Voortgang cao Kinderopvang

Nieuwe aanvullende afspraken

Redactie
Door Redactie 21 juni 2023

Na lang onderhandelen hebben we in februari eindelijk een afspraak gemaakt over de loonsverhoging in de cao Kinderopvang. Over de overige onderwerpen spraken we onlangs met de werkgevers. Hier zijn de afspraken die we hebben gemaakt.

Voortgang cao Kinderopvang

Levensfasebudget

We hebben de afspraak over het Levensfasebudget (LFB) verder uitgewerkt. De cao-afspraak dat het LFB vijf jaar geïndexeerd wordt, bleek bijna niet uitvoerbaar. Dit zijn de verbeteringen:  

  • Op 1 januari 2024 wordt het nu gespaarde bedrag geïndexeerd en omgezet in uren.
  • Het bedrag dat je spaart wordt niet meer in geld, maar in uren uitgedrukt.
  • Het maximaal aantal uren dat je kunt sparen wordt 100 weken x je contractomvang.
  • Het bedrag wordt overdraagbaar als je van werkgever verandert binnen de Kinderopvang.

Niet-groepsgebonden

Er komt een aanscherping van het cao-artikel over de Niet-groepsgebonden Werkzaamheden (NGU). De werkgever moet uiterlijk op 1 april van het jaar afspraken over NGU hebben gemaakt met de medezeggenschap. De medezeggenschap heeft recht op informatie over de inzet van de NGU aan het einde van het jaar. Ook wordt in de brochuretekst opgenomen dat wanneer de medewerker een NGU-taak toebedeeld krijgt, daarbij ook de NGU-uren die daaraan gekoppeld zijn, bij die medewerker horen.

Roosteren

Er komt extra uitleg met aanscherping bij verschillende artikelen over het roosteren. Het roosterbeleid in een organisatie moet voldoen aan de regels in de cao Kinderopvang. De werktijden moeten minimaal gelijk lopen met de sluitingstijd van de locatie voor een sluitdienst. Werkgevers en bonden zijn het erover eens dat er geen mogelijkheid is voor stand-by-diensten in de cao Kinderopvang.

Reiskostenregeling

Er komt een werkgroep die de huidige standaard reiskostenregeling gaat omvormen naar een moderne versie hiervan. Daarbij is het de inzet dat er een reiskostenregeling moet komen die iets oplevert voor elke medewerker. Het doel is dat ook de huidige organisatieregelingen daarna gemoderniseerd gaan worden.

Waak- en rouwverlof

Er komt een artikel in de cao over waak- en rouwverlof. De medewerker krijgt het recht om hierover met de werkgever maatwerkafspraken te maken. Dit is een belangrijke aanpassing op bestaande artikelen. Het gaat niet alleen om familieleden, maar ook om dierbare personen waarmee je niet verwant bent.

Menstruatie en overgang

Er komt een artikel in de cao over menstruatie- en overgangsklachten. De medewerker kan de werkgever vragen om rekening te houden bij het inroosteren.

Vakbondsverlof

Het artikel over vakbondsverlof voor leden en kaderleden wordt aangepast. De dagen worden omgezet naar uren. De medewerker heeft daarmee meer vrijheid om een aantal uren vakbondsverlof in te zetten in plaats van een hele dag. Daarnaast komt er een advies aan werkgevers om het vakbondsverlof ook buiten de normale werktijden toe te kennen. Op die manier kunnen vergaderingen en activiteiten in de avonduren en op (rooster)vrije dagen ook worden gezien als vakbondswerk, waarvoor verlof gegeven wordt.

Vakbondsconsulenten

Er komt een pilot bij een aantal werkgevers om vakbondsconsulenten in te zetten. Vakbondsconsulenten zijn medewerkers die door de vakbonden worden opgeleid om vakbondswerk in hun eigen organisatie uit te voeren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om ondersteuning bij gesprekken met werkgever/leidinggevende, cao-voorlichting en hulp bij individuele kwesties of het doorverwijzen naar de juiste instantie. Medewerkers die de opleiding hebben afgerond of zijn aangewezen door hun vakbond, krijgen een aantal vrijgestelde uren om dit werk te gaan doen. Vakbondsleden die geïnteresseerd zijn kunnen zich melden bij hun bond.

Verlof

Er komt een werkgroep die de (feestdagen)verlofregeling gaat moderniseren. Hierbij worden verschillende bijzondere verlofsoorten meegenomen. Het doel is om meer individuele vrijheid te creëren voor medewerkers om verschillende verlofsoorten in te zetten. Denk hierbij aan eerder vrij op kerstavond of verlof op niet-christelijk feestdagen.

De cao-tekst voor het meenemen van bovenwettelijk verlof naar een volgend jaar wordt aangepast. Zo wordt duidelijker dat een medewerker de 66 uren van het verlofbudget cumulatief kan opsparen. Dit betekent dat de medewerker elk jaar 66 uren kan overhouden tot een maximum van 5 keer 66 uur (bij fulltime dienstverband).

Disclaimer

Aan deze afspraken kun je op dit moment nog geen rechten ontlenen. Pas als de cao-teksten met alle partijen zijn vastgesteld en de cao Kinderopvang gepubliceerd is, zijn afspraken geldig.

Hoe verder?

De onderwerpen die nog niet zijn behandeld blijven op de agenda staan. Hoewel 1 juli niet meer gehaald wordt, betekent dit niet dat we het dan maar gewoon onder in de la gooien en overgaan tot de orde van de dag. Voor medewerkers is het belangrijk dat er goede en duidelijke afspraken gemaakt worden. Wordt vervolgd.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.