Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen over corona in de sector Transport & Logistiek

Corona houdt iedereen bezig, thuis en op het werk. In de Transport & Logistiek spelen specifieke zaken. Hieronder vind je vragen en antwoorden speciaal voor als je in de transport werkt. Staat je vraag er niet tussen? Kijk op onze pagina fnv.nl/corona voor alle vragen.

Vakantie, verlof en tijd voor tijd

De coronacrisis is geen reden om anders met tijd voor tijd om te gaan dan normaal: in overleg en binnen een periode van 12 weken. Als er geen of minder werk is kan je werkgever immers een beroep doen op de NOW en zo de loonkosten (90%) vergoed krijgen. De overheid neemt de uren voor haar rekening die als gevolg van de coronacrisis niet kunnen worden gewerkt (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW). Omdat de overheid loonkosten voor de tijd dat er niet gewerkt kan worden voor haar rekening neemt is het niet nodig dat de werknemer tijd voor tijd uren inlevert.

  • Ben je op een zakelijke reis? Dan is het risico voor je werkgever. Je hoeft dan geen vakantiedagen op te nemen.
  • Ben je op vakantie? Dan krijg je je opgenomen vakantiedagen niet terug. Maar wordt door het uitreisverbod en de quarantaine je verblijf in dat gebied langer dan je geplande vakantie? Dan hoef je geen extra vakantiedagen op te nemen. Je volgt namelijk een opgelegde overheidsmaatregel.
  • Ga je privé op reis naar een risicogebied waarvoor al een negatief reisadvies was afgegeven in verband met het coronavirus, dan is dit je eigen verantwoordelijkheid. In dat geval word je langere verblijf verrekend met je vakantiedagen of je loon.

Arbeidsongeschiktheid

Als je verkouden bent, keelpijn of koorts hebt mag je van de overheid (RIVM) niet buitenshuis werken en meld je je ziek. Tenzij je werkzaam bent in een vitaal proces, waaronder transport en logistieke dienstverlening in de volgende ketens: zorgmiddelen; voedsel; brandstoffen; afval. In dat geval kun je blijven werken tenzij je ziek bent. Of je wel/niet ziek bent is op de eerste plaats aan jou om te beoordelen. Als je je ziek meldt doe je dat op de gebruikelijke door de werkgever voorgeschreven wijze en voorwaarden. De werkgever is verplicht het gebruikelijke loon door te betalen. 

Er is sprake van een bedrijfsongeval als de schade (het niet kunnen werken) verband houdt met de werkzaamheden. Er valt veel voor te zeggen dat het niet kunnen werken als gevolg van corona aangemerkt moet worden als een bedrijfsongeval. Het is een onderwerp dat wij mee zullen nemen in het overleg met de werkgever(s) en eventueel t.z.t. (de rechtbanken zijn thans min of meer op slot) zullen voorleggen aan de rechter. Los daarvan vinden wij dat de toepassing van een wachtdag bij corona niet past bij het doel van de wachtdag: een rem op (onnodige) ziekmeldingen. Het strikt in acht nemen van de gezondheidsmaatregelen, in dit geval niet buitenhuiswerken tenzij in een vitaal proces, is geen keuze maar noodzaak.

Loon en werk

Hoewel het CBR bereikbaar blijft, bieden veel artsen tijdens de coronacrisis alleen nog medisch noodzakelijke zorg. Rijbewijskeuringen worden massaal afgezegd en daardoor kan jouw rijbewijs mogelijk niet tijdig verlengd worden. Normaal gesproken moet je er zelf voor zorgen dat je beschikt over een geldig rijbewijs. 

Door de coronacrisis ligt dat nu iets anders. Er is namelijk sprake van een overmachtssituatie. Ontvang je bericht dat jouw rijbewijskeuring is afgezegd? Neem dan eerst contact op met de klantenservice van het CBR. Zij kijken of er een andere arts beschikbaar is om de keuring uit te voeren. 

Lukt dit niet en verloopt jouw rijbewijs? Dan moet jouw werkgever op grond van goed werkgeverschap kijken naar mogelijkheden voor vervangende werkzaamheden. Wanneer daar geen mogelijkheden voor zijn is het uitgangspunt op dit moment dat jij het recht op jouw loon behoudt. Jouw werkgever kan eventueel een beroep doen op de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid. 

Weet je dat jouw rijbewijs binnenkort verlengd moet worden: start de procedure op tijd!

Nee, er mag niet worden afgeweken van het garantieloon.

In uitzonderlijke situaties, zoals de coronacrisis, mag de werkgever een beroep op je doen om meer te werken. Uitgangspunt is dat dit in goed overleg plaatsvindt, waarbij ook rekening gehouden moet worden met je persoonlijke situatie. Uiteraard zal de werkgever bij verrichten van overwerk of meeruren de overige wettelijke bepalingen (waaronder de arbeidstijdenwet) en de cao-bepalingen in acht moeten nemen. De cao en de arbeidstijdenwet regelen het maximaal aantal te werken uren.

Werknemers van 55 jaar of ouder kunnen niet worden verplicht tot overwerk.

Werknemers van 55 jaar en ouder kunnen in het algemeen niet verplicht worden tot het werken in ploegendienst. In onderling overleg kan daarvan worden afgeweken. Of dat in alle redelijkheid gevraagd kan worden is mede afhankelijk van de persoonlijke omstandigheden van de werknemer en de mogelijkheden die de werkgever heeft om je niet in ploegendienst te laten werken.  Als je als oudere werknemer gevraagd wordt in ploegendienst te werken, ga dan in overleg met de werkgever en leg vast (bijvoorbeeld in email aan je werkgever) waarom je daartoe niet in staat bent.

Je mag je werk alleen neerleggen als er ernstig gevaar voor personen aanwezig is en de Inspectie SZW en/of de IGJ niet tijdig kan optreden. Er is geen direct ernstig gevaar wanneer je werkt zonder de juiste beschermingsmiddelen. Je loopt natuurlijk wel meer kans om besmet te raken en ziek te worden, maar bij een normale gezondheid is de kans op ernstige ziekteverschijnselen of overlijden voor zover nu bekend klein. Wanneer je tot een risicogroep behoort, overleg dan met de werkgever en/of de bedrijfsarts als er geen beschermingsmiddelen meer zijn. Het risico op ernstige klachten is dan groter. 

Niet als gevolg van de coronacrisis, om het verlies aan banen en inkomen als gevolg van de coronacrisis te beperken is er immers de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) van de overheid, waar de werkgever zo nodig een beroep op kan doen. Daarnaast blijven uiteraard de gewone wettelijke ontslagregels van toepassing.

Ja, de minister heeft deze beslissing genomen. Concreet gaat het om:

  • Een verhoging van de dagelijkse rijtijdlimiet van 9 naar 11 uur. 
  • Een verhoging van de wekelijkse rijtijdlimiet van 56 uur naar 60 uur.
  • Een verhoging van de tweewekelijkse totale rijtijdlimiet van 90 naar 96 uur.

Let op! De wijziging geldt alleen voor beroepen die door het kabinet als cruciaal zijn aangemerkt. Het gaat over het vervoer van de volgende producten: landbouwproducten en levende dieren, andere voedingsproducten (levensmiddelen) en veevoeder, aardoliën en aardolieproducten, medicinale en farmaceutische producten (waaronder medische hulpmiddelen), parfumerieën en reinigingsmiddelen, afval en vuilnis.

Standpunt FNV

Hoewel de minister wijst op de veiligheid en verantwoordelijkheid is FNV het niet eens met deze beslissing. Wij zijn van mening dat eerst oplossingen gezocht moeten worden in die sectoren en bij die chauffeurs waar momenteel onvoldoende werk is.

Meer informatie op de site van de Rijksoverheid 

Ja, het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de invoering van de nieuwe code 95-wet, die per 1 april zou ingaan, uitgesteld vanwege het coronavirus.

Dit betekent dat ten minste tot deze periode de code 95 op het rijbewijs geldig blijft indien de nascholing nog niet is voltooid. Wanneer chauffeurs in de komende maanden niet aan hun nascholingsverplichting kunnen voldoen, wordt de invoering van het wetsvoorstel mogelijk nog verder uitgesteld. 

Het ministerie zal rijbewijshouders met een C- en of D-rijbewijs geboren voor 1 juli 1955 die in augustus vorig jaar zijn aangeschreven, binnenkort een brief sturen over het uitstel. Zodra duidelijk is op welke datum de wet in werking treedt, worden zij hierover minimaal 2 maanden van te voren per brief geïnformeerd.

Meer informatie op de website van de Rijksoverheid

Overige vragen

Nee, dit is nooit toegestaan. Dit zijn medische gegevens en daarom dus privacy gevoelige informatie. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mag een werkgever deze medische informatie niet vragen of vastleggen. Je mag een koortsscan dus weigeren. Daarnaast hoeft verhoging niet te wijzen op besmetting met het coronavirus. Het kan ook zijn dat iemand van nature een hogere lichaamstemperatuur heeft of een gewone griep of verkoudheid heeft. Het doen van koortsmetingen lijkt op dit moment onvoldoende effectief om de inbreuk op de privacy van de werknemer te rechtvaardigen.

Onthoud ondertussen wel dat iedereen in Nederland is opgeroepen om thuis te blijven met verhoging of  koorts. Als je twijfelt, neem dan zelf je temperatuur op voordat je naar je werk gaat. Heb je verhoging of koorts? Ga dan niet naar je werk. 

Chauffeurs die vanuit distributiecentra werken en de winkels bevoorraden, zijn werknemers die we op dit moment in Nederland hard nodig hebben. Help deze medewerkers om hun werk gewoon te kunnen blijven uitoefenen en help mee om te voorkomen dat ze ziek worden en bied ze dus gewoon de gelegenheid om naar toilet te gaan en hun handen te wassen met water en zeep. Het buitensluiten van mensen die geen symptomen hebben (verkouden, hoesten, niezen, koorts) is niet nodig, want ze zijn niet besmettelijk. We moeten elkaar op dit moment waar mogelijk helpen. Gedraag je dus fatsoenlijk en sluit chauffeurs niet buiten.

 

Word lid