Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update over cao Fokus

Redactie
Door Redactie 17 juni 2022

FNV en CNV hebben op 15 juni wederom overleg gevoerd met Fokus om tot een nieuwe cao te komen. De uitkomst van het overleg is dat Fokus en de vakorganisaties het eens zijn geworden over de looptijd en de loonparagraaf.

Cao-nieuws

22 juni

Fokus en de vakorganisaties komen woensdag 22 juni nogmaals bij elkaar om te bezien of en zo ja, welke aanvullende afspraken in het uiteindelijke cao-akkoord kunnen worden opgenomen. Pas dan is er sprake van een definitief cao-akkoord dat door FNV en CNV ter stemming aan hun leden zal worden voorgelegd.

Loonparagraaf

Wat de loonparagraaf betreft kunnen we alvast vermelden dat ingaande 1 mei jl. het tabelsalaris structureel wordt verhoogd met 77 euro per maand (op voltijdbasis). De vakorganisaties wilden graag een loonsverhoging in euro’s in plaats van in procenten, omdat dit voor de medewerkers in de lagere functieschalen relatief meer salarisverhoging tot gevolg heeft dan voor de medewerkers die in de hogere functieschalen zitten. Fokus is meegegaan in dit verzoek. De looptijd van de cao is 12 maanden en loopt van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022, waarbij de loonsverhoging van 77 euro per maand (op voltijdsbasis) dus ingaat per 1 mei 2022.

Hoe nu verder

Tevens hebben Fokus en de vakorganisaties afgesproken om direct na de zomervakantie het overleg voor een nieuwe cao per 1 januari 2023 op te starten. Binnenkort zullen we een nadere update geven over alle overige afspraken uit het akkoord.