Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

De Toekomst is Publiek

Het is de hoogste tijd voor herbezinning op marktwerking en privatisering in het publieke domein. De coronacrisis heeft laten zien hoe belangrijk het is dat de overheid weer zelf grip krijgt op de publieke diensten, zorg- en welzijnsinstellingen. Ook is door de crisis de waardering voor de werkenden in de publieke sector toegenomen, al vertaalt zich dat nog niet in betere arbeidsvoorwaarden.

Herwaardering publieke sectoren heeft prioriteit

Voor de FNV staat herwaardering van de publieke sectoren hoog op de agenda. Het zijn de werkenden in de zorg, de GGD, het openbaar vervoer, de vuilophaaldienst en de sociale diensten die Nederland draaiende houden of burgers bijstaan die dat het hardst nodig hebben. Op deze webpagina houden we je op de hoogte van de ontwikkelingen en de voortgang van dit project. Ook vind je op deze pagina een aantal downloads en links over het onderwerp en interessante documenten of verwijzingen naar verdiepende activiteiten of andere (internet)bronnen.

Internationale samenwerking en solidariteit

Het onderwerp beperkt zich niet tot Nederland alleen, in tegendeel. Overal ter wereld loopt men tegen problemen aan die het gevolg zijn van privatisering van publieke diensten of doorgeslagen marktwerking in bijvoorbeeld de zorgsector. De FNV strijdt daarom ook internationaal tegen die doorgeslagen marktwerking en privatisering. Samen met vakbonden wereldwijd en onze internationale vakbondskoepel Public Services International (PSI).

Turkije project

Vorig jaar hebben de internationale werkgroepen van de sectoren Overheid, Zorg & Welzijn en Publiek Belang samen met de Turkse vakbondskoepels KESK en DISK de handen ineen geslagen om in beide landen de strijd aan te gaan tegen privatisering, outsourcing en marktwerking en vakbondsstrategieën te ontwikkelen om het weer in publiek beheer krijgen van essentiële diensten te bevorderen. De FNV is al langere tijd betrokken bij deze mondiale beweging om essentiële voorzieningen weer onder democratische en publieke controle te krijgen.

Conferentie 'The Future is Public'

Eind 2019 was FNV Overheid mede-organisator van de internationale conferentie “The Future is Public” in Amsterdam. Op de conferentie presenteerde het Transnational Institute (TNI) hoe wereldwijd meer dan 2400 steden in 58 landen vitale diensten als gezondheidszorg, afvalverwerking en energie weer in publieke handen hebben genomen. Zo is bijvoorbeeld in Noorwegen de vuilophaal in meer dan 100 gemeenten weer onder publiek beheer gekomen na een dreigend faillissement van het private afvalbedrijf. Met lagere tarieven voor de inwoners en hogere lonen voor de werknemers tot gevolg, doordat gemeenten besparen op aanbestedingsprocedures en de belastingopbrengsten rechtstreeks ten goede komen aan de publieke taak. Duitsland laat zien dat er kansen liggen in de energietransitie. Hamburg heeft gas, elektriciteit en stadswarmte weer in een gemeentelijk nutsbedrijf ondergebracht met het doel duurzame oplossingen te bieden voor de ecologische en sociale vraagstukken.

Europees netwerk ‘Our health is not for sale’

FNV Zorg & Welzijn werkt al jaren samen met Europese vakbonden en andere organisaties uit de zorg in het Europees netwerk ‘Our health is not for sale’ in de strijd tegen marktwerking en voor hoogstaande zorg en toegankelijk voor iedereen. Naast samenwerken en leren van elkaar wordt hiervoor ieder jaar op 7 april (Dag van de Gezondheidszorg) op vele plaatsen in Europa actie gevoerd. Door de coronamaatregelen werd dat dit jaar een webinar met zeer gerenommeerde sprekers.

Ik wil meer weten over deprivatisering, het Turkije project of de internationale beweging.

Het boek 'The Future is Public'

De publicatie van 'The Future is Public' viel in 2020 mooi samen met het door de FNV gelanceerde witboek marktwerking. Waar het witboek overtuigend de gevolgen laat zien van de doorgeslagen marktwerking in Nederland, toont 'The Future is Public' met inspirerende voorbeelden uit het buitenland hoe het anders kan. Twee mooie publicaties die energie geven om verandering te gaan brengen in Nederland! Van het rapport is overigens een Nederlandse samenvatting verschenen – mede mogelijk gemaakt door FNV Overheid: De Toekomst is Publiek. Onderaan deze pagina kun je bij downloads deze versie bekijken.

 

Activiteiten en bijeenkomsten

FNV steunt straatvegers in Peru in hun strijd voor ‘remunicipalisatie’

Straatvegers en vuilnisophalers behoren in Peru tot de meest kwetsbare groep werknemers. In hun strijd om weer te willen werken voor een door de overheid betaalde dienst, in plaats van een privaat bedrijf, verdienen zij onze steun. De focus ligt op het weer in publieke handen brengen van de reinigingsdienst door het belang van een goede publieke reiniging en strijd tegen privatisering van publieke diensten op de agenda te krijgen bij lokale overheden.

Het bedrijf Eslimp in Calleo, een stad nabij de hoofdstad Lima, waar de reinigers nu werken, is een zeer vakbondsvijandig en corrupt bedrijf. Vakbondsleden krijgen niet hun wettelijke vakbondsverlof of worden niet betaald. Ook scoort het bedrijf zeer slecht op het gebied van veiligheid en gezondheid. Onlangs heeft het bedrijf ook een flinke boete gekregen van de arbeidsinspectie in Peru.

Vanuit het FNV Solidariteitsfonds van de sector Overheid en Publiek Belang is een substantieel bedrag vrijgemaakt, die de betrokken lokale vakbonden in de stad Callao in staat stelt extra activiteiten te ontplooien voor de straatvegers in hun strijd voor betere arbeidsvoorwaarden. Wij volgen de ontwikkelingen van dit project op de voet en zullen daarover binnenkort nader berichten.

Arrestatie bestuurders Turkse Vakbond voor Zorgmedewerkers

Geschokt ontvingen wij het bericht dat op 25 mei jl. in Ankara een aantal bestuurders, waaronder een van de deelnemers aan de bijeenkomst op 21 mei jl. in het kader van ons Turkije Project, zijn gearresteerd door de Turkse veiligheidsdienst. Onder de drogreden van lidmaatschap van een terroristische organisatie. Deze arrestatie staat niet op zichzelf. Al langer proberen de autoriteiten de mond te snoeren van de vertegenwoordigers van vakbewegingen. Vanuit de FNV organiseren we daarom actieve solidariteit met de onafhankelijke Turkse vakbeweging, de confederaties DISK en KESK en hun aangesloten bonden, die in Turkije strijden voor vakbondsrechten in een toenemende repressieve politieke context.

Deze gebeurtenis illustreert opnieuw dat vakbondsrechten in Turkije steeds verder onder druk komen te staan. In navolging van de Europese vakbondskoepel voor Publieke Diensten (ESPU) stellen wij dat het belangrijk is dat Joseph Borrell, de vooraanstaande vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Veiligheid en Buitenlandse zaken, de Europese democratische waarden naleeft en zich uitspreekt over deze onrechtvaardige gebeurtenis. Vakbondswerk en politiek activisme zijn geen misdaden.

Wij blijven ons sterk maken voor democratische grondrechten en zullen, vanuit het solidariteitsprincipe, onze zusterbonden in Turkije ondersteunen in hun poging om de betrokken vakbondscollega’s zo snel mogelijk weer op vrije voeten te krijgen. Zie ook de tweet van European Federation of Public Service Unions (EPSU) alsmede onze protestbrief aan President Erdogan van Turkije.