Ledenraadpleging sociaal kader invoering functieverbreding ProRail

Nipte meerderheid stemt voor het onderhandelingsresultaat

Redactie
Door Redactie 11 april 2024

Op maandag 8 april 2024 waren er drie online ledenbijeenkomsten over het sociaal kader bij de invoering van functieverbreding. Er is toen ook gestemd over het onderhandelingsresultaat. Een nipte meerderheid stemde vóór, naast een behoorlijk groot aandeel onthoudingen.

werken aan het spoor

Emotie

Hoewel het onderwerp het sociaal kader was, is toch veel gesproken over de manier en structuur van de ingezette functieverbreding. Volgens leden is het plan op sommige gebieden, posten of onderwerpen moeilijk tot niet uitvoerbaar binnen de huidige kaders. Voorbeelden hierbij zijn:

  • de eis van 3 DVL locaties in plaats van 3 werkplekken en 5 treindienstleidersplekken plus een landelijk taak om geplaatst te kunnen worden in Sg 7;
  • parttimers die bijvoorbeeld 20 uur werken, voor hen is de eis 3 werkplekken, om die te kunnen leren zou je langere tijd fulltime moeten leren (werken), of de opleiding duurt langer. Daar is geen afspraak, op papier of website, over te vinden.

Vakbondsoverleg

De FNV is zich ervan bewust dat dit plan en de gevolgen van de plaatsingen, een mentale uitwerking zullen hebben en wil extra vinger aan de pols houden. We zullen dan ook regelmatig vragen om een update en tussenevaluatie, zodat de gevolgen voor de medewerkers worden besproken in het regulier vakbondsoverleg. Dit geldt niet alleen voor de werkbelasting of werkdruk, maar ook voor de stand van zaken met betrekking tot de opleidingen.

Criteria

Het aantal vereiste werkplekken en landelijke taken en dergelijke zijn in het adviestraject overeengekomen tussen de werkgever en de OCVL. De vragen of opmerkingen die hierover gaan, kunnen het best door die partijen worden beantwoord.

Wel zullen we in de tussenevaluaties ook de peildatum voor 55- en 60-jarigen bespreekbaar maken. We vinden het niet meer dan logisch dat als de invoering van het STOC-model of ERTMS verder in de tijd opschuift, dat opnieuw wordt gekeken wat dit betekent voor de mensen die nu (net) niet in die categorieën vallen en of deze op een later moment niet ook moeten instromen in deze minder belastende regimes.

Verder is belangrijk om te benoemen dat voor de meeste medewerkers de plaatsing op 1 juni 2024 voorlopig is in afwachting van het afronden van het ontwikkelplan. Bij tussentijds stoppen of beëindigen hebben we een zachte landing afgesproken vanuit functieschaal 7 naar 6. Echter, vanaf het moment dat de werkgever heeft bevestigd dat je definitief bent geplaatst, gelden de ‘normale’ demotie-spelregels conform de cao.

De senior

Een senior DVL ontvangt geen cao-toeslag (zoals de senior Treindienstleider), maar alleen de zogenaamde ‘Hans Smits’-toelage (de voornaamste oorzaak hiervoor ligt in de besluitvorming in het verleden). Dit laatstgenoemde fenomeen is door de werkgever eenzijdig toegekend. Noch de vakbonden noch de medezeggenschap waren hierbij betrokken. Dit maakt dat alleen de werkgever gaat over het intrekken van deze toelage. Om de pijn bij de senior DVL te verzachten en de motivatie te behouden, heeft de werkgever toegezegd om deze toelage af te bouwen. De werkgever gaat ervan uit dat deze groep seniors in ieder geval tot eind 2024 de taken blijven uitvoeren en zij daarna ook werk kunnen maken van hun eigen ontwikkeling en landelijke taakafspraken.

De toeslag van de senior Treindienstleider daarentegen wordt voorafgaand aan het invaren in de nieuwe loonschaal 7, toegevoegd aan het bruto schaalsalaris zodat een hogere rsp wordt verkregen in de nieuwe loonschaal. Hiermee vervalt de toeslag in de cao en verwachten we recht te doen aan de inzet in het verleden en de nabije toekomst van de senior Treindienstleider.

Diverse opmerkingen

  • Een meerderheid van de deelnemers twijfelt aan de haalbaarheid van 3 jaar ontwikkeltijd, gezien de capaciteit die dit zal gaan kosten bij zowel HF als op de VL-posten.
  • De verkorting van lesdagen bij een toegenomen reistijd lijkt een goede oplossing, maar omdat de reistijd per individu best hoog kan oplopen, vragen de deelnemers zich hardop af of dit wel realistisch is en of de ATW-normen niet worden overschreden.
  • Wel is het goed dat in het sociaal kader het cao-artikel 8.9 (dienstreizen) van toepassing is en dit ook specifiek is benoemd. Mochten er Postmanagementteams zijn die hier onterecht anders mee omgaan, trek dan bij ons aan de bel.
  • Om niet meteen in juridisch getouwtrek te verzanden, zijn er 2 commissies opgericht. Een toetsingscommissie die kijkt naar het plaatsingsproces en een begeleidingscommissie die kijkt naar individuele bezwaren. Vanuit de FNV heeft Tim Sweegers zitting in de toetsingscommissie. Tim kent de procesafspraken vanuit zijn betrokkenheid in de OCVL. Hans Op ’t Hoog heeft vanuit de FNV zitting in de begeleidingscommissie. Hans kan altijd een beroep doen op de deskundigheid van FNV-juristen alvorens een uitspraak te doen.

De stemming

Uiteindelijk is er ook gestemd over het onderhandelingsresultaat. Dit resulteerde in een nipte meerderheid vóór de uitkomst met een behoorlijk groot aandeel onthoudingen. Het is daarom geen uitslag waar we trots op terug kunnen kijken. Onze eerste analyse is dat deze uitslag meer gerelateerd is aan de emotie rond de functieverbreding dan aan de gemaakte afspraken in het sociaal kader.

Mocht dit toch anders zijn, dan vernemen wij dit of andere vragen en opmerkingen graag van je. Je kunt ons bereiken op ons mailadres.

Mia: mia.wijnen-hendriks@prorail.nl
Hans: hans.opthoog@prorail.nl
Carl: carl.kraijenoord@fnv.nl

Samen sterk

Wellicht wil jouw ongeorganiseerde collega meedoen met de FNV, maar heb je haar/hem nog niet eerder gevraagd om lid te worden. Schroom niet en vraag die collega! Zo laat jij jouw tevredenheid zien, zorg je voor een stevige achterban en solide basis voor volgende afspraken. Als dank van ons ontvang je € 10,= aanbrengbonus!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.