Minuren en corona

Redactie
Door Redactie 7 december 2020

We lopen tegen het einde van het kalenderjaar. Een veel gehoorde vraag is of de werkgever nog mag vragen aan medewerkers om minuren in te lopen die zijn ontstaan in coronatijd.

Minuren en corona

Risico van de werkgever

Minuren die zijn ontstaan als gevolg van corona zijn in principe het risico van de werkgever. En als er aan het einde van het kalenderjaar nog van deze minuren staan, moeten zij kwijtgescholden worden. Belangrijk hierbij is dat jij je beschikbaar hebt gehouden volgens je contract voor werk in de tijd dat  de werkzaamheden wegvielen wegens corona.

Er zijn eigenlijk twee situaties:

  1. Je hebt door corona voor minder uren werk gekregen dan het aantal uren in jouw vastgestelde dienstrooster. In dit geval zijn er geen minuren ontstaan en hoef je dus ook geen minuren in te halen. Ook is het niet mogelijk om plusuren uit een eerdere periode te verrekenen; er zijn immers geen minuren ontstaan.
  2. Je bent voor minder uren ingeroosterd dan je contractuele arbeidsduur door corona (of andere oorzaken) en je werkgever vraagt je nu om die minuren in te halen. De werkgever mag in overleg met jou bespreken of je uren kunt inlopen. Dit (overleg) kun je niet weigeren. Bespreek eerst of de berekening van de minuren juist is en geef gemotiveerd aan wat je mogelijkheden dan wel onmogelijkheden zijn.

Bij het overleg over het inlopen van minuren moet gekeken worden naar:

  • De (juistheid van de) berekening van minuren; als je uren ingeroosterd waren en werk wegviel, dan gelden ook de weggevallen uren als werktijd en mogen niet als minuren worden gerekend; dit is situatie 1 en deze weggevallen uren hoef je niet in te lopen.
  • Was er in de tijd dat jouw werk wegviel ander werk voorhanden? Zo ja, heeft de werkgever je dat aangeboden? Deed hij dat niet, dan is het niet redelijk dat jij daarvoor minuren oploopt.
  • Verstrekt je werkgever jou vier keer per jaar een overzicht van de door jouw gewerkte uren, zodat jullie tijdig afspraken kunnen maken voor nieuwe roosters. Het is niet redelijk dat je werkgever aan het einde van het jaar nog even vraagt om veel uren in te halen, terwijl hij je eerder geen inzicht in je uren heeft gegeven en besproken.
  • Je mogelijkheden gezien je persoonlijke omstandigheden, zoals gezinstaken, mantelzorgtaken, medische omstandigheden, etc.
  • Is bij het inlopen van minuren van minuren sprake van een evenwichtig arbeidspatroon; er kan niet van jou gevraagd worden om de eerder geschreven minuren later in te halen als dit betekent dat je in deze inloopperiode onevenredig meer moet werken en geen verlof meer mag  opnemen.
  • De werkgever mag daarnaast geen minuren doorschuiven naar het volgende jaar; aan het eind van het kalenderjaar worden de minuren kwijtgescholden die niet aan jou verwijtbaar zijn. Je kan ook niet verplicht worden salaris of vakantiedagen in te leveren als compensatie voor minuren.

Als je gemotiveerd hebt aangeven waarom je bepaalde minuren niet wilt of hoeft in te lopen, en je werkgever besluit om je een werkopdracht te geven, geef dan schriftelijk aan dat je de opdracht onder protest opvolgt. En zeg dat je de FNV inschakelt (als je lid bent), die contact met je werkgever op zal nemen.

 

 

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.