Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Nieuwe pensioenregeling voor het spoor

Wij hebben jouw hulp nodig voor een belangrijk besluit

Redactie
Door Redactie 12 mei 2022

Binnenkort moeten we kiezen welk soort pensioenregeling we voor de spoorsector willen. In dit bericht lees je waarom en hoe we dat gaan doen.

Spoor

Pensioenakkoord

In 2019 hebben het kabinet, vakbonden en werkgeversorganisaties een pensioenakkoord afgesloten. Eind dit jaar moet dit akkoord worden vastgelegd in een nieuwe pensioenwet. Alle pensioenregelingen in dit land moeten vanaf dan gaan voldoen aan de nieuwe wettelijke regels. Zo ook de pensioenregeling voor werknemers en pensioengerechtigden in de spoorsector. Hiermee is een van de grootste hervormingen in het pensioenstelsel in Nederland ooit in gang gezet. Het nieuwe pensioenstelsel biedt een grotere kans op indexatie (het meegroeien met de prijsinflatie), sluit beter aan bij de huidige arbeidsmarkt en behoudt de sterkste elementen uit het huidige pensioenstelsel.

Belangrijke keuzes maken

Vakbonden en werkgevers in de spoorsector zijn al enige tijd bezig om het pensioenakkoord te vertalen naar de situatie voor deelnemers en gepensioneerden in onze sector. Zij streven ernaar de overgang naar de nieuwe pensioenregeling in te laten gaan op 1 januari 2025. Voordat het zover is er nog veel werk te verrichten én, minstens zo belangrijk, moet een aantal belangrijke beslissingen worden genomen.

De nieuwe pensioenregeling kent namelijk een aantal keuzemogelijkheden. Een van de belangrijkste keuzes leggen we aan jullie voor, te weten: wat voor soort pensioenregeling het moet gaan worden.

Wat voor soort pensioenregeling?

Er zijn 2 varianten waaruit gekozen kan worden: de solidaire pensioenregeling of de flexibele pensioenregeling. In beide regelingen krijgen pensioendeelnemers een persoonlijke pensioenpot. Bij de solidaire regeling ligt de nadruk meer op samen beleggen en samen risico’s delen. Bij de flexibele regeling gaat daarentegen meer uit van het kunnen maken van eigen, persoonlijke keuzes.

Wie beslist hierover?

Pensioen is een collectieve arbeidsvoorwaarde die is opgenomen in de cao. Met de nieuwe pensioenregeling verandert er dus ook iets in de cao. Werkgevers en vakbonden gaan over de cao en zullen dus afspraken met elkaar moeten maken over de nieuwe regeling. FNV Spoor zal deze afspraken pas kunnen maken nadat haar leden zijn geraadpleegd. Daarom wordt jou binnenkort gevraagd voor welke regeling, de solidaire of de flexibele, moet worden gekozen.

Wanneer en hoe?

Tussen 18 mei en 1 juni krijg je de mogelijkheid om te stemmen. Je ontvangt hiervan nog apart bericht met daarin o.a. de manier waarop je kunt stemmen.

Hulp bij het stemmen

Pensioen is voor velen een ingewikkeld onderwerp. We gaan je daarom extra informeren over de voorliggende keuze en de achtergronden hiervan.

Hierbij gebruiken we een drietal informatiekanalen:

  1. Je ontvangt binnenkort een tweede nieuwsbrief met daarin nadere informatie over de beide regelingen. Daarin leggen we ook uit welk van de twee regelingen onze voorkeur heeft.
  2. We sturen je een link naar een eerder opgenomen webinar. In dit webinar wordt nadrukkelijk ingegaan op de (verschillen tussen) beide regelingen.
  3. Én op de website van pensioenfonds Rail & OV is nog veel meer informatie te vinden over de nieuwe pensioenregeling.

Hoe verder?

Je ontvangt over een week een tweede nieuwsbrief met daarin de uitgebreide informatie over beide pensioenregelingen, de link naar het webinar én de wijze waarop je jouw stem kunt gaan uitbrengen