Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelaarsakkoord bereikt voor cao Ziekenhuizen

Meld je aan voor een van de webinars

Redactie
Door Redactie 26 januari 2022

Op donderdag 20 januari jl. heeft FNV Zorg & Welzijn, samen met het CNV, een onderhandelaarsakkoord bereikt voor een nieuwe cao Ziekenhuizen. De cao heeft een looptijd van 19 maanden, met als ingangsdatum 1 juli 2021 en einddatum 31 januari 2023.

Cao-nieuws

Salarisverhoging en secundaire arbeidsvoorwaarden

Bij deze onderhandelingen hebben we – naast de structurele en eenmalige salarisverhoging – juist ook goede afspraken gemaakt over secundaire arbeidsvoorwaarden. Samen leiden die tot een compleet pakket en verbetering van de arbeidsvoorwaarden voor alle 200.000 ziekenhuismedewerkers. Afhankelijk van schaal en functie kan dit zelfs oplopen tot 10 procent. Dit is een mooi en evenwichtig akkoord dat maatwerk biedt voor alle beroepsgroepen. Daarom is het belangrijk om het akkoord goed door te nemen, zodat je weet wat dit precies voor jou persoonlijk betekent. Het volledige akkoord tref je onderaan deze pagina.

Afspraken uit het onderhandelaarsakkoord

Bij deze onderhandelingen hebben we een mooie slag geslagen op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Waardering voor je werk moet, naast het ontvangen van loon, tenslotte ook blijken uit afspraken die bijdragen aan een gezond balans tussen werk en privé en de mogelijkheid echt los te komen van je werk. Om de hoge uitstroom tegen te gaan hebben we afspraken gemaakt om de arbeidsomstandigheden te verbeteren.

Daarbij hebben we stappen gezet om – conform het SER-advies ‘‘Aan de slag voor de zorg; een actieagenda voor de zorgarbeidsmarkt” -  de salarisachterstanden van de middengroepen te repareren. Daar zullen we mee doorgaan, net als voor alle andere beroepsgroepen.

Op maandag 24 januari jl. hebben kaderleden van de FNV,  die werkzaam zijn in de ziekenhuizen, unaniem positief gereageerd op het akkoord. Want naast afspraken over meer loon, zijn er ook afspraken gemaakt die moeten leiden tot betere roosters, en de generatieregeling die als recht wordt opgenomen in de cao voor iedereen, vijf jaar voor zijn/haar AOW-leeftijd. Daarnaast ook een flinke verbetering van de bereikbaarheids- en aanwezigheidstoeslag; die worden verdubbeld.

Hieronder zie je een opsomming van de afspraken uit het onderhandelaarsakkoord:

 • Medewerkers met een salaris tot en met inpassingstabelnummer 24, ontvangen een nominale loonsverhoging van 90 euro per maand per 1 januari 2022. Dit betekent voor medewerkers tot en met ip-nr. 24 een loonsverhoging van 3 procent.
 • Medewerkers met een salaris vanaf inpassingstabelnummer 25, ontvangen met ingang van 1 januari 2022 een salarisverhoging van 2 procent.

 • Er is een afspraak gemaakt om de salarisschalen in 40 t/m 65 een extra periodiek toe te kennen als zij nu op het maximum van de salarisschaal zitten. Die afspraak komt bovenop de loonsverhoging van 2 procent per 1 januari 2022 of een nominaal bedrag van 90 euro per maand.
 • Alle medewerkers in de schalen 45-50-55 krijgen er een extra periodiek bij.
 • De onderste periodiek in de schalen 45-50-55 verdwijnt. Medewerkers in de huidige treden 0 t/m 12 in FWG 45-50-55 zullen per 1 maart 2022 bovenop de reguliere tredeverhoging een extra trede in de inpassingstabelnummer stijgen. Ook deze verhoging komt boven de structurele verhoging van 2 procent.

 • Het minimumloon stijgt naar 13 euro bruto per uur. Voor medewerkers in IP nummer 4 t/m 8 stijgt het salaris hierdoor per 1 juli 2022 naar dit minimum. Dit betekent een loonsverhoging tussen de 4,98 procent (ip-nr.8) en 16,79 procent (ip-nr.4).

 • Per 1 december 2021 ontvangen alle werknemers een eenmalige uitkering van 250 euro bruto.

 • De verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ORT) van IP nummer 28 gaat naar IP nummer 32. Dit betekent dat wie onregelmatige diensten draait, meer toeslag ontvangt.

 • Medewerkers die thuiswerken ontvangen 2 euro netto per thuisgewerkte dag.

 • Ook de vergoeding voor een bereikbaarheidsdienst wordt verdubbeld.

 • De generatieregeling die in de vorige cao staat, wordt in de nieuwe cao omgezet in een recht. Dat betekent dat iedereen die dat wil, vijf jaar voor de AOW-leeftijd van de regeling gebruik kan maken.
 • De jaarurensystematiek wordt teruggebracht naar een drie maanden systematiek. In plaats van de spreiding van het aantal te werken uren op jaarbasis wordt binnen een periode van drie maanden de contractueel overeengekomen uren gewerkt. Er zijn dan vier periodes van drie maanden in plaats van een periode van een jaar. Het doel van deze afspraak is een evenwichtig arbeidspatroon dat bijdraagt aan een gezonde werk-privébalans.
 • De afspraak rond  verschoven diensten bij een verzoek of wijziging binnen 72 uur wordt definitief in deze nieuwe cao opgenomen.
 • Er komen pilots waarbij aan medewerkers persoonlijke opleidingsbudgetten beschikbaar worden gesteld.
 • Het overwerk wordt na een maand uitbetaald, tenzij de medewerker kiest voor vergoeding in vrije tijd. In de cao ziekenhuizen 2019-2021 is pas sprake van overwerk als de overuren niet binnen zes maanden in de planning teruggegeven kunnen worden.

Hoeveel ga jij er maandelijks bruto op vooruit?

Met de door de FNV ontwikkelde rekentool kun je precies zien wat de afspraken voor jou betekenen. Zo kun je zien hoeveel jij er maandelijks bruto op vooruit gaat en wat de verhoging van ORT voor jou inhoudt. Let op: De medewerker die meer dan een jaar in de eindschaal zitten, moeten één trede hoger invullen. Bijvoorbeeld 13 in plaats van 12. Dat komt omdat in de voorlopige cao-afspraak staat dat er een extra trede bijkomt.

Doe mee met een van de webinars

Veel  afspraken in de cao zijn maatwerk en kunnen op individueel niveau verschillen. Wil je weten wat de afspraken voor jou betekenen? Neem dan deel aan een van de webinars georganiseerd voor leden van de FNV en het CNV op:

 • Maandag 31 januari van 16:00 uur tot 18:00 uur
 • Maandag 31 januari van 20:00 uur tot 22:00 uur
 • Maandag 7 februari van 20:00 uur tot 22:00 uur
 • Dinsdag 1 februari van 16:00 uur tot 18:00 uur
 • Dinsdag 1 februari van 20:00 uur tot 22:00 uur

Tijdens de webinars, die we samen met het CNV organiseren, zullen we het onderhandelaarsakkoord verder toelichten en is er ruimte voor al jouw vragen en opmerkingen. Aanmelden kan tot en met zondag 30 januari via de button hieronder. Je ontvangt dan per mail een link om deel te nemen aan de webinar.

Meld je aan

Nadat we je zo goed mogelijk hebben kunnen informeren over het onderhandelaarsakkoord zal er de mogelijkheid zijn om je stem uit te brengen.

Vragen?

Lukt het je niet om aan te sluiten of heb je een andere vraag? Stel deze dan gerust via ziekenhuizen@fnv.nl.