Duurzame inzetbaarheid en eerder stoppen met werken

Je werk verandert. Je moet bijvoorbeeld langer doorwerken omdat de AOW-leeftijd hoger wordt. Ook verandert bij veel banen de inhoud van het werk. Hoe kun je hiermee omgaan? Soms is het werk te zwaar om nog langer door te werken en wil je eerder stoppen met werken. Hieronder vind je meer informatie.

Duurzame Inzetbaarheid

De laatste jaren is de arbeidsmarkt volop in beweging. De inhoud van je werk verandert steeds vaker. Er komen nieuwe technologieën en andere manieren van werken. Daarnaast moeten we allemaal langer doorwerken. Het is daarom belangrijk om aan je inzetbaarheid te denken. Duurzame inzetbaarheid betekent dat je nu én in de toekomst aan het werk kan blijven. Om duurzaam inzetbaar te blijven is het belangrijk dat je gezond bent en je je verder ontwikkelt. Ook de werkgever heeft hierin een verantwoordelijkheid. Die moet je hiervoor faciliteren en zorgen voor veilige en gezonde werkomstandigheden.

Blijven ontwikkelen

De FNV vindt het belangrijk dat je gezond en met plezier aan het werk kunt blijven. En dat je kunt meepraten over afspraken over duurzame inzetbaarheid, waarbij  aandacht is voor de kwaliteit van het werk. Investeren in je loopbaan, leren en ontwikkelen helpt voor een betere positie op je werk en op de arbeidsmarkt. Ook om je bijvoorbeeld om te scholen van zwaar naar lichter werk. De FNV vind het belangrijk dat je toegang hebt tot scholingsmiddelen, ook als je een flexcontract hebt. Check wat er in jouw cao is afgesproken over je recht op scholing. Maak gebruik van de ondersteuning die de FNV biedt. Lees meer over Loopbaan FNV en persoonlijke ontwikkeling.

De werkgever is verantwoordelijk

Duurzame inzetbaarheid is niet alleen jouw verantwoordelijkheid. Soms heb je werk waarbij het moeilijk is om inzetbaar te kunnen blijven. Denk aan zwaar werk, 24-urige beschikbaarheid, hoge werkdruk of weinig uitdaging en zeggenschap in je werk. Alleen pleisters plakken (bijvoorbeeld leefstijlprogramma’s) vindt de FNV niet voldoende. De werkgever is verantwoordelijk voor het realiseren van een gezonde en plezierige werkomgeving met goede arbeidsomstandigheden en aandacht voor arbeidsverhoudingen, bijvoorbeeld door het werk anders te organiseren.

Jouw cao

In steeds meer cao’s worden afspraken gemaakt over duurzame inzetbaarheid. Bijvoorbeeld over een duurzaam inzetbaarheidsbudget, een gezondheidscheck, minder werken (Generatiepact), loopbaanadvies, een aanpassing van het werk, meer zeggenschap ten aanzien van duurzame inzetbaarheid-activiteiten en arbeidstijden. Check hiervoor je cao. Soms is er in jouw organisaties een kadergroep of ondernemingsraad die het thema duurzame inzetbaarheid op de agenda heeft staan.

Meer weten?

Wil je meer weten over onderdelen van (jouw) duurzame inzetbaarheid?

Eerder stoppen met werken

Wil je stoppen met werken voor het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd? We vertellen je hier alles over de regelgeving en het doel van een Regeling Vervroegd Uittreden (RVU). Ook komen de mogelijkheden voor een collectieve en een individuele regeling en zware werkomstandigheden aan bod. Het gaat om verruimde mogelijkheden tussen 2021 en 2025.

Wat houdt de versoepelde RVU-regeling in?

RVU staat voor Regeling Vervroegde Uitkering. Het gaat om een regeling die je recht geeft op een uitkering om de periode tot aan je pensioen en/of AOW te overbruggen. Als de fiscus bepaalt dat een regeling een RVU is, moet de werkgever over de uitkering een heffing van 52 procent betalen. Dit wordt ook wel de RVU-heffing genoemd. Van 2021 tot en met 2025 geldt een versoepeling, de zogenoemde RVU-drempelvrijstelling. Werkgevers betalen geen RVU-heffing tot een brutobedrag gelijk aan de netto AOW voor een alleenstaande. In 2023 is dit maximaal €2.037 bruto per maand. Bij een uitkering die hoger is moet de werkgever over het deel dat boven de AOW uitkomt wel RVU-heffing betalen.

Het is een tijdelijke regeling voor de werknemers geboren tussen 1955 en 1961. Zij kunnen hier tot en met december 2025 gebruik van maken. De uitkering kan doorlopen tot uiterlijk december 2028. Deze groep mag tot drie jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken, met een boetevrije RVU-vergoeding. Dit kan in de vorm van een periodieke uitkering (bijvoorbeeld per maand) of een uitkering in een keer. Het totale bedrag over de periode tot de AOW-datum is gemaximeerd. Het maximum is het maandbedrag maal het aantal maanden dat ligt tussen de ontslagdatum en de AOW-leeftijd. De afspraak is onderdeel van het pensioenakkoord.

Afspraak over eerder stoppen in de cao of individueel

De vakbonden kunnen met werkgevers een collectieve afspraak maken over eerder stoppen met werken voor werknemers in een bepaalde functie- of leeftijdsgroep. In een aantal cao’s is hierover al een afspraak gemaakt. Staat in jouw cao geen afspraak of val je niet in de doelgroep van de regeling dan is het mogelijk om een individuele afspraak te maken met je werkgever over eerder stoppen met werken.

Je hebt hier als werknemer geen recht op, de werkgever is niet verplicht om je een aanbod te doen of om in te stemmen met je voorstel. De afspraak geldt als jij en je werkgever beide instemmen. Dit betekent in de praktijk dat je arbeidsovereenkomst eindigt. De afspraken over een RVU-uitkering en eventueel andere afspraken staan in een vaststellingsovereenkomst.

Het is verstandig om je goed te laten informeren over de gevolgen voor je inkomen en je pensioen en de mogelijkheden om naast de RVU-uitkering alvast een deel van je ouderdomspensioen op te nemen. Je kunt de FNV, het pensioenfonds of een financieel adviseur vragen om je daarover te informeren en eventueel berekeningen te maken.  Ook is het verstandig om de vaststellingsovereenkomst te laten toetsen, voordat je instemt. Leden kunnen hiervoor bij de FNV terecht. In principe neem je op eigen initiatief ontslag en heb je geen recht op een WW-uitkering.

Wat zijn zware werkomstandigheden?

Er is in Nederland geen lijst met zware beroepen. In het pensioenakkoord is wel geconstateerd dat er een groep werkenden is die niet op een gezonde manier door kan werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, vanwege zware werkomstandigheden. Voor deze groep kan een individuele of collectieve afspraak voor eerder stoppen een oplossing zijn.

De FNV heeft een checklist gemaakt waarmee kan worden bepaald of er sprake is van zware werkomstandigheden. Op sector- of bedrijfsniveau kunnen sociale partners afspreken welke werknemers tot de groep met zwaar werk behoren. Vraag de checklist aan via het formulier op deze pagina.

Wat zijn zware werkomstandigheden?

Er is in Nederland geen lijst met zware beroepen. Die komt er ook niet. In het pensioenakkoord is wel geconstateerd dat er een groep werkenden is die niet op een gezonde manier door kan werken tot de pensioengerechtigde leeftijd, vanwege zware werkomstandigheden. Voor deze groep kan een individuele of collectieve afspraak voor eerder stoppen een oplossing zijn.

De FNV heeft een checklist gemaakt waarmee kan worden bepaald of er sprake is van zware werkomstandigheden. Op sector- of bedrijfsniveau kunnen sociale partners afspreken welke werknemers tot de groep met zwaar werk behoren. Vraag de checklist aan via het formulier op deze pagina.

Eerder stoppen met werken voor mensen met zwaar werk

De FNV zet zich in om de regeling 'Eerder stoppen met werken' te verlengen en te verruimen. Die regeling staat bekend als RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Doen we niks, dan eindigen de huidige RVU-regelingen eind 2025.

Lees hier meer
Man doet zwaar werk

De FNV zet zich in om de regeling 'Eerder stoppen met werken' te verlengen en te verruimen. Die regeling staat bekend als RVU (Regeling Vervroegd Uittreden). Doen we niks, dan eindigen de huidige RVU-regelingen eind 2025.

Lees hier meer

Kom je er niet uit met je werkgever?

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

Naar service & contact

Neem contact met ons op bij vragen of problemen over je werk. Wij helpen je graag!

Naar service & contact

WORD LID EN KRIJG DIRECT ADVIES

  • Invloed op je arbeidsvoorwaarden
  • Altijd hulp bij een toekomstig arbeidsconflict
  • Hulp bij letselschade en beroepsziekte
  • Een goede cao voor jouw sector
  • Persoonlijk advies over werk en loopbaan
  • Korting met je ledenpas
Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.