Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Pensioen

Pensioen is in de eerste plaats uitgesteld loon en daarom een belangrijke arbeidsvoorwaarde. Veel werknemers bouwen via de werkgever aanvullend ouderdomspensioen op door een maandelijkse bijdrage bij een pensioenfonds of een particuliere verzekeraar.

Pensioen

Jouw pensioenoverzicht

Bij 40 dienstjaren bedraagt het ouderdomspensioen samen met de AOW-uitkering doorgaans zo’n 70 procent van het gemiddelde loon. Voorwaarde is wel dat er tijdens de loopbaan altijd pensioen is opgebouwd. De pensioenoverzichten van de huidige en vroegere werkgevers geven aan waarop je ongeveer recht hebt. Het gaat om bruto bedragen. Wil je weten hoeveel pensioen je gaat krijgen, ga dan naar www.mijnpensioenoverzicht.nl. Het gebeurt regelmatig dat mensen een werkperiode vergeten waarin ze een deel van het pensioen hebben opgebouwd. Check je arbeidsverleden en vorige werkgevers daarom goed.

Eenmalige uitbetaling op pensioendatum

Vanaf 1 januari 2023 kun je als je met pensioen gaat eenmalig een bedrag van 10 procent van je totale ouderdomspensioen in één keer laten uitbetalen. Dit heeft wel gevolgen voor de hoogte van je levenslange ouderdomspensioen daarna.

FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen. Op basis van de afspraken in het Pensioenakkoord werkt FNV aan meer perspectief, behoud van koopkracht, meer transparantie en een persoonlijker pensioen dat beter aansluit bij de ontwikkelingen in de maatschappij en op de arbeidsmarkt.

Op de website van de Rijksoverheid kun je lezen dat de meeste pensioenfondsen en -verzekeraars nu al verschillende keuzemogelijkheden bieden rondom pensionering. Op de website van jouw eigen pensioenuitvoerder (pensioenfonds of verzekeraar) kun je ook lezen welke verschillende keuzemogelijkheden je hebt als je met pensioen gaat. Denk aan:

  • een uitruil tussen ouderdomspensioen en partnerpensioen of andersom;
  • de pensioeningangsdatum vervroegen of uitstellen;
  • het zogenoemde hoog-laagpensioen (start met een hoger pensioen, later een lager pensioen). Mogelijkheden om deeltijdpensioen op te nemen.

Per 1 januari 2023 komt daar dus de mogelijkheid bij om eenmalig een bedrag van 10 procent op te nemen. Dit leidt er wel toe dat het ouderdomspensioen dat je daarna krijgt lager zal zijn. Ook kan het invloed hebben op je recht op een huur- of zorgtoeslag. Laat je daarom altijd goed informeren voordat je een keuze maakt. Je pensioenuitvoerder kan je daar bij helpen. FNV Seniorenleden krijgen hierover ook informatie via onze nieuwsbrieven en webinars. Meld je daarom aan op fnv.nl/senioren voor onze nieuwsbrief als je die nog niet ontvangt of bekijk ons aanbod aan webinars op fnv.nl/activiteiten. Voor specifieke vragen over dit onderwerp kun je contact opnemen met ons Contactcenter (088 - 368 0 368).

Pensioengat

Het pensioengat kent verschillende oorzaken. Je kunt een pensioengat oplopen als je tijdens je loopbaan wisselt van werkgever en die werkgever geen pensioenregeling, of een minder goede pensioenregeling, heeft, inkomen hebt gekregen dat niet meetelt bij het pensioen (13e maand, leaseauto, etc.), als freelancer hebt gewerkt en minder pensioen opgebouwd hebt, niet fulltime hebt gewerkt of werkloos bent geweest.

Soorten pensioeninstellingen

We onderscheiden drie soorten pensioeninstellingen. Bedrijfstakpensioenfondsen regelen de pensioenen voor werknemers in een bepaalde sector. Alle werkgevers die activiteiten verrichten die onder de werkingssfeer van een verplicht pensioenfonds vallen, moeten zich bij dat pensioenfonds aansluiten. Het pensioen van hun werknemers moet bij dat fonds worden ondergebracht. Daarnaast zijn er ondernemingspensioenfondsen. Veel grote ondernemingen zoals Shell, KLM, AKZO, Philips en Ahold hebben zo’n ondernemingspensioenfonds. Tot slot kan een werkgever zijn pensioenregeling onderbrengen bij een verzekeraar.

Onze pensioenvisie

Een goed pensioen voor de toekomst kan niet zonder een goed wettelijk kader. De FNV streeft naar pensioenregelingen waarin solidariteit en collectiviteit behouden blijven, waarin voldoende ruimte is voor eigen keuzes en flexibiliteit en waarin meevallers en tegenvallers evenwichtig over generaties worden gespreid. In onze pensioenvisie lees je hier meer over. Bijvoorbeeld dat FNV-leden vooral de hoogte en startdatum willen kunnen kiezen binnen een bepaalde bandbreedte en meer zeggenschap willen houden over hun pensioen.

Elk pensioenfonds heeft ook een Verantwoordingsorgaan (VO) of belanghebbendenorgaan waarin werknemers, deelnemers, gepensioneerden en de werkgever toezien op goede uitvoering van het te voeren pensioenbeleid.

Pensioenakkoord

Begin juli 2020 stemde de FNV in met de uitwerking van het pensioenakkoord. In dat akkoord staan belangrijke afspraken over de AOW-leeftijd, eerder stoppen met werken en een nieuw pensioencontract. Maar hoe zit dat nou eigenlijk allemaal? Over de inhoud kun je informatie vinden over als je bijna met pensioen gaat en over pensioen en AOW.

Bekijk hieronder de collectieve en individuele diensten die FNV Senioren biedt.

Terug naar de homepage

Er zijn collectieve en individuele diensten die FNV Senioren aanbiedt: