Onderhandelaarsakkoord voor de kraamzorg

Redactie
Door Redactie 11 november 2020

In 2020 3% loonsverhoging, een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5% en een eenmalige uitkering van € 150,- voor de kraamzorg.

Kraamverzorger met baby en ouder

Al bijna een jaar zonder cao

De cao kraamzorg is sinds 1 januari 2020 verlopen, hoog tijd voor een nieuwe cao.
De vakbonden zijn al sinds september 2019 in gesprek met werkgeversorganisatie BO. De onderhandelingen hebben wel geruime tijd stil gelegen in verband met de maatregelen rond Covid-19 maar dat was niet de enige reden voor het uitblijven van een nieuwe cao.

Werk-privé balans

De focus van de vakbonden is vooral gericht op het herstellen van de werk-privé balans en een betere beloning van de wachtdiensten.

De Branche Adviesraad Kraamzorg van FNV heeft in maart 2019 nog de niet-zo-blije doos aangeboden aan toenmalig Minister Bruins om aandacht te vragen voor de zware wissel die de onvoorspelbaarheid van de bevalling en dus ook het werk trekt op de kraamverzorgenden.

Het vele wachten en klaar staan voor een bevalling wordt slecht beloond en is vaak moeilijk te combineren met een privé leven. Een groot deel van het probleem hangt samen met de financiering van de kraamzorg. de Branche Adviesraad heeft de Minister gevraagd een onderzoek te starten naar de kosten en dit daar in mee te nemen.

Als gevolg van het kostenonderzoek is er een flinke tariefsverhoging voor de kraamzorg tot stand gekomen voor 2021.

Moeizame onderhandelingen

Ondanks het feit dat de werkgeversorganisatie de problematiek rond de werk-privé balans en wachtdiensten onderkent is het vooralsnog niet gelukt om inhoudelijk tot afspraken te komen. De werkgeversorganisatie geeft al jaren aan een oplossing te willen voor het boven fiscale deel van de reiskosten (0,26 cent per kilometer), daar kwamen we niet uit tijdens de onderhandelingen.

Beloning

Werkgevers en werknemersorganisaties waren het er over eens dat we het jaar niet af konden sluiten zonder een gepaste beloning van de hard werkende kraamverzorgenden. Om hier aan tegemoet te komen is besloten een kort lopende cao af te spreken met alleen een loonsverhoging en geen inhoudelijke afspraken.

Afspraken zijn:

  • Een cao met de looptijd van een jaar, van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020
  • Een loonsverhoging van 3% per 1 juli
  • Een verhoging van de eindejaarsuitkering met 1,5%, waarmee deze van 6,2% wordt verhoogd naar 7,7%
  • Een eenmalige uitkering van € 150,- voor kraamverzorgenden, ongeacht de omvang van het dienstverband

De Branche Adviesraad Kraamzorg van FNV is van mening dat de kraamzorg hiermee niet onder doet voor wat er in de andere zorgsectoren is afgesproken en vind het resultaat goed genoeg om voor te leggen aan de leden.

Uiteraard ligt er pas een cao als de leden zich hier over uitgesproken hebben, het resultaat zal daarom op korte termijn aan de leden worden voorgelegd.   

Download het onderhandelaarsakkoord

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.