Dit zijn beroepsziekten

Bij sommige beroepsziekten is het direct duidelijk dat ze vooral zijn veroorzaakt door het werk. En sommige beroepen hebben hun eigen gezondheidsrisico's, waardoor bepaalde ziekten vaak voorkomen. Denk aan: 'schildersziekte' (ops), 'bakkersastma' en 'kapperseczeem'.

Oorzaak niet meteen duidelijk

Bij andere ziekten is het niet direct duidelijk of de ziekte vooral wordt veroorzaakt door het beroep of de arbeidsomstandigheden. Dit geldt voor ziekten die ook in de privésfeer kunnen zijn ontstaan, zoals bijvoorbeeld rsi, burn-out en Covid-19.

Bedrijfsarts moet beroepsziekte melden

Volgens de Arbeidsomstandighedenregeling is een bedrijfsarts verplicht een beroepsziekte te melden als ‘een ziekte of aandoening als gevolg van een belasting die in overwegende mate in arbeid of arbeidsomstandigheden heeft plaatsgevonden’. Sinds april 2020 kan ook Covid-19 als beroepsziekte gemeld worden bij het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten.

Werkgever aansprakelijk stellen

Om een werkgever aansprakelijk te kunnen stellen voor een beroepsziekte ligt de lat lager. Dan is het van belang dat een aandoening en/of gezondheidsschade er niet zou zijn geweest als de werkzaamheden niet zouden zijn uitgevoerd. Beroepsziekten zijn vaak 'gewone' ziekten.

Voorbeelden van beroepsziekten

 • nek-, rug-, heup- en knieklachten
 • rsi
 • burn-out
 • psychische klachten door ongewenste omgangsvormen
 • ptss (posttraumatische stressstoornis)
 • ops (schildersziekte)
 • long- en luchtwegaandoeningen
 • huidaandoeningen
 • lawaaidoofheid
 • beroepsgebonden infectieziekten
 • kanker (door het werk veroorzaakt)
 • (long) Covid-19 (corona)

Je hebt misschien een beroepsziekte als:

 • een arts een van deze bovenstaande ziekten of aandoeningen bij je heeft opgemerkt;
 • als een arts een ziekte of aandoening heeft vastgesteld waarbij er duidelijk een relatie is met de arbeidsomstandigheden op je werk.

Corona

Long Covid-19 betreft aanhoudende klachten en symptomen die na meer dan 12 weken na de eerst bevestigde of mogelijke/waarschijnlijke COVID-19 besmetting aanwezig zijn of ontstaan. Het kan gaan om een of meerdere van de onderstaande klachten en symptomen:

 • Vermoeidheid
 • Kortademigheid/Benauwdheid
 • Cognitieve stoornissen (problemen met aandacht en concentratie, geheugen en planningsvaardigheden)
 • Hoofdpijn
 • Hoesten
 • Spierpijn
 • Pijn op de borst, klemmend gevoel
 • Hartkloppingen
 • Duizeligheid
 • Slaapproblemen
 • Reuk- en/of smaakverlies

Ben je op je werk besmet geraakt met het coronavirus Covid-19? Dan is er sprake van een beroepsziekte. Bij een beroepsziektezaak moet je als werknemer bewijzen dat je op het werk aan het coronavirus bent blootgesteld en dat jouw gezondheidsschade daardoor kan zijn veroorzaakt. Dat kun je doen als je besmet bent, maar je kunt ook al bewijsmateriaal verzamelen als je nog geen corona hebt.

De FNV vindt dat de overheid zijn verantwoordelijkheid moet nemen om werknemers te beschermen. Ook vinden wij dat daar waar de overheid hier nalatig in is geweest (niet voldoende beschermingsmiddelen voor zorgmedewerkers in eerste golf) ze deze mensen ook tegemoet moet komen.

Minister Helder heeft toegezegd dat er een long COVID-fonds voor zorgmedewerkers komt. De minister heeft de toezegging gedaan voor een fonds zodat werkgevers de zorgwerknemers 6 maanden langer in dienst kunnen houden. Hierdoor krijgen medewerkers langer hersteltijd.

Wij vinden dit een belangrijkste eerste stap, maar we zijn nog niet waar we willen zijn.

Lees meer hierover

Voor de volledigheid wijzen wij je op het het ZWiC-fonds waar je onder bepaalde voorwaarden een aanvraag kunt doen.

Schildersziekte

Werknemers die als gevolg van hun werk het Organo Psycho Syndroom (OPS) hebben opgelopen, kunnen een aanvraag doen voor een eenmalige financiële tegemoetkoming. Vanaf 1 maart 2020 ging de regeling tegemoetkoming werknemers met CSE van start.

De regeling wordt uitgevoerd door de SVB in samenwerking met het Instituut Asbestslachtoffers dat hiervoor het OPS-loket heeft ingericht. Werknemers met een brief waarin de diagnose wordt gesteld, kunnen zich aanmelden bij www.ops-loket.nl.

Asbest

Ben je in contact geweest met asbest en heb je nu mesothelioom (asbestkanker) of asbestose? Wil je een schadeclaim indienen? Dan kun je als patiënt of nabestaande terecht bij het Instituut Asbestslachtoffers (IAS). Het IAS adviseert de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over het recht op een tegemoetkoming voor asbestslachtoffers. Verder bemiddelt het IAS tussen (ex-)werknemers met mesothelioom of asbestose (en hun huisgenoten) en (ex-)werkgevers of hun verzekeraars over een schadevergoeding.

Als het IAS, naast de tegemoetkoming, geen afspraken over een schaderegeling kan maken met de (ex-)werkgever, dan kun je weer contact met ons opnemen.

Als je blootgesteld bent aan asbest, is het belangrijk om dit te bewijzen. Wij informeren je hoe je dit dossier kunt opbouwen.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.