Wet Big II van tafel: hoe nu verder?

Redactie
Door Redactie 17 oktober 2019

De wet BIG II is van tafel en daar zijn we blij mee. Gelukkig is alle energie die door veel verpleegkundigen in het voortraject is gestoken - zoals bijvoorbeeld proeftuinen en pilots - zinvol geweest. Want alles wat we hier van hebben opgestoken, nemen we mee in het traject van functiedifferentiatie.

Verpleegkundigen moet blijven meepraten

Ook de discussie over en de ontwikkeling van het beroep van verpleegkundige, is met het verdwijnen van het wetsvoorstel natuurlijk niet verstomd. Je moet als verpleegkundige gewoon mee (kunnen) blijven praten over de ontwikkelingen binnen jouw vak.

Reactie minister 

De minister noemt in zijn brief nadrukkelijk dat er geen wettelijke basis voor verdere functiedifferentiatie nodig is. Gebaseerd op de brief van Rinnooy Kan stelt hij verder dat een mogelijke voortgang in handen van werkgevers en werknemers ligt.

Functiedifferentiatie en -waardering

Nu is er binnen de zorg een instrument, in de cao geregeld, dat werknemers en werkgevers kan helpen om functiedifferentiatie in goede banen te leiden. Dat instrument is functiewaardering: in de UMC hebben we het dan over FUWAVAZ, in de andere zorgbranches over FWG.

Hoe helpt functiewaardering?

Om functies in de zorg te kunnen waarderen is een functiebeschrijving nodig. Die functiebeschrijving moet aan verschillende eisen voldoen. Twee van deze eisen zijn: actualiteit en herkenbaarheid. Om tot actuele en herkenbare functiebeschrijvingen te komen moeten werknemers en werkgevers met elkaar overleggen. Dat geldt voor alle functies. Dus ook voor verpleegkundige functies. En bij functiedifferentiatie.

Functiedifferentiatie en je arbeidsovereenkomst

In de cao zijn afspraken gemaakt die voor iedereen gelden. Behalve dat er in de cao-afspraken zijn gemaakt over beschrijven, indelen en salarisinschaling, staan in de cao ook bepalingen over beroeps- en bezwaarprocedure. Naast de cao, heb je ook een individuele arbeidsovereenkomst. Hierin staan afspraken over je functiebeschrijving en je salaris. Een verandering in de functiebeschrijving is dus een verandering die geldt voor 1 persoon, en niet automatisch voor iedereen.

Functiedifferentiatie en de ondernemingsraad

Bij elke functiedifferentiatie zal een herverdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden binnen de instelling plaatsvinden. Dat komt eigenlijk neer op een reorganisatie. En wanneer er gereorganiseerd wordt, moet ook de ondernemingsraad betrokken worden.

Vragen of onduidelijkheden?

Vakbondsconsulenten en kaderleden worden binnenkort benaderd met de vraag of zij een scholing over functiewaardering en functiedifferentiatie willen volgen. Jij kunt dan met al jouw vragen op de werkvloer bij hen terecht. Ook je FNV collega in de ondernemingsraad kan je misschien  verder helpen. Of mail je vraag naar zorg@fnv.nl.

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.