Alles over jouw AOW-aanvraag

Vind hier jouw vragen en antwoorden

Vind op deze pagina alle antwoorden op jouw vragen rondom de AOW-aanvraag.

Vragen

Ja, je moet zelf een AOW-uitkering aanvragen bij de sociale verzekeringsbank (SVB). De SVB stuurt ongeveer vier maanden voordat je AOW-uitkering ingaat een bericht hierover.

In de melding staat het verzoek om digitaal de AOW-uitkering aan te vragen. Als digitaal aanvragen voor jou niet mogelijk is, kun je ook vragen of de Sociale Verzekeringsbank het aanvraagformulier per post naar je toestuurt. De AOW-aanvraag moet je tekenen met een DigiD of handtekening en digitaal of per post terugsturen naar de SVB.

Woon je in het buitenland? Dan krijg je geen bericht van het SVB Je moet dan zelf contact opnemen met de SVB voor een aanvraagformulier AOW. Aanvragen buiten Nederland | AOW | SVB

Ongeveer vier maanden voordat je AOW ingaat krijg je bericht van de Sociale Verzekeringsbank. Het is niet mogelijk om eerder dan 4 maanden een uitkering aan te vragen. Het is verstandig om je aanvraag tijdig in te dienen, zodat de uitbetaling vlot verloopt vanaf het moment dat je recht hebt op een AOW-uitkering.

Als je een partner hebt: het maakt niet of je getrouwd of ongetrouwd samenwoont. Als je beiden de AOW-gerechtigde leeftijd hebt bereikt, bedraagt de uitkering maximaal 50% van het netto minimumloon. Is je partner nog niet AOW-gerechtigd, dan heb je geen recht op een partnertoeslag. Ook niet als jouw partner geen inkomen heeft. Die regeling is in 2015 afgeschaft.

Als je geen partner hebt: voor een ongehuwde alleenstaande AOW’er bedraagt de uitkering maximaal 70% van het netto minimumloon. Het minimumloon wordt meestal in januari en juli aangepast. Hier vind je de actuele hoogte van de AOW-uitkering: Minimumloon | Rijksoverheid.nl.

Heb je in het buitenland gewerkt en ben je in Nederland verzekerd gebleven? Dan is er geen probleem want jouw AOW is gewoon verder opgebouwd. Je hebt geen AOW-gat.

Heb je in het buitenland gewoond en was je niet verzekerd voor de AOW? Dan heb je een gat in de opbouw van AOW-uitkering omdat je niet verzekerd was in de periode dat je in het buitenland woonde en werkte. Er geldt een korting van 2% per jaar dat je niet verzekerd was. Als je bijvoorbeeld vier jaar in het buitenland hebt gewerkt, dan is jouw AOW-uitkering 8% lager want vier jaar x 2% minder opbouw is in totaal 8% minder AOW-uitkering.

Je kunt kijken of je in aanmerking komt voor een aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO). Ook als je samenwoont en jij en partner hebben een laag inkomen dan kun je bekijken of je voor aanvullende inkomensvoorziening ouderen (AIO) in aanmerking komt. Daarvoor gelden allerlei spelregels die uitgelegd worden door de SVB. AIO Check | AIO | SVB

Let op, om er wordt naar je inkomen én je eventuele vermogen gekeken van jou en je partner gekeken. Heeft jouw partner nog niet de AOW-leeftijd bereikt, dan moet hij of zij bereid zijn om te gaan werken.

Je kunt bij de FNV advies vragen bij onze Adviseurs Sociale Voorzieningen. Zij weten de weg in de regelingen voor mensen met een laag inkomen. Financieel advies voor lage inkomens - FNV

Als je een lager inkomen hebt, omdat jouw loon hoger was dan je AOW-uitkering, dan is het mogelijk dat je recht hebt op een toeslag. Of – als je al een toeslag hebt- dat je in aanmerking komt voor hogere zorg- of huurtoeslag. Maak een afspraak bij onze Belastingservice FNV. Zij maken voor jou een proefberekening zodat je zeker weet dat niet te weinig toeslag krijgt. Gratis hulp bij Belastingaangifte - FNV

Ben je van plan om met je AOW-uitkering buiten Nederland te gaan wonen? Voor sommige landen geldt dat je niet je gehele AOW-uitkering kan meenemen. De SVB mag niet in elk land je volledige AOW-uitkering doorbetalen. De voorwaarden zijn geregeld in de wet beperking export uitkeringen, waarbij deze vragen een rol spelen.

 • Wel of geen verdragsland waar je verblijft?
 • Heeft de partner ook de AOW-leeftijd?

Jouw verblijf in het buitenland kan gevolgen hebben voor de hoogte van je AOW-uitkering. De grens van de duur van het verblijf buiten Nederland voor de AOW-gerechtigde is drie maanden. Wanneer je drie maanden of langer buiten Nederland verblijft, kan dat gevolgen hebben voor de hoogte van jouw AOW-uitkering.

Men kan het recht op de AOW-uitkering meenemen naar:

 • De landen van de Europese Unie (EU);
 • De landen van de Europese Economische Ruimte (EER);
 • Het Caribische deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
 • De verdragslanden. Verdragslanden zijn landen waarmee Nederland een handhavingsverdrag of handhavingsprotocol over sociale zekerheid heeft gesloten.

Op de website van de SVB kan je bekijken wat de situatie is voor het land waar je naar toegaat. Buiten Nederland | AOW | SVB

Na de AOW-gerechtigde leeftijd hoeft je geen AOW-premie meer te betalen. Voor de eerste schijf in box 1 (inkomen uit werk/ AOW/ aanvullend pensioen en woning) geldt er daarom een lager tarief. Dit lagere tarief is te vinden op de website van de belastingdienst. Tip: ga naar de FNV Belastingservice voor advies en hulp als je voor het eerst AOW-krijgt. Gratis hulp bij Belastingaangifte - FNV

Bij elk inkomen hoef je over een bepaald bedrag geen belasting te betalen. We noemen dat algemene heffingskorting. Krijg je een pensioen van je oude werkgever en een AOW-uitkering? Op elk inkomen wordt de algemene heffingskorting toegepast, maar je hebt maar recht op eenmaal heffingskorting. Daarom is het verstandig als je maar bij één instantie aangeeft dat ze de algemene heffingskorting kunnen toepassen. Anders kun je achteraf geconfronteerd worden met een naheffing van de belastingdienst, omdat je meerdere keren gebruik hebt gemaakt van de korting. Ook hiervoor geldt: vraag advies bij de Belastingservice FNV.

Als je een relatie hebt en niet samenwoont, krijg je onder bepaalde voorwaarden een AOW-uitkering voor alleenstaande. De hoogte van de uitkering is dan voor ieder 70% van het minimumloon. Dit zijn de voorwaarden als je allebei:

 • een eigen woning hebt;
 • je de meeste tijd in je eigen woning verblijft;
 • ;je de kosten van de huishouding gescheiden houdt;
 • je de meeste tijd alleen voor jezelf zorgt.

De AOW-uitkering is dan per persoon 70% van het netto minimumloon. Wat de SVB verstaat onder samenwonen is te vinden op: Welke AOW | AOW | SVB

Er is een speciale regeling voor mensen met een AOW-uitkering die meer dan de helft van de tijd bij elkaar verblijven maar die ieder wel nog een eigen woning hebben: de tweewoningenregel. Wanneer beiden aan de voorwaarden voldoen, dan wonen ze voor de AOW-uitkering niet samen en houden ze hun AOW-uitkering. De voorwaarden zijn:

 • ze zijn beiden ongehuwd;
 • ieder heeft een eigen huur- of koopwoning;
 • ieder staat bij de gemeente ingeschreven op het eigen adres;
 • ieder betaalt de volledige kosten en lasten voor uw eigen woning;
 • ieder kan vrij over de eigen huur- of koopwoning beschikken.

Wat betekent ‘vrij over uw eigen woning beschikken’:

 • Men mag de eigen huur- of koopwoning niet (onder)verhuren.
 • Er mogen geen andere personen in de woning wonen. Uitgezonderd een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar.
 • Er staan geen andere personen op het adres ingeschreven. Uitgezonderd een eigen, aangehuwd of pleegkind jonger dan 18 jaar.
 • De woning is niet belast met een recht van vruchtgebruik of een zakelijk recht van bewoning of gebruik voor iemand anders dan uzelf.
 • De eigen woning is niet afgesloten van gas, water en/of licht.

De AOW-uitkering wordt gebaseerd op het minimumloon. Ben je alleen? Dan bedraagt jouw AOW-uitkering 70% van het minimumloon. Woon je samen? Dan ontvangen jullie meestal ieder 50% van het minimumloon. Een hoger minimumloon betekent dus een hogere AOW-uitkering! Wil jij dat ook? Steun dan onze campagne voor een minimumloon van tenminste € 16 per uur. Voor 16

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.