Transitie nieuwe pensioenregelingen

Denk mee en sluit je aan

De politiek heeft ingestemd met de Wet Toekomst Pensioenen (Wtp). De wet is op 1 juli 2023 in werking getreden. Met de invoering van de nieuwe wet verandert er veel voor alle pensioenregelingen in Nederland, dus ook bij de ondernemingspensioenfondsen van de grote banken en verzekeraars in de Financiële dienstverlening. Uiterlijk op 1 januari 2028 moeten de pensioenregelingen voldoen aan de nieuwe wettelijke regels.

Wat betekent dit voor jou?

Wat we nu weten is dat jouw pensioenregeling over gaat van een uitkeringsregeling naar een premieregeling. Aangezien het hierbij om een overgang gaat die groots en ingewikkeld is, weten wij nu nog niet wat dat voor jou precies individueel gaat betekenen. Blijf de actualiteiten op deze pagina volgen.

Wat blijft gelijk?

 • Het nieuwe stelsel blijft collectief en solidair.
 • In de tweede pijler blijven werkgevers en werknemers premie inleggen.
 • Pensioenambitie van een koopkrachtig pensioen van 80% van het gemiddeld verdiende loon na 42 jaar werken.
 • Pensioen wordt levenslang uitgekeerd.
 • Deelnemer verzekerd van individuele risico’s van ouder worden (OP) en overlijden (NP).

Wat wordt anders?

 • Persoonlijke pensioenvermogens bewegen mee met financiële markten.
 • Pensioenpremie in plaats van uitkeringsbelofte.
 • Pensioenuitkeringen kunnen worden gestabiliseerd.
 • Premie blijft/wordt leeftijd onafhankelijk.

De nieuwe wettelijke regels schrijven voor dat werkgevers en werknemers in het ontwerpen van een nieuwe pensioenregeling een aantal keuzes maken.

Keuze uit twee regelingen en wel of niet omzetten

Flexibele premieregeling (FPR)

Bij de Flexibele premieregeling is de ingelegde premie het vertrekpunt. Met die premie wordt voor iedereen op individueel niveau een pot met geld gevuld waarmee wordt belegd en waaruit het pensioen wordt betaald. Er ontstaat een splitsing tussen actieven en gepensioneerden en de koppeling tussen premie en pensioenuitkering staat niet vast.

Solidaire premieregeling (SPR)

Ook bij de Solidaire premieregeling is de ingelegde premie het vertrekpunt. Bij deze regeling wordt die premie onderdeel van een collectief belegd vermogen waarin alle risico’s gezamenlijk worden gedeeld. In goede tijden gaat een klein deel van de beleggingsopbrengsten naar een solidariteitsreserve. In slechte tijden kan die worden gebruikt om een verlaging van de pensioenuitkering te vermijden. Op deze manier is het bij de Solidaire premieregeling mogelijk om de pensioenen regelmatig te verhogen en verlaging te voorkomen.

Omzetten opgebouwde pensioenrechten (“invaren”)

Alle opgebouwde pensioenaanspraken en huidige pensioenen worden overgezet naar de nieuwe pensioenregeling. Dat moet op een evenwichtige wijze gebeuren.

Wat vindt de FNV?

FNV uitgangspunten (missie) voor een goed pensioen:

 • Een goed, koopkrachtig 2e pijler pensioen voor iedere werkende en pensioengerechtigde
 • Beperken pech- en gelukgeneraties.
 • Solidair binnen en tussen alle generaties, voor een beter resultaat.
 • Collectief en verplicht, voor lage kosten en het beste resultaat.
 • Een stabiel levenslang pensioen.
 • Met een stabiele premie.
 • Met keuzemogelijkheden, binnen grenzen.
 • Duidelijke communicatie over verwachtingen en risico’s.

Samen delen, een goede keuze

De FNV kiest daarom voor een solidaire premieregeling. Dat biedt werkenden en gepensioneerden eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen. Hierbij delen mensen en generaties de risico’s, zowel in de opbouwfase als in de uitkeringsfase. Daarnaast komt de ingelegde premie ten goede aan de ‘eigen’ pensioenopbouw, in het collectieve geheel. Het nieuwe contract is een solidair premiecontract met betaalbare premies. Ook is de FNV voorstander van het omzetten (zgn. invaren) van de opgebouwde rechten omdat dit in alle opzichten efficiënter, overzichtelijker en kosten-effectiever is.

Voordelen Solidaire premieregeling (SPR)

 • Het sluit het beste aan bij de pensioenregeling die we nu hebben.
 • Het levert het meeste voordeel voor de deelnemers op omdat de verwachte pensioenuitkering hoger is en de kans op verlaging kleiner is dan bij de huidige pensioenwet.
 • Dankzij verplichte solidariteitsreserve is de kans op een verlaging van de pensioenuitkering tot het minimum beperkt.
 • Alleen bij SPR liggen premie en pensioenambitie verplicht op cao-tafel!

Wat gebeurt er tussen nu en 1 januari 2028?

Het nieuwe stelsel moet uiterlijk per 1 januari 2028 ingevoerd zijn. De meeste ondernemingspensioenfondsen streven ernaar om op 1 januari 2027 de overgang te maken naar de nieuwe pensioenregelingen. Er moet nog veel gebeuren om deze overgang mogelijk te maken. Zo worden er veel berekeningen gemaakt die laten zien hoe de nieuwe regeling voor de verschillende deelnemers uitpakt. Dit is erg veel werk maar ook noodzakelijk om weloverwogen keuzes te kunnen maken. Je wordt als FNV-lid goed en tijdig geïnformeerd over wat dit voor jou betekent en wanneer de wijzigingen precies ingevoerd worden.

Bekijk hieronder de algemene wettelijke tijdlijnen. Als je wilt weten wat de stand van zaken is bij jouw ondernemingspensioenfonds, neem dan contact op met jouw FNV-Kaderlid op kantoor of de bestuurder van de FNV.

Algemene tijdlijn

 Maand   

 Jaar    

Inwerkingtreding Wet toekomst pensioenen (Wtp) 

Juli

2023   

Totaalpakket regeling en Concept transitieplan gereed

Herfst

2024

Hoorrecht gewezen deelnemers en gepensioneerden

Herfst

2024

Start achterbanraadplegingen

Eind

2024

Uitkomst achterbanraadplegingen

Eind

2024

Definitief transitieplan pensioenregeling

Eind

2024

Start implementatie nieuwe pensioenregeling

Januari

2025

Overgang naar nieuwe pensioenregeling

Januari   

2027

Zo houden wij jou op de hoogte

Op deze pagina houden wij jou op de hoogte van het verloop en nemen wij jou mee bij belangrijke besluiten en stappen. De onderwerpen zullen daarom zo nu en dan wijzigen om plaats te maken voor nieuwe uitkomsten en gevolgen in de besluitvorming. Ook de achterbanraadplegingen kondigen wij ruim op tijd aan. Zorg dat je erbij bent want jouw mening en dat van je collega’s telt bij de FNV.

Kijk voor meer algemene informatie over de Wtp op fnv.nl/goedpensioen.

Koppel jouw pensioenfonds aan MijnFNV

De FNV vindt het belangrijk dat alle leden de gelegenheid krijgen, om mee te beslissen over afspraken die onze onderhandelaars over de nieuwe pensioenregeling gaan maken. Hiervoor is het noodzakelijk dat in de ledenadministratie staat aangegeven bij welk pensioenfonds jij bent aangesloten. Je kan maximaal 5 pensioenfondsen koppelen aan jouw profiel. Dat doe je in mijn FNV.

Heb je hulp nodig bij het aanmaken van jouw Mijn FNV-account? Bekijk dan de antwoorden op de meest gestelde vragen en de instructievideo.

Vragen?

Heb je na het lezen van de informatie nog algemene vragen, stel die aan ons Contactcenter. Voor meer gericht vragen, neem contact op met de betrokken bestuurder van de FNV voor jouw sector en/of een van de actieve kaderleden in jouw organisatie.

Raadpleeg zelf www.mijnpensioenoverzicht.nl waar je inzicht kunt krijgen in het pensioen dat je al opgebouwd hebt en het verwachte pensioenbedrag na pensionering. Inclusief de AOW-uitkering waar iedereen die in Nederland gewoond heeft, recht op heeft.

Jouw eigen bedrijfspensioenfonds geeft ook informatie over de nieuwe pensioenregelingen. Raadpleeg de website van jouw fonds.

WORD LID! NU EXTRA VOORDELIG: 4 MAANDEN VOOR € 25

 • Persoonlijk advies over werk, inkomen en loopbaan
 • Advies over financiële planning en hulp bij geldzorgen
 • Ondersteuning bij beroepsziekten en letselschade
 • Invloed op jouw arbeidsvoorwaarden via je cao
 • Hulp bij jaarlijkse belastingaangifte en toeslagen
 • Korting op verzekeringen, energie, boodschappen en meer
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.