Naar een duurzame en sociale sector Offshore Wind

De energiesector gaat over naar groene energie. Daarom bouwen we grote windparken op zee. Dat zorgt voor een groeiende windenergiesector: Offshore Wind. De FNV en Nautilus werken samen om op te komen voor de belangen van alle werknemers in deze jonge sector. Daar hoort een goede, duurzame cao bij. Waarin afspraken staan over hoe we om moeten gaan met nieuwe banen die ontstaan. Of hoe we er voor zorgen dat werknemers veilig hun werk kunnen doen.

Naar een duurzame en sociale sector Offshore Wind

Bij het opwekken van duurzame energie past ook een duurzame (sociale) sector. Met echte, vaste banen, waar medewerkers veilig en gezond kunnen werken en een goed cao-loon verdienen. Steeds meer werkgevers praten steeds meer over duurzame energie en ook over een duurzame Offshore Wind sector. Maar afspraken over goede, collectieve  arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen blijven nog altijd achter. Er wordt nog altijd gewerkt met individuele vlootstafcontracten.

Hoog tijd voor zowel Nautilus als de FNV om dit  voortvarend met elkaar aan te gaan pakken. Daarom is besloten de krachten te bundelen en hiervoor een speciaal FNV/Nautilus Offshore Wind Team op te richten. Een tiental (parttime en full time) FNV/Nautilus medewerkers is hiermee inmiddels aan de slag. Charley Ramdas (Nautilus) en Marielle Schoonhoven (FNV) trekken de kar.

Bestendige, groene banen

Charley Ramdas: ‘De FNV, waarbij wij als Nautilus ook zijn aangesloten, heeft een brede agenda omarmd waar duurzaamheid en milieu een belangrijk deel van uitmaken. De energietransitie, die nu gaande is, is een belangrijke maatschappelijke en politieke ontwikkeling met grote effecten op de wereld van werk en inkomen en op het bestaan van burgers. Je ziet dat Offshore Wind steeds belangrijker wordt en je ziet dan ook steeds meer windparken op de Noordzee verrijzen. In deze sector komen ook steeds meer mensen te werken. Deze werknemers hebben recht op bestendige, groene banen met goede arbeidsvoorwaarden. Daar willen we voor gaan met elkaar.’

Maritieme functies

Marielle Schoonhoven: ‘Er wordt al lang gesproken in allerlei platformen over de energietransitie. Bij de overstap naar een volwassen sector is het wenselijk wanneer arbeidsinhoud, arbeidsvoorwaarden, arbeidsomstandigheden en arbeidsverhoudingen (de 4 A’s) een structureel onderwerp zijn van gesprek. FNV/Nautilus heeft een aantal cao’s in en rond de Offshore Wind. In de keten zijn meer cao’s van toepassing. Er is echter een ongeorganiseerd, versnipperd en niet door cao’s gedekt gebied rond en op het water. In delen van de keten ontbreekt het vooralsnog aan collectieve arbeidsvoorwaardenvorming. Met name als het gaat om maritieme functies. De bestaande cao’s  (Bagger en Koopvaardij) sluiten onvoldoende aan op de werkzaamheden in de sector. Er ontstaat aan de randen van bestaande sectoren een nieuwe sector die niet onder de werkingssfeer van een cao valt.

Waar nu geen cao geldt in de Offshore Wind moet er een cao komen. Als start/uitgangspunt kunnen in eerste instantie de geldende cao’s als basis worden genomen.’

Fysiek zwaar werk

Charley Ramdas: ‘Werken in de Offshore Wind, met name aan boord van schepen, is fysiek zwaar. Ook de omstandigheden waaronder er gewerkt moet worden brengen de nodige risico’s  voor werkenden met zich mee. In dit verband kan o.a. worden genoemd lange periodes van huis,  slechte weersomstandigheden, werken op hoogte, etc. Er is een Arbocatalogus die wordt herzien. Cruciaal is om daar nadrukkelijk ervaringen en kennis van medewerkers te betrekken om zo een volledig beeld vanuit de praktijk te krijgen met betrekking tot risico’s en maatregelen.

Oprichting overlegplatform van sociale partners

Tevens dient de samenwerking tussen de bedrijven en vakbonden vorm en inhoud te krijgen. Dit draagt  bij aan het vinden van oplossingen voor onder andere de krapte op de arbeidsmarkt en de toenemende behoefte aan breder inzetbaar en goed gekwalificeerde professionals.

Ook voor het kunnen behouden van  deze professionals is samenwerking van grote waarde. Wij stellen in dit verband dan ook voor om op korte termijn te komen tot een overlegplatform waar vakbonden en werkgevers met elkaar het overleg opstarten over het op orde krijgen van de 4 A ‘s.’

Marielle Schoonhoven tenslotte: ‘We hebben er zin in als team. We zijn al volop bezig met het afleggen van vlootbezoeken. Daarnaast doen we ook bedrijfsbezoeken, bij offshore bedrijven als SIF en Siemens Gamesa, hier ook in  nauw overleg met onze collega’s van FNV Metaal uiteraard.’

Cookieverklaring

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies zijn niet gericht op het verzamelen van persoonsgegevens. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies.
 

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.