Sectorbreed sociaal plan voor jeugdzorg is unicum

En reactie op Haagse bezuinigingen en hervormingen

Sander Wageman
Door Sander Wageman 17 juni 2024

Werkgevers en vakbond FNV zijn het eens over een nieuw sociaal plan voor de jeugdzorg. Dat plan bestrijkt voor het eerst de gehele sector: een unicum. De partijen kiezen voor deze constructie om stabiliteit en rust te creëren in tijden van toenemende onrust. Volgens FNV-bestuurder Jeugdzorg Maaike van der Aar is hiermee een vurige wens van FNV uitgekomen: Nu er zoveel op de sector afkomt, is het goed dat we baanzekerheid kunnen garanderen.'

Met een bezuinigingsopgave van 17% (zo’n 1,1 miljard euro), een enorm krappe arbeidsmarkt en hervormingen op komst, verwacht vakbond FNV de komende tijd veel onrust en collectieve medewerkersbewegingen binnen de jeugdzorg. Om te voorkomen dat deze onrust leidt tot nog meer leegloop uit een sector die juist schreeuwt om meer handen, stelden de partijen de afgelopen maanden een innovatief nieuw sociaal plan op.

Behouden van medewerkers

Dit nieuwe sociaal plan - dat de komende tijd nog zal worden voorgelegd aan de leden van de FNV en van brancheorganisatie Jeugdzorg Nederland - is in grote mate gericht op het behouden van medewerkers. Zo is onder andere afgesproken dat er geen sprake zal zijn van gedwongen ontslag. Als er medewerkers weg moeten bij de ene organisatie, wordt er passend nieuw werk bij een andere organisatie gezocht. Daarmee zetten partijen in op baangarantie voor medewerkers.

Passend nieuw werk

Ook zijn er afspraken over zogeheten pre-mobiliteit. Dat betekent dat de werkgever al met medewerkers in gesprek gaat over passend werk (en faciliteiten daarvoor biedt) als deze ziet dat er in de toekomst een organisatiewijziging aankomt. Daarnaast maakt iedere jeugdzorgorganisatie werk van vitaliteit en het aantrekkelijk maken van het werken in de jeugdzorg. Dat is van groot belang, omdat volgens de Arbeidsmonitor Zorg & Welzijn het aantal vacatures in de sector dreigt op te lopen van 900 nu, naar 3300 in 2033.

‘Blijfpremie’ voor zorgcontinuïteit

Met het oog op de voorgenomen sluiting van gesloten instellingen en het terugdringen van het aantal uithuisplaatsingen, is de verwachting dat behandelgroepen zullen worden ingekrompen of gesloten. Om zorgcontinuïteit te kunnen blijven bieden zolang de ombouw of sluiting van deze groepen nog niet is afgerond, bieden werkgevers hun medewerkers een zogeheten ‘blijfpremie’ aan. Daarmee moeten kinderen in kwetsbare situaties de vertrouwde zorg blijven krijgen die ze gewend zijn.

Reactie op Haagse bezuinigingen en hervormingen

Vakbond FNV benadrukt dat dit sociaal plan een reactie is op de bezuinigingen en hervormingen die Den Haag de komende jaren op de jeugdzorgsector loslaat. Van der Aar: ‘Den Haag is veel van plan, maar in de door hen bedachte hervormingsplannen is totaal geen rekening gehouden met de enorme arbeidsmarktvraagstukken waarmee de sector te kampen heeft. En dat is nu net de grootste uitdaging van dit moment. Met dit sociale plan doen we eigenlijk wat Den Haag nalaat: realistisch nadenken over wat er nodig is én wat er kan. We roepen het nieuwe kabinet straks op om geen plannen te maken zonder die te toetsen aan de arbeidsmarkt. Doe je dat niet, dan organiseer je als overheid alleen maar meer teleurstelling.’

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.