Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Corona en hoe FNV zich inzet voor jou

Corona raakt je ook als je ziek, arbeidsongeschikt of werkloos bent.

Redactie
Door Redactie 07 april 2020

We proberen ook voor uitkeringsgerechtigden om de gevolgen van corona te beperken. Zo willen we maatregelen voor zieke werknemers en extra afspraken over Wajong en garantiebanen. Maar ook gelijke behandeling van mensen met een uitkering.

Inzet van de FNV

We proberen te voorkomen dat mensen opeens zonder werk en inkomen komen door de coronacrisis. Daarom zijn in een recordtempo noodmaatregelen gemaakt. We overleggen nog met werkgevers en overheid of er bijstellingen nodig zijn. Zo zijn tienduizenden mensen met nulurencontracten en tijdelijke contracten toch hun baan kwijtgeraakt. We vinden dat dit niet kan en doen alles zodat deze werkgevers alsnog met mogelijke noodvoorzieningen zorgen voor baan- en inkomensbehoud voor alle werknemers. We willen ook onzekerheid door corona oplossen voor mensen die nu een uitkering hebben omdat ze ziek, arbeidsongeschikt of werkloos zijn.

Snel duidelijkheid voor zieke werknemers

We willen snel duidelijkheid voor zieke werknemers. In hoeverre moeten zij (en werkgevers) aan re-integratieverplichtingen blijven voldoen? Er moeten heldere instructies komen voor werknemers en werkgevers in het keuren voor en toekennen van arbeidsongeschiktheidsuitkeringen als Wajong, WIA en Ziektewet. 

Helderheid over verwachtingen

Wij willen extra afspraken voor werkenden in de Wajong en garantiebanen. De huidige maatregelen bieden onvoldoende garantie voor deze kwetsbare groep. Wij willen graag aanvullende maatregelen om deze groep extra te beschermen. Ook rond de sollicitatieplicht voor werkzoekenden is nog veel onduidelijk. Dat moet helder worden.

Gelijke behandeling bijstandsgerechtigden

We krijgen veel vragen van bijstandsgerechtigden en mensen die onder de Participatiewet vallen. Waarom worden zij anders behandeld dan zzp’ers? Dus ook voor hen moeten tegemoetkomingen komen op vermogens- en partnertoets tijdens de crisis. En de verplichte tegenprestatie moet even niet gelden. We willen een gelijke behandeling van bijstandsgerechtigden. Dat kan met met een landelijke richtlijn over de verplichting fysiek te verschijnen bij oproepen en trainingen. 

Veelgestelde vragen

We hebben de afgelopen tijd ook hard gewerkt aan informatie voor huidige uitkeringsgerechtigden en werknemers die op korte termijn al dreigen in een uitkering te komen. Roept het UWV mensen nog op voor keuringen? Krijg ik ook een ww-uitkering of ga ik mee met de noodmaatregel? Is de betaling van mijn uitkering nog op tijd? Kan ik nog een Wajonguitkering aanvragen ? Dit soort vragen heeft de FNV (in de Stichting van de Arbeid , STAR) voorgelegd aan het Ministerie van Sociale Zekerheid en het UWV. Veel vragen zijn beantwoord. 

Over de vragen waarop we nog geen antwoord hebben gekregen, overleggen we binnenkort weer in de Stichting van de Arbeid met het Ministerie en het UWV. Het gaat om:

  • Vertraging/niet kunnen starten van re-integratietrajecten 1e en 2e spoor; bestaande trajecten lopen vertraging op. Het is nu vrijwel onmogelijk om nieuwe trajecten op te starten. Hoe zit het met deze verplichtingen?  
  •  Als  een cao de bepaling kent dat er in het 2e ziektejaar minder dan 100% betaald wordt (70, 80,90) worden werknemers financieel gedupeerd als er geen re-integratie kan plaatsvinden. Heeft het SZW hiervoor een oplossing?
  • Hoe zit het met de beoordelingen einde wachttijd? Dus de aanvraag voor een WIA uitkering, als werknemers 2 jaar (104 weken) ziek zijn geweest? Die gebeuren nu alleen telefonisch. Maar niet alle zaken kunnen telefonisch afgehandeld worden. Hoe gaat UWV hier mee om? Wat gaat dit betekenen voor werknemers en werkgevers?  
  • Hoe gaat UWV om met de Wajongbeoordelingen? Wat gebeurt er met aanvragen die niet  telefonisch afgehandeld kunnen worden? 

Corona meldpunt

Heb je zelf iets gezien dat echt niet kan in deze coronatijd? Meld ons dat dan.

Naar het Corona meldpunt