Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Eerder stoppen met werken

Wil je stoppen met werken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? We vertellen je hier alles over de regelgeving en het doel van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Ook komen de mogelijkheden voor een collectieve en een individuele regeling en zware werkomstandigheden aan bod. Het gaat om verruimde mogelijkheden tussen 2021 en 2025.

Wat houdt de versoepelde RVU-regeling in?

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uitkering. Het gaat om een regeling die je recht geeft op een uitkering om de periode tot aan je pensioen en/of AOW te overbruggen. Als de fiscus bepaalt dat een regeling een RVU is, moet de werkgever over de uitkering een heffing van 52 procent betalen. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd. Van 2021 tot en met 2025 geldt een versoepeling, de zogenoemde RVU-drempelvrijstelling. Werkgevers betalen geen RVU-heffing tot een brutobedrag gelijk aan de netto AOW voor een alleenstaande. In 2021 is dit maximaal €1.847,- bruto per maand. Bij een uitkering die hoger is moet de werkgever over het deel dat boven de AOW uitkomt wel RVU-heffing betalen.

Het is een tijdelijke regeling voor de werknemers geboren tussen 1955 en 1961. Zij kunnen hier tot en met december 2025 gebruik van maken. De uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. Deze groep mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een boetevrije RVU-vergoeding. Dit kan in de vorm van een periodieke uitkering (bijvoorbeeld per maand) of een uitkering in een keer. Het totale bedrag over de periode tot de AOW-datum is gemaximeerd. Het maximum is het maandbedrag maal het aantal maanden dat ligt tussen de ontslagdatum en de AOW-leeftijd. De afspraak is onderdeel van het pensioenakkoord.

Afspraak over eerder stoppen in de cao of individueel

De vakbonden kunnen met werkgevers een collectieve afspraak maken over eerder stoppen met werken voor werknemers in een bepaalde functie- of leeftijdsgroep. In een aantal cao’s is hierover al een afspraak gemaakt. Staat in jouw cao geen afspraak of val je niet in de doelgroep van de regeling dan is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met je werkgever over eerder stoppen met werken.

Je hebt hier als werknemer geen recht op, de werkgever is niet verplicht om je een aanbod te doen of om in te stemmen met je voorstel. De afspraak geldt als jij en je werkgever beide instemmen. Dit betekent in de praktijk dat je arbeidsovereenkomst eindigt. De afspraken over een RVU-uitkering en eventueel andere afspraken staan in een vaststellingsovereenkomst.

Het is verstandig om je goed te laten informeren over de gevolgen voor je inkomen en je pensioen en de mogelijkheden om naast de RVU-uitkering alvast een deel van je ouderdomspensioen op te nemen. Je kunt de FNV, het pensioenfonds of een financieel adviseur vragen om je daarover te informeren en eventueel berekeningen te maken.  Ook is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen, voordat je instemt. Leden kunnen hiervoor bij de FNV terecht. In principe neem je op eigen initiatief ontslag en heb je geen recht op een WW-uitkering.

Wat zijn zware werkomstandigheden?

Er is in Nederland geen lijst met zware beroepen. Die komt er ook niet. In het pensioenakkoord is wel geconstateerd dat er een groep werkenden is die niet op een gezonde manier door kan werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, vanwege zware werkomstandigheden. Voor deze groep kan een individuele of collectieve afspraak voor eerder stoppen een oplossing zijn.

De FNV heeft een checklist gemaakt waarmee kan worden bepaald of er sprake is van zware werkomstandigheden. Op sector- of bedrijfsniveau kunnen sociale partners afspreken welke werknemers tot de groep met zwaar werk behoren. Vraag de checklist aan via het formulier op deze pagina.

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

Naar service & contact

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

Naar service & contact

WORD LID EN KRIJG DIRECT ADVIES

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Een goede cao voor jouw sector
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Korting met je ledenpas