Handreiking Gehandicaptenzorg: Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona

Redactie
Door Redactie 24 juli 2020

Het coronavirus heeft een grote impact op mensen met een beperking, hun familie en op werknemers en organisaties (werkgevers) in de gehandicaptenzorg. Het vraagt veel van werknemers en organisaties, maar levert ook nieuwe inzichten en bijzondere resultaten op.

Handreiking Gehandicaptenzorg: Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona

Het is de verwachting dat het virus nog een tijd onder ons zal blijven, met alle gevolgen van dien. Daarom adviseren cao-partijen om gezamenlijk op zoek te gaan naar hoe het werk het best georganiseerd kan worden met een juiste toepassing van de cao.

Om organisaties en werknemers hierbij te helpen is de handreiking ‘Omgaan met arbeidsvoorwaarden tijdens corona’ opgesteld. In de handreiking geven we een toelichting op een aantal afspraken uit de cao, ondersteunen we de dialoog en geven we een denkrichting voor mogelijke oplossingen. Zo staat er in de handleiding meer informatie over tijdelijke wijzigingen, min- en plusuren, afspraken over werktijden en roosters, vakanties en overwerk.

Handreiking geeft meer duidelijkheid

Karim Skalli (FNV-onderhandelaar cao Gehandicaptenzorg): ‘Vanaf de start van de coronacrisis is ontzettend veel van de medewerkers gevraagd. Vaak was een medewerker niet bekend met zijn rechten. Deze handreiking is er vooral om duidelijk maken wat wel en wat niet van hem gevraagd kan worden.’

‘Over de opbouw van minuren zijn we glashelder: die is er simpelweg niet als er geen of onvoldoende ander werk voorhanden is. Een voorbeeld: je zit als begeleider in de dagbesteding gedwongen thuis. Is jouw dagbestedingslocatie gesloten en is er geen of onvoldoende ander werk? Dan zijn deze uren voor rekening van de werkgever. Je werkgever kan je dus niet verplichten deze uren op een later moment alsnog te maken.’

‘De FNV leden melden dat tijdelijke wijzigingen, zoals werken op andere werktijden of werkplekken dan in je contract staat, door werkgevers – na overleg – verplicht worden opgelegd. Denk daarbij ook aan inzet op een andere locatie of bij een andere doelgroep. In de cao staat duidelijk dat deze periode maximaal 3 maanden kan duren. De werkgever kan deze periode niet eenzijdig verlengen. Ook niet via afspraken met de ondernemingsraad.’

Gezamenlijk overleg

De handreiking is de uitkomst van gezamenlijk overleg van cao-partijen om werknemers en organisaties zo goed mogelijk te faciliteren bij het doorkomen van deze corona-situatie en daarbij het gezamenlijk belang in het oog te houden: het bieden van een veilige en gezonde omgeving voor werknemers en cliënten.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.