Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Jeugdzorgcampagne 'KwaliTIJD voor het kind' is succesvol

Meld je aan voor de komende acties!

Redactie
Door Redactie 15 mei 2019

'KwaliTIJD voor het kind' bestaat nu 2,5 jaar. De campagne gaat over het structureel verminderen van de werkdruk in de jeugdzorg. Jij bent een van de grondleggers van deze forse beweging. Verbindend en sterk! De schrapDag op 12 juni is een van de successen uit de campagne. Je hebt dit samen met je collega's bereikt door op te staan voor je vak en je stem te laten horen.

Wat is nu de stand van zaken?

Tussen eind april en half mei hebben we veel organisaties bezocht. We hebben verteld waar we staan met de campagne en wat we verder van plan zijn te gaan doen. Er is je gevraagd wat je vindt van het actieplan dat we hebben gemaakt met je werkgever. En tot slot de eindvraag: ga je akkoord met het actieplan en doe je mee?

Bijna alle organisatiebezoeken zijn nu geweest. De aanwezige FNV leden zijn unaniem akkoord gegaan met het actieplan. Een unieke situatie! En een sterke basis om te komen tot 'KwaliTIJD voor het Kind' en een goede cao voor jou en je collega’s. Het cao-traject doen we samen met CNV en Jeugdzorg Nederland. 

Ultimatum voor het Rijk

Dit is hét moment om samen op te trekken. Want alle belangrijke onderzoeken zijn af. Het CNV en wij hebben het Rijk een ultimatum gesteld. Werkgevers steunen ons en hun medewerkers. Ook de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) voert de druk op. Alles wijst erop dat er fors ingegrepen moet worden in de jeugdzorg. Er is een tekort van € 750 miljoen. Dat tekort moet weggewerkt worden. Maar dan is er geen geld over voor jou en je collega’s. Daarom willen we nog eens € 200 miljoen extra. Dan kunnen we een cao voor je afsluiten met maatregelen die passen bij onze inzet daarvoor (pdf). In het ultimatum eisen we ook dat dit geregeld wordt in de voorjaarsnota.

Op 14 mei hebben we een gesprek gehad bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en ons ultimatum toegelicht. Ook hebben wij de positie van jou als kern van de sector benadrukt. VWS heeft nog steeds niets toegezegd. De onderhandelingen voor meer geld, tussen VWS en het kabinet, lopen nog. We wachten af. Ons ultimatum staat ondertussen als een huis. Als het Rijk onze eisen niet inwilligt, dan gaan we over tot acties.

Geplande acties de komende tijd

VNG heeft openlijk een stap in onze richting gezet. Daarom zetten wij acties richting gemeenten om naar aanmoedigingsacties. Op 4 juni, bij aanvang van het VNG congres, 'verwelkomen' we de bezoekers met een applaus. Als we daar met 100 man zijn, laten we zien waar we voor staan. 

Meld je aan voor deze actie

Op deze dagen wordt de onnodige administratie geschrapt op aangeven van jeugdzorgwerkers. Dit succes komt uit jullie eigen actie. Het is nu dan ook van groot belang dat jullie meedoen met deze dag. Je wordt door je werkgever vrijgesteld van werkzaamheden als je meedoet. Je komt ook in aanmerking voor 3 SKJ punten! Er is minimaal 1 persoon uit elke functiegroep uit de eigen regio nodig. 

Lees meer over de schrapDagen en meld je aan

Het belangrijke debat over jeugdzorg vindt plaats in de Tweede Kamer. Wij willen zichtbaar aanwezig zijn op de publieke tribune. Het aantal plaatsen is beperkt. Er kunnen 75 man mee naar binnen. Wil je erbij zijn? 

Meld je dan snel aan

Als onze eisen niet worden ingewilligd in de voorjaarsnota, dan gaan we op 2 september over tot staking. De staking wordt unaniem door jou gedragen en gesteund door werkgevers aangesloten bij JZ Nederland. 

Bij een staking moet altijd de veiligheid worden gegarandeerd. Dat betekent dat de minimaal noodzakelijke jeugdzorg door moet gaan. Iedereen die geen noodzakelijke zorg hoeft te verlenen op die dag, roepen we op om op 2 september in Den Haag aanwezig te zijn. Zo zetten we met elkaar kracht voor verantwoorde zorg en verantwoord en prettig werken tegen passende arbeidsvoorwaarden. 

Meld je aan voor de staking


Actievoeren doen we samen!

Je collega's en jij hebben bewezen dat jullie met elkaar een enorme kracht hebben. We willen nu nog groter uitpakken dan dat we al hebben gedaan. Dat vraagt inzet van mensen en middelen. De bedoeling is dat we vanaf nu nog meer de schouders eronder zetten om de jeugdzorg uit het slop te trekken en dat we er met elkaar vol voor gaan. 20% van jouw collega’s is FNV-lid. Dus als jij het belangrijk vindt dat: 

  • Wij onderhandelen voor jouw arbeidsvoorwaarden.
  • Dat we doorgaan met deze campagne.
  • Dat we samen de jeugdzorg uit het slop trekken.
  • Dat werknemers in de jeugdzorg een sterkere positie krijgen.


Meld je collega aan als FNV-lid