Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Inzet cao GGZ

Laat weten wat jij ervan vindt!

Redactie
Door Redactie 18 februari 2019

Op 1 juni 2019 is de looptijd van de huidige cao GGZ verstreken. Dat betekent dat de onderhandelingen voor de nieuwe cao GGZ binnenkort weer van start gaan. Maar voordat we daaraan beginnen, willen we van jou weten wat jij belangrijk vindt in je cao. Geef het aan ons door, zodat de nieuwe cao het beste bij jouw wensen aansluit. De centrale thema’s zijn beloning, behoud werknemers en ontwikkeling.

Vaste inzet

Sommige cao-onderwerpen worden binnen de FNV centraal bepaald zoals bijvoorbeeld de looneis. Daarnaast zijn er branche-specifieke voorstellen. Onderstaand vind je alle voorstellen zoals we ze nu hebben bepaald. 

Eerst rondgevraagd

Voordat we onze inzet hebben bepaald, hebben we een aantal bronnen over de stand van zaken in de GGZ geraadpleegd. Daarna hebben wij onze bevindingen met de Branche Advies Raad (BAR) GGZ besproken. De BAR heeft de eerste voorstellen aangescherpt een aangevuld. Het resultaat staat hieronder. De centrale thema’s zijn beloning, behoud werknemers en ontwikkeling.

Maar uiteraard gaat het om jouw cao, dus is jouw mening doorslaggevend.  Wat vind jij? 

Beloningsbeleid

 • Een verhoging van de lonen van 5%, gedurende de cao-looptijd van 1 jaar (1 juni 2019 tot en met 31 mei 2020)
 • ORT verhogen door de trede waarop de ORT wordt bepaald te stellen op ip-nr 21 (is nu ip-nr 19)
 • Een extra periodiek bovenop de huidige salarisschalen voor werknemers die 5 jaar of langer in het maximum van hun schaal zitten.
 • Indien er binnen 24 uur wordt verzocht een extra dienst te draaien, wordt deze vergoed alsof het een verschoven dienst is. Dat betekent dat er geen verschil is tussen een extra dienst en een verschoven dienst bij een verzoek of wijziging binnen 24 uur. 
 • Het verdubbelen van de huidige stagevergoeding naar € 670,- 
 • Eindejaarsuitkering uitbetalen in november in plaats van december.

Behoud werknemers

 • Het ontwikkelen van een instrument ontwikkelen dat de netto beschikbare personele bezetting aanpast op de aanwezige cliëntenpopulatie. Op die manier wordt de werkdruk verminderd, waardoor het ziekteverzuim bepertk wordt en de kwaliteit van behandeling gewaarborgd
 • Generatiebeleid: het ontwikkelen van een regeling generatiebeleid. 
 • Veilig werken en werkdruk: De ontwikkeling van een instrument dat bij roostering de beschikbaarheid van medewerkers zowel kwantitatief als kwalitatief als basis heeft. Deze capaciteitsplanningstool en daarbij behorende roostering vormt de beschikbare medewerkerscapaciteit de basis voor het opnamebeleid en niet meer omgekeerd.

Ontwikkelen

 • Functiegerichte scholing en scholing in opdracht van de werkgever wordt door de werkgever volledig vergoed. De (voorbereidingstijd)tijd voor het volgen van deze (E-learning-) opleidingen wordt als werktijd aangemerkt, het “naar rato” beginsel wordt niet toegepast.

Overige voorstellen

 • Betere reiskosten; Ook een vergoeding voor reiskosten als extra boven het rooster wordt gewerkt, bijvoorbeeld door het bijwonen van een teamoverleg.
 • Verhogen van de vergoeding voor dienstreizen van 36 naar 41 cent per km met jaarlijkse indexatie.
 • Schade door cliënten aangebracht aan goederen of gezondheid werknemer: in hoofdstuk 3 A, artikel 3 wordt m.b.t. de materiële schade uitgegaan van een bedrag van max. € 6.360,-. Wij stellen voor het maximum van dit bedrag in overeenstemming te brengen met het reële veel hogere risico op schade.
 • De looptijd van de cao is van 1 juni 2019 tot 1 juni 2020
 • Cao-partijen maken zich sterk de huidige plannen om te zetten in concrete voorstellen. Hiervoor spreken zij af dat met betrekking tot arbeidsmarktbeleid maximaal 0.03% van de bruto loonsom te reserveren. Premievaststelling vindt jaarlijks voor 1 maart plaats door het OOF GGZ bestuur op basis van jaarplan en begroting en kaspositie. Heffing vindt plaats door het CAOP. Bij een kassaldo van 3 mln euro of meer vindt geen heffing plaats. 
 • Wij willen de cao ter algemeen verbindendverklaring aanbieden aan het Ministerie van SZW.

Breng je stem uit!