Onderhandelingsresultaat behaald voor cao Kinderopvang

Het is nu aan jou: breng je stem uit!

Redactie
Door Redactie 10 februari 2023

De FNV en CNV hebben op 8 februari een onderhandelingsresultaat behaald voor de cao Kinderopvang. Na zeven keer onderhandelen, is het gelukt om een afspraak te maken over het loon. Alle inhoudelijke onderwerpen over werkdruk, aanpak personeelstekort en aanpassing van cao-artikelen worden gedurende de cao-looptijd besproken. De afspraak is dat deze onderwerpen uiterlijk drie maanden voor het einde van de looptijd aan bod zijn gekomen.

Onderhandelingsresultaat kinderopvang

Afwijkende vorm

Verder gaan cao-partijen voor 1 juli 2023 nieuwe cao-teksten aanleveren voor alle overige inhoudelijke onderwerpen. Hierbij valt te denken aan onder andere roosters, de JUS (Jaarurensystematiek), NGU (niet-groepsgebonden uren) en verschillende soorten verlof.

Deze vorm om tot een resultaat te komen is bijzonder: meestal wordt er doorgepraat tot alle onderwerpen afgewerkt zijn en er een totaalpakket ligt voor de volgende cao. Nu hebben we bereikt dat medewerkers in ieder geval niet langer op een loonsverhoging hoeven te wachten.

De looptijd van de nieuwe cao is 18 maanden, van 1 januari 2023 tot en met 30 juni 2024.

Belangrijkste afspraken over loon op een rij

2023

 • Per 1 april 2023 stijgen de salarissen nominaal met €150 bruto per maand. Ook stijgen de salarissen per 1 april 2023 met 2%.
 • In juli 2023 ontvangen medewerkers eenmalig €525 naar rato dienstverband; is er door de werkgever al een bedrag betaald in januari naar aanleiding van de oproep van werkgevers? Dan wordt deze tot maximaal €300 (bij fulltime) verrekend.

2024

 • Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 2%.
 • Per 1 april 2024 stijgen de salarissen met 2%.
 • Per 1 januari 2024 wordt het loongebouw op de volgende wijze aangepast:
  • Per salarisschaal komt de eerste trede te vervallen m.u.v. schaal 1.
  • Per salarisschaal komen er twee tredes aan het eind van de salarisschaal bij.

Andere belangrijke afspraken

Er is een afspraak gemaakt over het LFB (LevensFaseBudget). Werkgever stort maximaal 6 uur als medewerker ook 6 uur stort. Dit geldt voor fulltime dienstverband, voor parttimers geldt dit naar rato van dienstverband. Medewerker mag uiteraard meer storten. Ook wordt het LFB geïndexeerd gedurende 5 jaar. Er komt een onderzoek hoe het budget overdraagbaar wordt als je van werkgever wisselt.

Artikel 5.9 in de cao geeft de werkgever de mogelijkheid om één keer per jaar een gratificatie te betalen. Voor 2023 en 2024 komt er een uitzondering op dit artikel. Werkgever kan besluiten om deze jaren twee keer een gratificatie aan medewerkers uit te keren.

Onderwerpen die de komende maanden worden besproken, zijn in ieder geval ook:

 • Samen anders werken.
 • Cao en regionale ontwikkelingen.  
 • Leven lang leren en ontwikkelen.  
 • Flexibiliteit en werkzekerheid.  
 • Functiedifferentiatie (kwaliteit kinderopvang, inzet groepshulpen, verschillende opleidingsniveau etc.). Cao partijen doen onderzoek hoe functiedifferentiatie kan bijdragen aan de inzet van anders opgeleiden (zoals groepshulpen) binnen de sector kinderopvang.
 • Beloning pedagogisch medewerker die werkt met VE (VVE).

Stemronde voor vakbondsleden

Vakbonden zijn van mening dat dit het maximaal haalbare resultaat is. Jij als professional in de kinderopvang én vakbondslid hebt echter het laatste woord over dit resultaat. Klik op de link en laat ons weten wat jij vindt van dit resultaat. Stemmen kan tot en met maandag 27 februari 00.00 uur.

Stem hier

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.