Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Veelgestelde vragen onderhandelingsakkoord cao VVT

Redactie
Door Redactie 28 oktober 2019

Er is een onderhandelingsakkoord voor de cao VVT. Maar we merken dat er een boel vragen over zijn. Daarom hebben we de vragen die het meest gesteld worden onder elkaar gezet. Misschien zit jouw vraag er ook wel bij.

Loonsverhoging

Per 1 juni 2020 een loonsverhoging van 3,5%. 
Per 1 juli 2021 een loonsverhoging van 3,0%. 

Een eerder afgesproken verhoging van de eindejaarsuitkering met  0,93% van 7,4% naar 8,33% wordt naar voren gehaald. Dit betekent dat jouw eindejaarsuitkering al dit jaar een volledige 13e maand is. Dit blijft de komende jaren ook zo. De OVA-ruimte (Overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) voor dit jaar is beperkt omdat in de vorige cao een deel van de loonruimte van 2019 (2,5%) gebruikt is voor de verhoging van 4% in 2018. 

Na 45 jaar stoppen met werken

Nee. Na stemming door de leden over de nieuwe cao moeten we deze afspraak nog verder uitwerken tot regels die uitgevoerd kunnen worden. De uitwerking van de afspraken vindt uiteraard pas plaats nadat de uitslag van de stemming door de leden van de vakbonden bekend is.

Ja, het mag onderbroken zijn. Daarmee bedoelen we dat je bijvoorbeeld een periode niet hebt gewerkt of in een andere branche werkte. Als je in totaal maar 45 jaar gewerkt hebt bij één of meer werkgevers in de sector Zorg & Welzijn. Dus in een ziekenhuis, verpleeg- of verzorgingshuis, de jeugdzorg, gehandicaptenzorg, thuiszorg, kraamzorg, psychiatrie of welzijn. Dat is dus best heel ruim. Maar het blijft een cao-afspraak, dus werkgevers in de VVT betalen niet voor dienstjaren in andere sectoren. Die moeten dat in hun eigen cao regelen. 

Voor diegenen die het pensioen uit hun vorige sector over laat schrijven naar pensioenfonds zorg en welzijn maken wij in de uitwerking passende afspraken.

Je hoeft geen hard bewijs te leveren voor die 45 jaar. Want velen zullen geen salarisstroken meer hebben van 45 jaar geleden. Daarom is het voldoende dat je aannemelijk maakt dat je 45 jaar in de Zorg & Welzijn hebt gewerkt. Dat mag met alle redelijke middelen, zoals bijvoorbeeld arbeidsovereenkomsten, jaaropgaves, loonstroken, verklaring van in dienst van voormalig werkgever etc.

Nee, de 3 jaar x maximaal € 19.000,- per jaar aan bijdrage door de werkgever is bruto en is niet naar rato van je dienstverband. Dus ook een parttimer heeft aanspraak op die € 19.000,- per jaar. Maar natuurlijk niet als dat meer dan je jaarsalaris is. Vandaar het woord ‘maximaal’. Zie ook pagina 4 van het onderhandelingsakkoord

Het is niet zeker dat je AOW ook ingaat na 45 dienstjaren. Daarom hebben we deze regeling juist afgesproken. Het gaat in totaal om maximaal 3 jaar x € 19.000,- = € 57.000,- Als dit toch te weinig is om de tijd tot aan de AOW-gerechtigde leeftijd te overbruggen kun je hiervoor eventueel eerder gespaard verlof inzetten.  Veel oudere werknemers hebben de afgelopen jaren namelijk al verlof gespaard om eerder te kunnen stoppen met werken. Of je kunt alvast een deel van je pensioen naar voren halen. Daarnaast wordt er gesproken over een bijdrage van de werkgevers. Hoe dan ook moet het financieel mogelijk worden om eerder te stoppen en sowieso na 45 jaar werken te stoppen. Zie ook pagina 4 van het onderhandelingsakkoord

Dat moet je huidige werkgever doen. Werkgevers in de VVT zullen onderling gaan afstemmen hoe die betaling geregeld wordt. Zie ook pagina 4 van het onderhandelingsakkoord

Nee, een AOW ingangsdatum kun je niet vervroegen. AOW is een wettelijke regeling en biedt die mogelijkheid niet.

Ja, deze afspraak is onderdeel van het pensioenakkoord. Het is dus al akkoord, maar er moet hiervoor nog wel wetgeving uitgewerkt worden. Het is duidelijk wat de afspraken zijn maar op sommige punten moet de wetgeving nog daadwerkelijk aangepast worden. Dat komt goed maar het kost even tijd.

Voor die mensen hebben we de ‘Landingsbaan’ afgesproken. Zie verder de Landingsbaan.

Landingsbaans

Je kunt stapsgewijs minder gaan werken in aanloop naar je pensioen. Voor een deel worden die uren door jou zelf betaald uit opzij gezette uren in eerdere jaren (zie ‘Balansbudget’ hieronder). Maar je kunt  bijvoorbeeld ook een deel van je pensioen naar voren  halen. Het andere deel betaalt de werkgever. Het hangt van jouw specifieke situatie af wat de beste manier is om dit te doen.

Ja, in feite praten we over een vorm van generatiebeleid. En ook daarvoor geldt dat we deze afspraak nog nader moeten uitwerken in een aantal regels die we kunnen controleren.

De regels voor het gebruik van een landingsbaan worden in de komende tijd uitgewerkt. De exacte uitwerking zullen we delen zodra de regels gereed zijn.

Balansbudget

Sinds 1 januari 2022 kan iedereen sparen voor het balansbudget. In afwachting van de oprichting van een sectoraal fonds, wordt in tijd gespaard bij je werkgever.

Ja, alle uren die je opzij zet gaan in een fonds dat niet door de  de werkgever wordt beheerd . Dus als je een andere baan krijgt of je werkgever gaat failliet blijven die uren toch van jou.

Ja, je kunt bijvoorbeeld gewerkte ORT-toeslag of je eindejaarsuitkering laten omrekenen tot uren en die uren of zelfs minuten storten in je persoonlijke balansbudget in het fonds. We zullen nog nader aangeven vanuit welke ‘bronnen’ je uren in je balansbudget kunt storten. Zie ook pagina 4 van het onderhandelingsakkoord

De FNV strijdt bij elke cao voor een fatsoenlijke loonsverhoging en dat blijven we natuurlijk doen. Dit betekent dat over 15 jaar een gewerkt uur meer waard is dan een uur nu. Daarom hebben we afgesproken dat de uren die je in je budget stort met de cao-verhogingen mee zullen stijgen. Die indexering wordt door de werkgevers betaald. Door deze indexering blijven je uren dus waardevast aan de cao-lonen. Ook als je de sector verlaat voor een baan elders.  

Zo lang je in de VVT-sector blijft werken gaan die salarisstappen ook mee in de waardestijging. Net als bij de indexering hierboven. Alleen wanneer je de sector verlaat moeten we nog afspreken wat er moet gebeuren als je inkomen er door een promotie ergens anders flink op vooruit gaat.

Het is natuurlijk niet te hopen maar het kan zijn dat je werkloos of arbeidsongeschikt wordt of overlijdt. De gespaarde uren zijn en blijven dan van jou. We zullen in de nadere uitwerking dan ook nog regelen dat de uren worden uitbetaald bij het einde van het dienstverband in deze situaties. In geval van overlijden zal dat aan de nabestaande(n) zijn.

In dat geval worden de gespaarde uren aan je uitbetaald, want nogmaals: het zijn jouw uren.

Nee, het zijn jouw uren en alleen jij bepaalt wanneer, waarvoor en hoeveel uur je wilt opnemen. De werkgever heeft hier dus niets over te zeggen. Het is natuurlijk wel logisch dat je niet een week van te voren tegen de werkgever kunt zeggen dat je 6 maanden verlof gaat opnemen. Daarom komen er spelregels  over het opnemen van het verlof, zodat de werkgever maatregelen kan treffen voor continuïteit van het dienstrooster.

In dat geval bereik je dus eerder je 100 weken verlof, want die 100 weken worden bepaald naar de omvang van je meest actuele dienstverband. Omgekeerd dus ook: ga je meer werken, dan moet je langer sparen om op de 100 weken uit te komen. Maar de afspraak blijft staan dat je gewoon weer opnieuw mag gaan sparen voor maximaal 100 weken verlof als je verlof hebt opgenomen.

Ja, dat mag. We hebben de invoering van het balansbudget afgesproken voor de looptijd van deze cao en die loopt tot 1 september 2021. Dus tot die tijd kun je sowieso mee doen aan het balansbudget. Maar het zal duidelijk zijn dat we deze afspraak hebben gemaakt voor langere tijd, dus ook om in toekomstige cao’s te verlengen.

Aanpak werkdruk

Het blijkt dat veel stress/werkdruk ontstaat doordat werknemers niet in staat zijn om verstoringen in het werk zelf op te lossen. Verstoringen in de ruimste zin. We hebben een methode gevonden waarbij teams zelf heel praktisch en eenvoudig werkdruk door die verstoringen kunnen aanpakken. Die methode gaan we verwerken in de arbocatalogus. Maar andere methodes mogen ook gekozen worden. Nadere informatie hierover volgt later nog. 

Nee. In de cao hebben we afgesproken dat als een team zelf het initiatief neemt om werkdrukproblemen aan te pakken, bijvoorbeeld via de ‘verstoringen’ methode, de werkgever dat initiatief dan móet toestaan en moet helpen bij zowel het proces als de oplossingen.

Meer zekerheid

Nee. Op grond van de wet heb je als werknemer na 3 maanden met meer gewerkte uren dan in je contract staan, recht op ophoging van je contracturen. Maar het móet niet. Dat geldt ook voor de nieuwe afspraak dat de werkgever zelf een aangepast contract met meer uren moet aanbieden als jij gedurende  12 maanden  meer uren dan het aantal uren in je contract hebt gewerkt.. Daar mag je gebruik van maken, en dan heb je dus de voordelen van een groter dienstverband. Maar het hoeft niet. Je kunt ook doorgaan met het laten uitbetalen van de meer-uren.

Ja dat mag. Je hebt het recht om tijdelijk je uren uit te breiden en/of voor minder extra uren te werken dan de werkgever aanbiedt. 

Betere balans tussen werk en privé

Ja, dat is nu juist de waarde van deze nieuwe afspraak in de cao. Wie geen plus- of minuren meer wil werken kan met verwijzing naar de nieuwe cao eisen dat hij/zij alleen voor zijn contracturen wordt ingeroosterd. Niet meer en niet minder. En maak je toch meer uren, dan laat je die gewoon uitbetalen. Als je het niet erg vindt om plus- en/of minuren te werken, dan kan je daar gewoon mee doorgaan. Voor die situatie hebben wij een nieuwe afspraak gemaakt over het verrekenen van die eventuele plus- en minuren.

Ja dat mag. Je hoeft dan dus je telefoon niet op te nemen als je werkgever belt. Je mag dus ook de werk-app verlaten op je vrije dagen en je weer aanmelden op die app als je weer aan de slag gaat.

Overgang van personeel bij aanbesteding

Als er door een faillissement een contract overgaat van de ene naar de andere partij ,dan moeten hierover afspraken gemaakt worden met de opdrachtgever en curator. Als het werk in deze situatie aanbesteed wordt dan geldt de regeling die nu in het cao resultaat staat.

Sommige gemeenten verdelen de huishoudelijke thuiszorg niet zelf aan zorginstellingen, maar laten cliënten zelf kiezen door welke instellingen zij verzorgd willen worden. Dan gelden onze nieuwe afspraken helaas nog niet. In de toekomst willen wij dat alsnog mogelijk maken, maar dat was voor deze cao helaas nog een brug te ver. 

Naleving van de cao

Nee, individuele kwesties kun je niet melden. Het moet gaan om het collectief niet naleven van de cao door de werkgever. Maar we hebben het je makkelijk gemaakt, want het is al voldoende als minimaal 2 werknemers zich melden. Dus jij en nog 1 collega is voldoende om te melden dat de cao niet wordt nageleefd. Voor individuele kwesties kun je contact met ons opnemen. 

Je kunt je niet anoniem melden bij het meldpunt. Maar als het meldpunt vervolgens jullie klachten gaat onderzoeken bij de werkgever, dan is dat uiteraard wel anoniem. Dus de betreffende werkgever krijgt niet te horen wie een klacht heeft ingediend bij het meldpunt. Zie ook pagina 5 van het onderhandelingsakkoord.

Hoe zit het met de reistijd van huis naar eerste cliënt en laatste cliënt naar huis? In feite praat je dan over woon-werkverkeer. Daar moeten we de huidige cao-afspraken nog op verduidelijken. De reistijd van cliënt naar cliënt is sowieso betaalde tijd, cao partijen gaan dit nog duidelijker in de cao opnemen.

Leerlingensalarissen

Nee, voor zij-instromers is er een aparte regeling. Deze salarissen worden ook verhoogd.

De zakgeld-regeling vervalt; voortaan krijgen alle leerlingen een leerlingensalaris.

Overige onderwerpen

De Thuiszorgwerkgevers die zijn aangesloten bij zorgthuis.nl hebben niet getekend voor de nieuwe cao. De cao-partijen vinden het belangrijk dat voor alle werknemers in de VVT-sector toch dezelfde arbeidsvoorwaarden gelden. Daarom zullen de cao-partijen aan de minister van SZW vragen om de cao Algemeen Verbindend te verklaren. Dat betekent dat ondanks dat Thuiszorgwerkgevers die aangesloten zijn bij zorgthuis.nl niet getekend hebben, de cao toch geldt voor werknemers die hieronder vallen. Wij gaan er van uit dat de minister die verklaring zal afgeven. En daarmee krijgen alle werknemers in de thuiszorg alsnog aanspraak op de nieuwe cao.

De nieuwe cao-afspraken zijn tot stand gekomen na intensieve onderhandelingen. We zijn dus klaar met onderhandelen. Als je tegen deze nieuwe afspraken bent, en dus andere afspraken wilt, dan zal je bereid moeten zijn hiervoor actie te voeren. En daarvoor hebben we dan je gegevens nodig.