Belangrijke informatie TUI fly over (nieuwe) cao-afspraken

portret Birte Nelen
Door Birte Nelen 17 november 2023

Iedere maand is er overleg tussen TUI fly en FNV. Sinds het afsluiten van de cao hebben nog eens 85 collega’s zich aangesloten bij FNV. We groeien door, ook bij de INI’s!

Cao-tekst

FNV en TUI fly zijn bezig met de uitwerking van de volledige cao-tekst. De verwachting is de cao-tekst uiterlijk in de maand december in een ledenraadpleging aan alle FNV-leden voor te leggen. Er zijn daarnaast verschillende lopende cao-zaken die we bespreken. Je leest er alles over in deze nieuwsbrief met belangrijke informatie over (nieuwe) cao-afspraken.

Wettelijke minimumloon

De allereerste cao voor het cabinepersoneel van TUI fly loopt tot 1 juli 2024. Dat is ook de einddatum van de cao voor de reisbranche. De lonen blijven aan elkaar gekoppeld. Per 1 januari 2024 gaat het wettelijk minimumloon fors omhoog naar 2300 euro. Dit betekent dat het wettelijk minimumloon hoger wordt dan de eerste vier tredes van de CCM-salarisschaal. Zonder aanvullende afspraken, zouden alle CCM’s in trede 1 tot en met trede 4 hetzelfde salaris ontvangen. FNV heeft laten weten dat wij dit onacceptabel vinden en dat het voor ons ook onacceptabel is als één functiegroep extra salaris ontvangt en andere functies niet. Wij hebben voorgesteld dat de eerste trede CCM wordt verhoogd naar het wettelijk minimumloon en dat alle andere tredes (ook voor Pursers) met hetzelfde percentage stijgen. Hierbij hebben we aangegeven dat dit wat ons betreft vooruitlopend is op de loonsverhogingen uit de eerstvolgende cao reisbranche; als bijvoorbeeld per 1 juli 2024 de loonsverhoging reisbranche hoger uitvalt, wordt alleen het verschil ten opzichte van 1 januari 2024 uitbetaald. Doordat de lopende cabine cao tot 1 juli 2024 is en deze wettelijk minimumloonverhoging per 1 januari 2024 ingaat, is het aan de werkgever om tot een goede oplossing te komen. TUI fly beraadt zich hierover.

Parttime in blokken en nieuwe WRR

De afgelopen maanden hebben we met TUI fly veel gesproken over het vraagstuk hoe parttime in blokken kan worden ingepland op basis van de nieuwe WRR. Het knelpunt is dat door de vierwekelijkse indeelperiode, de vrije periode gaat verschuiven. Waar je nu bijvoorbeeld iedere maand van 21e tot en met 27e vrij bent, wordt dat straks elke maand een vast blok dat van datum verspringt. We hebben uitgezocht wat dit betekent voor vrij zijn tijdens de feestdagen op basis van de nieuwe parttimeblokken en daar komen onacceptabel grote verschillen uit. Ook het wisselen van de parttimeblokken eens in de zoveel jaar in de nieuwe situatie lijkt niet de oplossing om tot een goede verdeling te komen voor het vrij zijn tijdens de feestdagen. FNV heeft er bij TUI fly op aangedrongen om een externe adviseur in te schakelen, omdat we samen niet tot een oplossing komen. TUI fly heeft aangegeven deze stap te zullen zetten.

Meer en vaste contraten

Vorige maand lieten we in onze nieuwsbrief weten dat in de cao wordt vastgelegd dat 66,6% van het aantal fte in de functiegroep CCM een vast contract krijgt op basis van ervaringsmaanden. Via tuifly@vereniging.fnv.nl hebben we vragen ontvangen omdat dit in eerste instantie niet goed is gegaan. Op de ervaringsmaandenlijst telden bij de één wel stagemaanden mee en bij de ander niet. Wij hebben als FNV duidelijk gemaakt dat de afspraak over ervaringsmaanden helder is en nagekomen moet worden. Met succes; inmiddels hebben 47 CCM’s ook op basis van deze afspraak een vast contract gekregen. Gefeliciteerd!

Deeltijd voor pensioenen

In de cao is per 1 januari 2024 een deeltijd voor pensioenregeling afgesproken voor cabinepersoneel. De afspraak die we waarschijnlijk gaan maken, is dat cabinepersoneel 5 jaar voor de AOW-leeftijd een deelpercentage lager kan werken, met behoud van pensioenopbouw op het oude niveau en een salaris dat hier tussenin ligt. Werk je 100%, dan ga je naar 80% werken, 90% salaris en 100% pensioenopbouw. Werk je 80%, dan kun je naar 60% werken, 70% salaris en 80% pensioenopbouw, etc. Deze regeling wordt mogelijk voor alle huidige contractpercentages. De definitieve deeltijd voor pensioenregeling zal worden opgenomen in de cao-tekst en hier kun je dus als lid van FNV over stemmen.

Reiskomsten per opkomst

TUI fly wil graag in plaats van de vaste reiskostenvergoeding, naar een vergoeding waarbij het cabinepersoneel de reiskosten per opkomst vergoed krijgt. In de nieuwsbrief van vorige maand hebben we de voor- en de nadelen opgenomen. Wij hebben aanvullende berekeningen van TUI fly ontvangen, waaruit blijkt dat de collega’s die dichterbij Schiphol wonen in veel gevallen een grote financiële stap terug zetten ten opzichte van nu. Vanaf 50 kilometer doet de door TUI fly voorgestelde regeling wat bedoeld is; collega’s met veel opkomsten krijgen meer dan nu en collega’s met minder opkomsten minder. Wij richten ons nu in het overleg op een oplossing voor de groep die dichterbij Schiphol woont. Alleen als FNV aan tafel positief is over invoering van het systeem van een vergoeding per opkomst, vragen we alle leden te stemmen over de invoering van dit systeem en daarmee dus het afschaffen van de vaste reiskostenvergoeding. Wordt vervolgd!

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.