Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

BIG II is afgeschoten

Hoe verder in de zorg?

Redactie
Door Redactie 28 januari 2020

Het wetsontwerp BIG II is afgelopen zomer door minister Bruins van VWS ingetrokken. Maar hoe nu verder? Daar hebben wij samen met de andere vakbonden, werkgevers, beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) en actiegroep BIG II contact over gehad met de minister. Hieruit zijn een aantal uitgangspunten over het vervolg ontstaan.

Patient wordt geholpen in het ziekenhuis

Voor ons was het overleg van groot belang omdat sommige ziekenhuizen toch de splitsing van verpleegkundige functies doorzetten. Op basis van de nu beschreven uitgangspunten willen we op korte termijn een gezamenlijk standpunt schriftelijk naar VWS sturen.

De uitgangspunten

  • Er komt geen beroepsdifferentiatie. Er blijft 1 naam voor het beroep en dat is verpleegkundige. Dus geen nieuwe namen als regieverpleegkundige basisverpleegkundige andere benamingen.
  • Er is afgesproken verder aan de slag te gaan met functiedifferentiatie. Deze wordt gebaseerd op de elementen opleiding, kennis, ervaring en eerder verworven competenties.  
  • In plaats van het huidige profiel komt er een nieuw profiel voor alle verpleegkundigen. Daarmee verdwijnen ook de profielen in het kader van BIG II.
  • Er moet meer aandacht komen voor de kwaliteit van de opleidingen en de aansluiting met de praktijk.
  • Uitwerking van functiedifferentiatie gebeurt in de praktijk en op lokaal niveau. Verpleegkundigen worden hierbij betrokken om er samen invulling aan te geven. Dit zal vanaf de werkvloer gebeuren en niet worden voorbehouden aan deskundigen van buiten of  de Verpleegkundige Adviesraad. Ook ondernemingsraden hebben hierin een belangrijke rol.

Hoe nu verder?

Alle partijen staan achter deze uitgangspunten. Alleen V&VN wil een enquête onder haar leden houden voordat ze een definitief standpunt bepalen. Wij vinden het daarnaast belangrijk dat er een onafhankelijk kwaliteitsregister wordt opgezet om opleiding, kennis, ervaring en eerder verworven competenties vast te kunnen leggen. 

Om de ontwikkelingen binnen instellingen goed te volgen hebben we binnenkort contact met de FNV vakbondsfunctionarissen en vakbondsconsulenten uit de diverse ziekenhuizen en UMC’s. Zij worden geïnformeerd en bijgeschoold over de procedures rond invoering van functiedifferentiaties zoals cao afspraken en het functiewaarderingssysteem.