FNV: Crisis jeugdzorg woekert voort door uitblijven concrete maatregelen in Haags akkoord

Goed nieuws dat half miljard aan bezuinigen van tafel zijn

Sander Wageman
Door Sander Wageman 15 mei 2024

FNV Jeugdzorg is opgelucht dat de geplande extra bezuiniging van 500 miljoen euro op de jeugdzorg van tafel is, maar het onderhandelaarsakkoord biedt te weinig concrete oplossingen voor de problemen waarmee de jeugdzorg te kampen heeft. De vage beloftes en abstracte plannen bieden onvoldoende hoop op een daadwerkelijke oplossing voor de crisis waarin deze belangrijke sector zich bevindt.

Bovendien blijft de onzalige hervormingsagenda, inclusief een besparing van 1,1 miljard euro, gewoon overeind. Maaike van der Aar, bestuurder FNV Jeugdzorg: 'Het is tijd dat de medewerkers in de jeugdzorg en de jongeren beter gehoord worden en de aandacht en ondersteuning krijgen die ze al jarenlang verdienen.'

Van der Aar: ‘Het schrappen van de bezuinigingen van een half miljard euro is een belangrijke stap voorwaarts. We hebben ons daar al jaren met hand en tand tegen verzet, wetende dat de voorgestelde bezuinigingen rampzalige gevolgen zouden hebben gehad voor onze sector. Maar het schrappen van deze bezuinigingen betekent niet dat de crisis in de jeugdzorg is opgelost. Het voortzetten van de hervormingsagenda Jeugdzorg, inclusief de daaraan gekoppelde besparing van 1,1 miljard euro, is eerder een licht drama dan een daad van vooruitgang. Dat blijft een bezuiniging op basis van een inhoudsloos plan. Het ontbreekt aan snelle en concrete oplossingen, en het gebrek aan centrale regie dreigt te leiden tot een herhaling van fouten uit het verleden. Het is een grote vergissing om blindelings achter deze agenda aan te blijven lopen.’

Concrete maatregelen preventie onduidelijk 

Het onderhandelaarsakkoord benoemt preventie als een van de aandachtspunten, maar het blijft onduidelijk welke concrete maatregelen worden genomen om jeugdzorg te voorkomen. Het is van cruciaal belang dat deze maatregelen gericht zijn op het waarborgen van bestaanszekerheid en het algemene welzijn van kinderen, jongeren en gezinnen, zoals de hervormingsagenda dat ook beoogt. De huidige vage toezeggingen zijn niet voldoende om de jeugdzorg daadwerkelijk te hervormen.

Geen echte oplossingen voor arbeidskrapte 

Een oplossing voor het verlies van vaste banen en de steeds groeiende zzp-inzet ziet FNV Jeugdzorg als het werkelijke vraagstuk, maar dat wordt dan weer niet benoemd en versmald tot overheidsbemoeienis met het werkrooster van medewerkers. Dit is een te gedetailleerde kwestie voor een kabinet om zich mee bezig te houden. Bovendien is de manier waarop medewerkers worden ingepland al in een aantal cao's geregeld. Daarnaast is de inzet van zzp’ers nu een oplossing voor gaten. Met nieuwe voorgestelde wetgeving om het aantal zzp’ers te beteugelen, wordt deze weg afgesneden. Echte oplossingen ontbreken in het akkoord.

Teleurgesteld over oplossingsrichting jeugdzorgcrisis 

Al met al is FNV Jeugdzorg blij dat de bezuinigingen zijn geschrapt, maar teleurgesteld over de genoemde oplossingsrichting voor de crisis in de jeugdzorg. Het onderhandelaarsakkoord richt zich voornamelijk op de gezondheidszorg, met weinig aandacht voor welzijn, waaronder jeugdzorg. Hoewel het positief is dat er aandacht wordt besteed aan arbeidsvoorwaarden, blijft de concrete invulling van deze beloften onduidelijk. Het aanpakken van het arbeidsmarktvraagstuk is essentieel, maar het akkoord biedt hier nog geen bevredigende oplossingen voor.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.