Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werk en corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw werksituatie en antwoorden over jouw rechten en plichten als werknemer.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten:

Thuiswerken vanwege corona
Opvang kinderen
Cruciale beroepen

Grensarbeiders

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Thuiswerken vanwege corona

Het dringende advies van de Rijksoverheid is op dit moment om thuis te werken. Als jij thuis kunt werken, maar je werkgever wil graag dat je toch naar kantoor komt, ga dan in gesprek met je werkgever. Bespreek met elkaar of en waarom het werk wel of niet thuis uitgevoerd kan worden. 

Er is in Nederland nog geen wettelijk recht op thuiswerken. Wel heb je als werknemer op grond van de Wet Flexibel Werken het recht je werkgever te vragen of je thuis mag werken. Je werkgever mag dit verzoek weigeren, maar moet hierover wel met jou in gesprek gaan. Wil je advies van de FNV? Bel ons dan op 088 - 368 0 368. 

Mocht thuiswerken niet tot de mogelijkheden behoren, dan moet je werkgever in ieder geval zorgen voor een veilige en gezonde werkplek op kantoor. 

Lees meer over thuiswerken. Hier vind je ook onze brochure om jouw thuiswerkverzoek aan te vragen bij je werkgever

Wij houden het nieuws over corona in de gaten. Op dit moment hebben we wederom te maken met de anderhalvemeter-regel. Hoe zich dat vertaalt naar jouw werkplek, hangt van veel factoren af. Omdat we nog geen zekerheid hebben over de toekomst, gaan wij voorlopig nog uit van het advies van de overheid om thuis te werken, tenzij het écht niet anders kan. Als je goede redenen hebt om niet thuis te kunnen werken, ga dan in gesprek met je werkgever. 

Jouw werkgever mag je vragen of je bent gevaccineerd. Daar moet hij wel een goede reden voor hebben. Het is jouw recht om geen antwoord te geven op deze vraag als je dat niet wilt. Ook mag je werkgever deze informatie op geen enkele manier vastleggen. Je werkgever mag je wel een test aanbieden, maar je bent niet verplicht om je te testen om toegang te krijgen tot je werkplek. Lees meer over de details op deze pagina van de Rijksoverheid. 

Als je om jouw werk te kunnen doen een laptop nodig hebt, dan moet je werkgever dit voor je regelen. Je werkgever is er verantwoordelijk voor dat jij je werk kunt doen. Bespreek dit dus met je werkgever.

Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan een goede bureaustoel, laptopstandaard, losse muis en een toetsenbord. Je werkgever moet de kosten hiervan betalen.

Nee, dat hoeft niet. Je werkgever heeft het recht om online teamvergaderingen te organiseren, maar daarvoor is het niet nodig dat jij je privé-mobielenummer en -mailadres geeft. Hij kan bijvoorbeeld prima gebruikmaken van vergadertools, zoals Skype, Zoom en MS Teams. Als werknemer kun je dan zelf inbellen, op een link klikken of inloggen.

Krijg jij een vaste reiskostenvergoeding en werk je (bijna) volledig thuis? Dan hoeft je werkgever de reiskostenvergoeding niet aan te passen. Vanwege corona heeft de overheid bepaald dat werkgevers de bestaande vaste reiskostenvergoedingen onbelast mag blijven vergoeden, ook al maak jij door het thuiswerken (bijna) geen reiskosten meer. Voorwaarde is dat het gaat om een vaste reiskostenvergoeding die je al vóór 13 maart 2020 kreeg. Deze versoepeling geldt tot 1 oktober 2021.

Opvang kinderen

De situatie in het basisonderwijs, BSO en kinderopvang veranderen steeds. Wil je de laatste informatie, ga dan naar Rijksoverheid.nl. Momenteel is de kinderopvang open. 

Toen de basisscholen, BSO en kinderopvang gesloten waren, was er noodopvang voor:

  • Kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. 
  • Kinderen waarvoor vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie werd geboden was alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. De basisschool is verantwoordelijk voor opvang tijdens de schooltijden.

In de lockdownperiodes, was sprake van zogenaamde curciale beroepen om te toetsen of jouw kind(eren) al dan niet naar een dagopvang of school mochten. Wanneer jij of je partner een cruciaal beroep hebben, kwam je in aanmerking voor noodopvang. Als dat niet voor jullie gold, kon je voor de korte termijn gebruikmaken van het wettelijke calamiteitenverlof. Dit verlof is betaald en mag niet geweigerd worden door de werkgever. Wel is het verlof in principe van korte duur. Voor de langere termijn is het raadzaam om in overleg te gaan met je werkgever hoe je (thuis) kunt werken in combinatie met de zorg (en thuisonderwijs) voor je kind.

Ja, van ouders werd gevraagd om de rekening door te blijven betalen. Wel heeft de overheid de eigen bijdrage kinderopvang gecompenseert voor alle ouders. Dus zowel voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag als ouders die daar geen recht op hebben. 

De noodopvang was gratis. Ook ouders die in een cruciaal beroep werken en waarvoor de kinderopvang nooit gesloten is geweest, worden gecompenseerd.

Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, was het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukte dat niet, dan is er wel toegang tot de noodopvang.

Ja, dat mag. Kinderen tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudheidsklachten mogen niet meer geweigerd worden bij de kinderopvang. Dit staat in de nieuwe RIVM-regels. Alleen als je kind koorts heeft of een volwassene in jouw gezin coronaklachten heeft, mag de kinderopvang je kind weigeren. Lees meer in de 'Handreiking bij neusverkouden kinderen' van het RIVM.

Speciaal voor werknemers in de kinderopvang is er een protocol opgesteld met richtlijnen hoe je veilig kunt werken in de kinderopvang. Je kunt de afspraken hier lezen 

Cruciale beroepen

De overheid hanteerde een lijst van cruciale beroepen die inmiddels niet meer te vinden is op de site van de rijksoverheid. De oude lijst vind je hier in een artikel van de NOS. 

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Grensarbeiders en corona

Als jouw werkgever door de coronamaatregelen het werk niet meer kan of mag door laten gaan, dan kan hij gebruik maken van de regelingen die het land waarin jij werkt daarvoor biedt. Als grensarbeider heb je dus recht op een uitkering van het land waar je werkt. De regelingen in de verschillende landen zijn niet hetzelfde. Je hebt geen recht op een aanvulling vanuit het land waar je woont als de uitkering in je werkland lager is dan je normale loon. Hoe werkt het per land?

  • Belgische Tijdelijke werkloosheid: In België gaat de aanvraag via de betalingsuitstellingen waaronder de 3 Belgische vakbonden. Je kunt daar als FNV lid ook terecht. Het is handig om je FNV lidmaatschap te tonen. De werkgever doet melding aan de RVA (rijksdienst voor arbeidsvoorziening)
  • In Duitsland geldt de Duitse Kurzarbeid. De werkgever deze vraagt aan en na goedkeuring door de Agentur für Arbeit wordt de werkloosheidsuitkering betaald. 

De grenzen met België en Duitsland zijn open voor reizen met een geldige reden. Je kunt dus als grensarbeider de grens over om naar je werk te komen.

  • Als er weer strengere coronamaatregelen aan de grens komen, dan is het een goede overweging dat grensarbeiders naar België (die niet in een vitale sector of cruciaal beroep werken) een verklaring (attest) van de werkgever bij zich te hebben waarop bedrijf en gegevens van de werknemer staan om te voorkomen dat hij/ zij bij controle wordt teruggestuurd.
  • Ga je de grens over naar Duitsland om te werken, dan is het verstandig om vooraf te controleren of er speciale voorwaarden zijn die ook voor de grensarbeider van toepassing zijn. Werk je in Nordrhein Westfalen dan je op de site van Grenzinfo.eu een controle tool gebuiken.

Grensarbeiders hoeven niet in quarantaine, als zij de grens oversteken voor hun werk. Je komt in aanmerking voor deze uitzondering, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je bent fysiek op je werk aanwezig. De uitzondering geldt dus niet voor grenswerkers die thuiswerken.
  • Je woont in een ander EU-lidstaat, maar werkt in Nederland en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats buiten Nederland. ​
  • Je woont in Nederland, maar werkt in een ander EU-lidstaat en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats in Nederland.

De uitzondering geldt ook voor grensstudenten en grensscholieren. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Vanaf april 2020 zijn tussen Nederland Duitsland en België tijdelijke afspraken gemaakt om te voorkomen dat de thuiswerkende grensarbeider te  maken krijgt met gedwongen wisselen van sociale zekerheid systeem of fiscaliteit. Met deze tijdelijke maatregelen worden de thuisgewerkte uren beschouwd alsof deze in het woonland zijn gewerkt.

Bekijk de site werkenoverdegrens.eu voor actuele informatie of mail je vraag naar grensarbeidvragen@vereniging.fnv.nl

Heb je nog vragen over grensarbeid? Kijk op fnv.nl/grensarbeiders of neem contact op via grensarbeidvragen@vereniging.fnv.nl

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen