Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Werk en corona

Bekijk de veelgestelde vragen

Wij krijgen veel vragen van onze leden over het coronavirus. Hier vind je ons overzicht van de meest gestelde vragen over jouw werksituatie en antwoorden over jouw rechten en plichten als werknemer.

Klik op het onderwerp waarover je meer wilt weten:

Thuiswerken vanwege corona
Opvang kinderen
Cruciale beroepen

Reizen tijdens de coronacrisis
Grensarbeiders

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen

Thuiswerken vanwege corona

Als je om jouw werk te kunnen doen een laptop nodig hebt, dan moet je werkgever dit voor je regelen. Je werkgever is er verantwoordelijk voor dat jij je werk kunt doen. Bespreek dit dus met je werkgever.

Het uitgangspunt is dat de werkgever moet zorgen voor een veilige en gezonde werkplek. Dit geldt ook voor je thuiswerkplek. Als je nog geen goed ingerichte thuiswerkplek hebt, dan kan je met je werkgever overleggen wat je nodig hebt om klachten te voorkomen. Je kunt hierbij denken aan een goede bureaustoel, laptopstandaard, losse muis en een toetsenbord. Je werkgever moet de kosten hiervan betalen. Vanwege de coronacrisis moeten opeens heel veel mensen thuiswerken, waardoor je werkgever in de knel kan komen met het regelen van een goede thuiswerkplek. Houd hier rekening mee en probeer tot een gezamenlijke oplossing te komen. Daarom al wat tips om klachten zoveel mogelijk te voorkomen:

 • Gebruik een losse muis en toetsenbord als je die thuis hebt. Sluit deze aan op je laptop.
 • Zet je laptop op een dik boek of pak printerpapier, zodat het beeldscherm wat hoger komt te staan en je je nek minder belast (alleen als je een losse muis en toetsenborg hebt).
 • Neem regelmatig even pauze en probeer taken af te wisselen.
 • Wissel je houding regelmatig af, sta af en toe op. Bellen kan vaak ook staand in plaats van zittend.
 • Probeer mogelijke verblinding en hinderlijke reflecties op het beeldscherm te vermijden.

Nee, dat hoeft niet. Je werkgever heeft het recht om online teamvergaderingen te organiseren, maar daarvoor is het niet nodig dat jij je privé-mobielenummer en -mailadres geeft. Hij kan bijvoorbeeld prima gebruikmaken van vergadertools, zoals Skype, Zoom en MS Teams. Als werknemer kun je dan zelf inbellen, op een link klikken of inloggen.

Heb jij een baan die je ook vanuit huis kunt uitvoeren? Dan kan je werkgever je daartoe verplichten. De Rijksoverheid heeft de oproep gedaan zoveel mogelijk thuis te werken, zolang je werk dat toelaat. Ook als je geen of heel weinig klachten hebt.

Ben je wel ziek? Dan kan je werkgever je niet verplichten te werken. Ook niet thuis. 

Heb je last van milde gezondheidsklachten (neusverkoudheid, keelpijn, loopneus, licht hoesten, verhoging tot 38 graden, koorts, plotseling verlies van reuk of smaak en benauwdheid), blijf dan thuis. De regering adviseert om zo veel mogelijk thuis te werken. Overleg daarom met je werkgever of thuiswerken mogelijk is en maak hier afspraken over. Je werkgever moet zorgen dat je een veilige en gezonde werkplek hebt en moet maatregelen nemen die de kans op besmetting verminderen. Doet hij dat niet, dan kun je hem hierop aanspreken.

Het is niet verstandig zomaar weg te blijven van je werk. Dit kan als werkweigering worden opgevat. Als de werkgever vindt dat je niet kunt thuiswerken en hij aan alle voorwaarden een veilige en gezonde werkplek heeft voldaan, kun je verplicht worden naar je werk te komen.

Een reiskostenvergoeding is normaal gesproken alleen een onkostenvergoeding. Je werkgever is niet verplicht om een reiskostenvergoeding te betalen, als je geen reiskosten maakt doordat je voor langere tijd thuiswerkt of ziek bent. Ben je hersteld of mag je weer naar je werk? Dan moet de onbelaste vaste reiskostenvergoeding weer vergoed worden. Let op! Van deze regeling kan in je arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of in de cao worden afgeweken. In sommige uitzonderlijke gevallen kan een reiskostenvergoeding ook een looncomponent zijn. Een werkgever moet in zo’n situatie soms ook bij ziekte of langdurig thuiswerken de reiskosten blijven uitbetalen.

Er zijn ook fiscale regels die bepalen dat een werkgever reiskosten (onbelast) mag doorbetalen, zelfs als je geen reiskosten maakt. De werkgever mag dit doen voor een periode van maximaal 6 aangesloten weken waarin je als werknemer afwezig bent en dus geen reiskosten maakt. De staatssecretaris van Financiën heeft vanwege corona deze regels versoepeld. Werkgevers mogen fiscaal gezien de reiskostenvergoeding onbelast doorbetalen als werknemers thuiswerken door corona. Deze versoepeling geldt tot 1 juli 2021.

We hebben de 7 meestgestelde vragen over thuiswerken bij elkaar gezet. Je kunt ze hier lezen. 

Opvang kinderen

De situatie in het basisonderwijs, BSO en kinderopvang veranderen steeds. Wil je de laatste informatie, ga dan naar Rijksoverheid.nl

Als de basisscholen, BSO en kinderopvang gesloten zijn dan is er noodopvang voor:

 • Kinderen van wie 1 of beide ouders werken in een cruciale beroepsgroep. 
 • Kinderen waarvoor vanwege bijzondere problematiek of een moeilijke thuissituatie maatwerk nodig is.

Noodopvang die door een kinderopvangorganisatie wordt geboden is alleen beschikbaar voor kinderen van ouders die een contract hebben met de kinderopvang en voor het aantal uren dat in het contract is afgesproken. Dit is dus anders dan de situatie in het voorjaar. De basisschool is verantwoordelijk voor opvang tijdens de schooltijden.

Wanneer jij of je partner een cruciaal beroep hebben, kom je in aanmerking voor noodopvang. Als dat niet voor jullie geldt, kun je voor de korte termijn gebruikmaken van het wettelijke calamiteitenverlof. Dit verlof is betaald en mag niet geweigerd worden door de werkgever. Wel is het verlof in principe van korte duur. Voor de langere termijn is het raadzaam om in overleg te gaan met je werkgever hoe je (thuis) kunt werken in combinatie met de zorg (en thuisonderwijs) voor je kind.

Ja, van ouders wordt gevraagd om de rekening door te blijven betalen. Wel heeft de overheid toegezegd om de eigen bijdrage voor de kinderopvang te compenseren voor alle ouders. Dus zowel voor ouders die recht hebben op kinderopvangtoeslag als ouders die daar geen recht op hebben. 

De noodopvang is gratis. Ook ouders die in een cruciaal beroep werken en waarvoor de kinderopvang nooit gesloten is geweest, worden gecompenseerd.

Als in een gezin 1 ouder een cruciaal beroep uitvoert, is het verzoek om zoveel mogelijk zelf de kinderen op te vangen. Lukt dat niet, dan is er wel toegang tot de noodopvang.

Ja, dat mag. Kinderen tot 6 jaar met snottebellen en neusverkoudheidsklachten mogen niet meer geweigerd worden bij de kinderopvang. Dit staat in de nieuwe RIVM-regels. Alleen als je kind koorts heeft of een volwassene in jouw gezin coronaklachten heeft, mag de kinderopvang je kind weigeren. Lees meer in de 'Handreiking bij neusverkouden kinderen' van het RIVM.

Speciaal voor werknemers in de kinderopvang is er een protocol opgesteld met richtlijnen hoe je veilig kunt werken in de kinderopvang. Je kunt de afspraken hier lezen 

Cruciale beroepen

De overheid heeft een lijst van cruciale beroepen gemaakt. Bekijk de lijst op Rijksoverheid.nl

Om maatschappelijke ontwrichting te beperken en te zorgen dat vitale sectoren zoals zorg, brandweer en elektriciteit blijven functioneren, is het belangrijk dat je naar je werk gaat als je geen klachten hebt zoals neusverkouden, keelpijn, hoesten of verhoging tot 38 graden. Dit geldt in principe ook voor mensen uit risicogroepen. Als je twijfelt of je kunt werken, neem dan contact op met je werkgever en/of je bedrijfsarts. Een bedrijfsarts kan een goede inschatting maken of het in een individueel geval verantwoord is om te gaan werken.

Reizen tijdens de coronacrisis

 • Het gaat om reizigers van 13 jaar en ouder die naar Nederland reizen per vliegtuig, schip, internationale intercity of internationale bus.
 • Vanaf 29 december 2020 moeten deze reizigers een negatieve COVID-19-testuitslag laten zien van een PCR-test die niet ouder is dan 72 uur. 
 • Je moet het document de hele reis bij je hebben. Dit mag ook digitaal.
 • Let op: het geldt niét voor reizigers die met de auto naar Nederland reizen. Houd er wel rekening mee dat in ieder land maatregelen zijn tegen verspreiding van het coronavirus. Het kan zijn dat de regels in een ander land anders, als je met de auto reist. 
 • Voor grensarbeiders gelden andere regels. Kijk bij de veelgestelde over grensarbeiders hieronder.

Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Ja, je moet met een negatieve test nog steeds 10 dagen in quarantaine, als je naar Nederland reist. Vanaf 15 januari is het mogelijk om je op dag 5 na aankomst in Nederland (opnieuw) te laten testen. Word je dan negatief getest, dan hoef je niet langer in quarantaine.

Als je een positieve uitslag hebt van een coronatest, dan mag je niet reizen. Dus ook niet naar Nederland. Kijk voor de verplichte gegevens op de uitslag van de coronatest op de site van de Rijksoverheid

Grensarbeiders en corona

Als jouw werkgever het werk niet meer kan of mag door laten gaan, dan kan hij gebruik maken van de regelingen die het land waarin jij werkt daarvoor biedt. Als grensarbeider heb je dus recht op een uitkering van het land waar je werkt. De regelingen in de verschillende landen zijn niet hetzelfde. Je hebt geen recht op een aanvulling vanuit het land waar je woont als de uitkering in je werkland lager is dan je normale loon. Hoe werkt het per land?

 • Nederlandse NOW: De werkgever doet de aanvraag 
 • Belgische Tijdelijke werkloosheid: In België gaat de aanvraag via de betalingsuitstellingen waaronder de 3 Belgische vakbonden. Je kunt daar als FNV lid ook terecht. Het is handig om je FNV lidmaatschap te tonen. De werkgever doet melding aan de RVA (rijksdienst voor arbeidsvoorziening)
 • Een werknemer die tijdelijk werkloos wordt door de coronacrisis, kan van de Vlaamse overheid een eenmalige vergoeding voor 1 maand krijgen voor de betaling van de water- en energiefactuur. Dat bedrag is gebaseerd op een gemiddelde van de uitgaven per maand voor water en energie. Woon je niet in België, dan moet je de vergoeding zelf online aanvragen
 • In Duitsland geldt de Duitse Kurzarbeid. De werkgever deze vraagt aan en na goedkeuring door de Agentur für Arbeit wordt de werkloosheidsuitkering betaald. 

De grenzen met België en Duitsland zijn nog open voor reizen met een geldige reden. Je kunt dus als grensarbeider de grens over om naar je werk te komen.

 • In België kunnen werknemers in vitale sectoren en cruciale beroepen het vignet COVID19 zichtbaar in de auto aanbrengen en zo sneller de grens passeren. Bekijk dit vignet
 • Grensarbeiders naar België die niet in een vitale sector of cruciaal beroep werken doen er verstandig aan met een verklaring (attest) van de werkgever waarop bedrijf en gegevens van de werknemer op staan bij te hebben om te voorkomen dat je bij controle wordt teruggestuurd.
 • Grensarbeiders naar Duitsland doen er verstandig aan om de Bescheinigung für Berufspendler te downloaden en door de werkgever te laten bevestigen of de werkgever dit te laten regelen. Download dit vignet. Als men bij de controle twijfelt, kan om meer bewijs worden gevraagd zoals een arbeidsovereenkomst, loonstrook of andere vorm van bedrijfsregistratie. Het is verstandig om naast het vignet iets dergelijks bij je te hebben. Hou er rekening mee dat het alleen is voor directe reis heen en terug. Omwegen om te winkelen zijn niet toegestaan.

Grensarbeiders hoeven niet in quarantaine, als zij de grens oversteken voor hun werk. Je komt in aanmerking voor deze uitzondering, als je voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Je bent fysiek op je werk aanwezig. De uitzondering geldt dus niet voor grenswerkers die thuiswerken.
 • Je woont in een ander EU-lidstaat, maar werkt in Nederland en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats buiten Nederland. ​
 • Je woont in Nederland, maar werkt in een ander EU-lidstaat en je keert minimaal 1 keer per week terug naar je woonplaats in Nederland.

De uitzondering geldt ook voor grensstudenten en grensscholieren. Meer informatie vind je op Rijksoverheid.nl

Als je als zelfstandige in Nederland woont maar in België je bedrijf voert kun je een beroep doen op de voorzieningen in België. Voorwaarde is wel dat je Belgisch sociaal verzekerd bent om hiervoor in aanmerking te komen. Bekijk meer informatie hierover.

Duitsland heeft voor zelfstandigen die te maken hebben met acute financiële problemen een omvangrijk hulpprogramma gemaakt. Als je als zelfstandige in Nederland woont en Duitsland je onderneming hebt én Duits sociaal verzekerd bent nog geen volledige duidelijkheid of je dan in aanmerking komt voor deze Soforthilfe. Lees meer informatie daarover

Ook wordt de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandigen (TOZO) aangepast zodat je als zelfstandige in een grenssituatie niet tussen wal en schip terechtkomt. Als je in Nederland woont en in het buitenland een bedrijf hebt/werkt kun je aanspraak doen op bijstand voor levensonderhoud. Andersom – als je werkt in Nederland maar in het buitenland woont – geldt dit ook. Dit is bijstand voor bedrijfskapitaal (TOGS). Zo worden zelfstandigen in deze situatie goed ondersteund. 

De ‘reguliere’ uitvoering van de TOZO wordt verzorgd door gemeenten. Zij gaan met de regering bespreken hoe de uitvoering van de TOZO in grenssituaties het best kan worden ingericht. Op dit moment kun je, als jij in deze situatie zit, dus nog geen aanvraag gaan indienen. Als je niet in Nederland woont, maar hier wel werkt of een onderneming hebt, dan wordt je op dit moment uitgesloten van de TOZO.  FNV Zelfstandigen heeft dit knelpunt bij de Staatsecretaris aangekaart.

Ben je zelfstandig en heb je ervaring met de TOZO of TOGS vul dan de FNV Zelfstandigen enquête in.

Heb je nog vragen over grensarbeid? Kijk op fnv.nl/grensarbeiders of neem contact op via grensarbeidvragen@vereniging.fnv.nl

Bekijk ook de veelgestelde vragen over

Juist in deze tijden

Word lid    Ik wil eerst meer informatie per post ontvangen