beroepsziekten zijn vaak 'gewone' ziekten.

Voorbeelden van beroepsziekten

 • nek-, rug-, heup- en knieklachten
 • rsi
 • burn-out
 • psychische klachten door ongewenste omgangsvormen
 • ptss (posttraumatische stressstoornis)
 • ops (schildersziekte)
 • long- en luchtwegaandoeningen
 • huidaandoeningen
 • lawaaidoofheid
 • beroepsgebonden infectieziekten
 • kanker (door het werk veroorzaakt)
 • Covid-19 (corona)

Je hebt misschien een beroepsziekte als:

 • een arts een van deze bovenstaande ziekten of aandoeningen bij je heeft opgemerkt;
 • als een arts een ziekte of aandoening heeft vastgesteld waarbij er duidelijk een relatie is met de arbeidsomstandigheden op je werk.

Corona

Ben je op je werk besmet geraakt met het coronavirus Covid-19? Dan is er sprake van een beroepsziekte. Bij een beroepsziektezaak moet je als werknemer bewijzen dat je op het werk aan het coronavirus bent blootgesteld en dat jouw gezondheidsschade daardoor kan zijn veroorzaakt. Dat kun je doen als je besmet bent, maar je kunt ook al bewijsmateriaal verzamelen als je nog geen corona hebt.

De FNV vindt dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om werknemers te beschermen en daar waar de overheid hier nalatig in is geweest (niet voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in eerste golf) ze deze mensen ook tegemoet moet komen. Minister Van Ark heeft al toegezegd dat ze zo'n fonds zou gaan uitwerken; en daar hebben wij, in overleg met Bureau Beroepsziekten al een heel mooi voorstel voor gedaan.

Bekijk ons voorstel

Bekijk de toezegging van minister Van Ark

Voor de volledigheid wijzen wij je op het het ZWiC-fonds  waar je onder bepaalde voorwaarden een aanvraag kunt doen.

Schildersziekte

Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 maart 2020 ging de regeling tegemoetkoming werknemers met CSE van start.

De regeling wordt uitgevoerd door de SVB in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers dat hiervoor het OPS-loket heeft ingericht. Werknemers met een brief waarin de diagnose wordt gesteld, kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl.

Asbest

Ben je in contact geweest met asbest en heb je nu mesothelioom (asbestkanker) of asbestose? Wil je een schadeclaim indienen? Dan kun je als patiënt of nabestaande terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over een schadevergoeding.

Als het IAS, naast de tegemoetkoming, geen afspraken over een schaderegeling kan maken met de (ex-)werkgever, dan kun je weer contact met ons opnemen.

Als je blootgesteld bent aan asbest, is het belangrijk om dit te bewijzen. Wij informeren je hoe je dit dossier kunt opbouwen.