Reacties enquête cao GGZ

Redactie
Door Redactie 22 juli 2021

De huidige cao GGZ loopt af op 1 december 2021. Ter voorbereiding op de komende cao-onderhandelingen heeft FNV Zorg & Welzijn de leden in mei jl. uitgenodigd om een korte enquête in te vullen om zo te reageren op de concept-inzet voor de cao. En met succes: ruim 400 van onze leden heeft zijn of haar stem laten horen!

Cao-checklist

Brede steun voor inzet nieuwe cao

De voorstellen die FNV Zorg & Welzijn wil doen voor de nieuwe cao GGZ wordt breed onderschreven door de leden. Dat blijkt uit de ruim 400 reacties op de enquête waarin we jou gevraagd hebben om te reageren op de voorstellen voor de inzet van de nieuwe cao. We hebben met aandacht de waardevolle inbreng van onze leden bekeken. Uit die reacties werd duidelijk dat met name de volgende punten uit de cao-inzet breed worden gesteund:

  • Een verhoging van het loon.
  • Een verhoging van de onregelmatigheidstoeslag (ORT).
  • Geen verschil tussen de beloning van een extra dienst en een verschoven dienst bij een verzoek of wijziging binnen 24 uur.
  • Het terugbrengen van de leeftijd van werken in nachtdiensten, bereikbaarheids-, aanwezigheids- of consignatiediensten van 57 naar 56 jaar.
  • Afspraken maken ten gevolge van de uitwerking van het pensioenakkoord. Wij willen goede afspraken over een sectorale regeling voor eerder stoppen met werken (RVU). Voor alle generaties willen wij een regeling om verlof te kunnen sparen tot 100 weken, in de hoop op een betere balans tussen werk en privé.
  • Bij incidenten op het gebied van agressie en veiligheid door derden wordt, als de medewerker dat wenst, door de werkgever aangifte gedaan.
  • Recht op ten minste acht uur onafgebroken rust wanneer tijdens de bereikbaarheidsdienst in de uren die liggen tussen 00:00 en 06:00 uur gedurende meer dan twee uren arbeid is verricht, of ten minste tweemaal gevolg is gegeven aan een oproep naar de instelling te komen. Deze acht uur worden door de werkgever doorbetaald als ware er sprake van arbeidsuren. 
  • Afspraken over thuiswerken.
  • Betere reiskosten.

Uit de reacties van onze leden werd nog maar eens duidelijk dat de aanhoudende werkdruk – zeker in de woelige coronatijd – aan de orde van de dag is. Met de cao-onderhandelingen hebben we aandacht voor afspraken die bijdragen aan een gezonde balans tussen werk en privé. 

Niet alle onderwerpen die in de reacties werden aangekaart kunnen afgesproken worden in de nieuwe cao, zoals het aan banden leggen van pestgedrag of een fietsplan in het kader van duurzaamheid. Dat betekent niet dat deze punten minder belangrijk zijn en aan onze aandacht zijn ontsnapt!

Start onderhandelingen

Wanneer de onderhandelingen van start gaan houden we jou via de nieuwsbrief en de website op de hoogte van de ontwikkelingen. We hopen te kunnen rekenen op je betrokkenheid en steun!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.