Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werk en corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw werksituatie en antwoorden over jouw rechten en plichten als werknemer.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten:

Thuiswerken vanwege corona
Opvang kinderen
Cruciale beroepen
Grensarbeiders

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Thuiswerken vanwege corona

Als je om jouw werk te kunnen doen een laptop nodig hebt, dan moet je werkgever dit voor je regelen. Je werkgever is er verantwoordelijk voor dat jij je werk kunt doen. Bespreek dit dus met je werkgever.

Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, dan kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan een goede bureaustoel, laptopstandaard, losse muis en een toetsenbord. Je werkgever moet de kosten hiervan betalen. Vanwege de coronacrisis moeten opeens heel veel mensen thuiswerken, waardoor je werkgever in de knel kan komen met het regelen van een goede thuiswerkplek. Houd hier rekening mee en probeer tot een gezamenlijke oplossing te komen. Daarom al wat tips om klachten zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Gebruik een losse muis en toetsenbord als je die thuis hebt. Sluit deze aan op je laptop.
 • Zet je laptop op een dik boek of pak printerpapier, zodat het beeldscherm wat hoger komt te staan en je je nek minder belast (alleen als je een losse muis en toetsenborg hebt).
 • Neem regelmatig even pauze en probeer taken af te wisselen.
 • Wissel je houding regelmatig af, sta af en toe op. Bellen kan vaak ook staand in plaats van zittend.
 • Probeer mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm te vermijden.

Nee, dat hoeft niet. Je werkgever heeft het recht om virtuele teamvergaderingen te organiseren, maar daarvoor is het niet nodig dat jij je privé mobiele telefoonnummer en privé e-mailadres geeft. Hij kan bijvoorbeeld prima gebruik maken van virtuele vergadertools zoals Skype, Zoom en Microsoft Teams. Als werknemer kun je dan zelf inbellen, op een link klikken of inloggen.

Heb jij een baan die je ook vanuit huis kunt uitvoeren? Dan kan je werkgever je daartoe verplichten. De Rijksoverheid heeft de oproep gedaan zoveel mogelijk thuis te werken, zolang je werk dat toelaat. Ook als je geen of heel weinig klachten hebt. 

Ben je wel ziek? Dan kan je werkgever je niet verplichten te werken. Ook niet thuis. 

Nu je door corona thuiswerkt kan jouw thuiswerkplek door de hitte buiten onaangenaam warm worden. Kijk op onze themapagina over thuiswerken in de hitte, wat je zelf kunt doen en wat je van je werkgever kunt verwachten. 

Opvang kinderen

Ja, dat mag. Kinderen tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudheidsklachten mogen niet meer geweigerd worden bij de kinderopvang. Dit staat in de nieuwe RIVM regels. Alleen als je kind koorts heeft of een volwassene in jouw gezin coronaklachten heeft, mag de kinderopvang je kind weigeren. Lees meer in de 'Handreiking bij neusverkouden kinderen' van het RIVM.

Vanaf 8 juni zijn de basisscholen en de kinderopvang weer gewoon open en wordt de noodopvang afgebouwd. De noodopvang is alleen nog maar ’s avonds, ’s nachts en in het weekend beschikbaar voor ouders die in de zorg werken. Mochten ouders toch behoefte hebben aan extra opvang, dan kunnen zij dit op de gebruikelijke manier aanvragen bij kinderopvangorganisaties en gastouders. Dit geldt ook voor de noodopvang van kwetsbare kinderen. De gemeente blijft verantwoordelijk voor de 24-uurs noodopvang of de opvang in weekenden. Deze vorm van noodopvang is in ieder geval tot 1 juli beschikbaar. In juni wordt gekeken of dit gecontinueerd moet worden.

De scholen en kinderdagverblijven zijn sinds 8 juni weer gewoon open. Toch kan het voorkomen dat je kind niet naar school of kinderdagverblijf kan. Bijvoorbeeld omdat de school tijdelijk dicht is vanwege het vermoeden van een corona-besmetting of omdat je kind ziekteverschijnselen vertoont. 

In dat geval is er sprake van overmacht en een onverwachte situatie. Je hebt dan recht op calamiteitenverlof. Dit verlof wordt volledig betaald en mag niet geweigerd worden. Heb je langer verlof nodig, omdat je kind bijvoorbeeld langer thuis moet blijven vanwege ziekteverschijnselen, dan kun je gebruik maken van kortdurend zorgverlof.

De overheid heeft toegezegd dat de gemaakte kosten voor de kinderopvang en buitenschoolse opvang worden gecompenseerd voor de periode dat de opvang gesloten is. Ook na de meivakantie zal de overheid alle kosten voor kinderopvang aan ouders blijven compenseren, omdat in ieder geval de buitenschoolse opvang niet volledig open zal gaan. Om in aanmerking te komen voor compensatie van de kosten is het noodzakelijk dat je de rekening van de kinderopvang gewoon blijft betalen. De kinderopvangtoeslag zal ook doorlopen. Heb je te maken met een plotseling inkomensverlies, pas je inkomensgegevens dan snel aan via de belastingdienst. Je hebt dan recht op een hogere kinderopvangtoeslag.

Ouders hebben in de periode tot 8 juni geen of minder gebruik kunnen maken van de kinderopvang of de buitenschoolse opvang. De overheid heeft toegezegd ouders te compenseren voor de kinderopvangkosten. Ook de ouders die gebruik hebben gemaakt van de noodopvang. Wel wordt aan ouders gevraagd de rekening te blijven betalen. Alle ouders die kinderopvangtoeslag ontvangen, komen in aanmerking voor de vergoeding die uitbetaald wordt door de Rijksoverheid. Ouders hoeven hiervoor niets te doen. De Sociale Verzekeringsbank (SVB) keert de compensatie vanzelf uit in juli. De SVB maakt gebruik van de gegevens van de Belastingdienst om te bepalen hoeveel gecompenseerd moet worden.

Het kan zo zijn dat de compensatie lager uitvalt doordat de kinderopvangstelling een tarief hoger dan de maximumuurprijs hanteert. Kinderopvanginstellingen hebben toegezegd de kosten boven de maximumuurprijs voor de periode tot aan 11 mei aan de ouders te vergoeden. Voor de periode tussen 11 mei en 8 juni ontvangen ouders alleen een vergoeding voor de kinderopvangkosten tot aan de maximumuurprijs.

Ouders die geen kinderopvangtoeslag ontvangen, maar gebruik maken van een gesubsidieerd aanbod van de gemeenten krijgen de eigen bijdrage via de gemeente vergoed. Voor de ouders die én geen kinderopvangtoeslag ontvangen én geen subsidie van de gemeente ontvangen wordt nog naar een oplossing gezocht.

Meer informatie hierover vind je op de site van de svb.

De noodopvang is gratis. Ook ouders die in een cruciaal beroep werken en waarvoor de kinderopvang nooit gesloten is geweest, worden gecompenseerd.

Cruciale beroepen

De overheid heeft een lijst van cruciale beroepen gemaakt. Bekijk deze lijst.

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Grensarbeiders en corona

Als jouw werkgever het werk niet meer kan of mag door laten gaan, dan kan hij gebruik maken van de regelingen die het land waarin jij werkt daarvoor biedt. Als grensarbeider heb je dus recht op een uitkering van het land waar je werkt. De regelingen in de verschillende landen zijn niet hetzelfde. Je hebt geen recht op een aanvulling vanuit het land waar je woont als de uitkering in je werkland lager is dan je normale loon. Hoe werkt het per land?

 • Nederlandse NOW: De werkgever doet de aanvraag 
 • Belgische Tijdelijke werkloosheid: In België gaat de aanvraag via de betalingsuitstellingen waaronder de 3 Belgische vakbonden. Je kunt daar als FNV lid ook terecht. Het is handig om je FNV lidmaatschap te tonen. De werkgever doet melding aan de RVA (rijksdienst voor arbeidsvoorziening)
 • Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur. Dat bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie. Woon je niet in België, dan moet je de vergoeding zelf online aanvragen
 • In Duitsland geldt de Duitse Kurzarbeid. De werkgever deze vraagt aan en na goedkeuring door de Agentur für Arbeit wordt de werkloosheidsuitkering betaald. 

De grenzen met België en Duitsland zijn nog open voor reizen met een geldige reden. Je kunt dus als grensarbeider de grens over om naar je werk te komen.

 • In België kunnen werknemers in vitale sectoren en cruciale beroepen het vignet COVID19 zichtbaar in de auto aanbrengen en zo sneller de grens passeren. Bekijk dit vignet
 • Grensarbeiders naar België die niet in een vitale sector of cruciaal beroep werken doen er verstandig aan met een verklaring (attest) van de werkgever waarop bedrijf en gegevens van de werknemer op staan bij te hebben om te voorkomen dat je bij controle wordt teruggestuurd.
 • Grensarbeiders naar Duitsland doen er verstandig aan om de Bescheinigung für Berufspendler te downloaden en door de werkgever te laten bevestigen of de werkgever dit te laten regelen. Download dit vignet. Als men bij de controle twijfelt, kan om meer bewijs worden gevraagd zoals een arbeidsovereenkomst, loonstrook of andere vorm van bedrijfsregistratie. Het is verstandig om naast het vignet iets dergelijks bij je te hebben. Hou er rekening mee dat het alleen is voor directe reis heen en terug. Omwegen om te winkelen zijn niet toegestaan.

Grensarbeiders hoeven niet in quarantaine, als zij de grens oversteken voor hun werk. Je komt in aanmerking voor deze uitzondering, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent fysiek op je werk aanwezig. De uitzondering geldt dus niet voor grenswerkers die thuiswerken.
 • Je woont in een ander EU-lidstaat, maar werkt in Nederland en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats buiten Nederland. ​
 • Je woont in Nederland, maar werkt in een ander EU-lidstaat en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats in Nederland.

De uitzondering geldt ook voor grensstudenten en grensscholieren. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Als je als zelfstandige in Nederland woont maar in België je bedrijf voert kun je een beroep doen op de voorzieningen in België. Voorwaarde is wel dat je Belgisch sociaal verzekerd bent om hiervoor in aanmerking te komen. Bekijk meer informatie hierover.

Duitsland heeft voor zelfstandigen die te maken hebben met acute financiële problemen een omvangrijk hulpprogramma gemaakt. Als je als zelfstandige in Nederland woont en Duitsland je onderneming hebt én Duits sociaal verzekerd bent nog geen volledige duidelijkheid of je dan in aanmerking komt voor deze Soforthilfe. Lees meer informatie daarover

Ook wordt de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen (TOZO) aangepast zodat je als zelfstandige in een grenssituatie niet tussen wal en schip terechtkomt. Als je in Nederland woont en in het buitenland een bedrijf hebt/werkt kun je aanspraak doen op bijstand voor levensonderhoud. Andersom – als je werkt in Nederland maar in het buitenland woont – geldt dit ook. Dit is bijstand voor bedrijfskapitaal (TOGS). Zo worden zelfstandigen in deze situatie goed ondersteund. 

De ‘reguliere’ uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door gemeenten. Zij gaan met de regering bespreken hoe de uitvoering van de TOZO in grenssituaties het best kan worden ingericht. Op dit moment kun je, als jij in deze situatie zit, dus nog geen aanvraag gaan indienen. Als je niet in Nederland woont, maar hier wel werkt of een onderneming hebt, dan wordt je op dit moment uitgesloten van de TOZO.  FNV Zelfstandigen heeft dit knelpunt bij de Staatsecretaris aangekaart.

Ben je zelfstandig en heb je ervaring met de TOZO of TOGS vul dan de FNV Zelfstandigen enquête in.

Heb je nog vragen over grensarbeid? nog vragen hebt kijk op fnv.nl/grensarbeiders of neem contact op via grensarbeidvragen@vereniging.fnv.nl

 

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen