Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Update onderhandelingen cao Railinfrastructuur

Redactie
Door Redactie 28 november 2022

Op 13 oktober hebben we je geïnformeerd over de planning van de onderhandelingen over de nieuwe cao Railinfrastructuur. Tijdens het eerste overleg hebben bonden en werkgevers hun voorstellen toegelicht. Op 1 en 15 november waren de vervolgonderhandelingen en op 28 november komen we weer bij elkaar. Als het nodig is, staat er nog een overleg gepland op 8 december.

Update onderhandelingen cao Railinfrastructuur

Pensioenen

Zoals je misschien wel weet, lopen de werknemers die onder de cao Railinfrastructuur (RIS) vallen achter wat de opbouw van pensioen betreft. Sociale partners in de Railinfra moesten uiterlijk 3 november aan het pensioenfonds doorgeven wat de hoogte van het opbouwpercentage voor de werknemers in de RIS vanaf 2023 wordt. Vakbonden vinden de reparatie van het opbouwpercentage voor de RIS sector echt belangrijk en werkgevers geven aan hier hetzelfde over te denken. Helaas is het niet gelukt om voor 3 november afspraken over verhoging van het opbouwpercentage voor de pensioenen te maken. Dit betekent dat er in 2023 geen wijziging in het percentage voor de railinfra werknemers komt. De eventuele verhoging is dan ook niet eerder dan in 2024 mogelijk. Vakbonden betreuren dit zeer.

Zwaarwerkregeling

Werkgevers zijn bereid om € 22.000 bij te dragen aan werknemers die vervroegd willen stoppen met werken. De werknemer mag er dan zelf voor kiezen om 1 tot 3 jaar eerder te stoppen met werken. Het bedrag wat werkgevers voor deze werknemers beschikbaar stellen blijft, los van het aantal jaren, € 22.000. Aangezien deze regeling slechts voor een kleine groep werknemers van toepassing is, maar wel ten laste komt van alle werknemers, hebben bonden deze regeling afgewezen. Daarbij speelt ook de overweging dat de betere (bedrijfs)regeling, die voor de werknemers van VolkerRail door het moederconcern beschikbaar gesteld is, zou komen te vervallen zodra er een afspraak in de cao Railinfra voor vervroegd stoppen met werken afgesproken wordt.

Lonen

Gezien de uitzonderlijke situatie door de hoge inflatie hebben werkgevers en vakbonden besloten om de onderhandelingen over lonen niet zoals meestal gebeurt pas aan het einde van de onderhandelingen te voeren, maar om die naar voren te halen. Doel is dat we voor einde van het jaar de cao 2023 rond hebben, zodat ook per 1 januari de loonsverhoging doorgevoerd kan worden. Op 1 november zijn we gestart met de onderhandelingen over de lonen.

Loonbod werkgevers

  • Een verhoging met 4% per periode 1/2023, en daarnaast een eenmalige uitkering ter grootte van € 750 (bruto).

Looneis vakbonden

  • 8% loonsverhoging per periode 1 van 2023. Deze looneis is gebaseerd op het gemiddelde van de verwachte inflatie over ’22 en ’23: 11% resp. 4,9%. Daarnaast hecht FNV er waarde aan om tot een afspraak over koopkrachtbehoud te komen.

Behoorlijk gat

Tussen het bod van werkgevers en de eis van bonden ligt een behoorlijk gat. Bonden en werknemers
hebben over loonsverhoging verder onderhandeld op 1 november en op 15 november. Na vele, vele schorsingen is de stand van zaken als volgt.

Werkgevers zijn bereid om de volgende verhoging te geven:

  • 6% structurele loonsverhoging per periode januari 2023.
  • € 1000 eenmalig per periode januari 2023 (bruto).
  • 1% reservering voor premieverhoging pensioen per 2024.

Vakbonden hebben hun looneis bijgesteld om dichter bij het bod van werkgevers te komen. De looneis van vakbonden na de laatste schorsing op 15 november is:

  • 7% structurele loonsverhoging per periode januari 2023.
  • 2% premieverhoging pensioen in 2024 voor kosten werkgevers en 1 % premieverhoging voor kosten werknemer.

Laatste stap

De onderhandelaars van de vakbonden vinden dat het verschil tussen wat werkgevers bieden en wat vakbonden eisen te overbruggen is. We hebben de werkgevers nadrukkelijk opgeroepen om de laatste stap richting de looneis van vakbonden te doen, zodat er een goede basis is om de onderhandelingen af te ronden.