Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Principeakkoord cao FedEx 2019 – 2022

Wat betekent dit voor jou?

Redactie
Door Redactie 07 juli 2020

Na ruim 1,5 jaar intensief overleg gevoerd te hebben met FedEx hebben we een principeakkoord op hoofdlijnen bereikt. We hebben eerder laten weten dat je werkgever voortijdig communiceerde over de inhoud van het principeakkoord. Daarna heeft de werkgever de vakbonden onmiddellijk benaderd en uitgenodigd om hierover in gesprek te gaan. In dit gesprek is de lucht geklaard en zijn partijen verder gegaan met het afronden van het principeakkoord.

Principeakkoord cao FedEx 2019 – 2022

Dit hebben we afgesproken

Uitgangspunt van partijen is dat voor een individuele werknemer het nieuwe arbeidsvoorwaardenpakket minimaal gelijkwaardig is aan, dan wel beter is dan het arbeidsvoorwaardenpakket van vóór de harmonisatie. Als de leden instemmen en de nieuwe cao van kracht wordt, zal werkgever aan elke medewerker een arbeidsvoorwaardenvergelijking verstrekken op individueel niveau.

Looptijd

De cao is afgesloten voor een periode van 3 jaar, ingaande op 1 oktober 2019 tot 1 oktober 2022.

Loon

Er is een structurele loonsverhoging afgesproken van:

  • 3% op 1 januari 2020.
  • 3% op 1 oktober 2020.
  • 3% op 1 oktober 2021.

Jubileumregeling

  • Bij 25 jaar dienstverband, 1 maandsalaris (bruto=netto).
  • Bij 40 jaar dienstverband, 1,5 maandsalaris (bruto=netto).
  • Bij 50 jaar dienstverband, 1,5 maandsalaris (bruto).

Eindejaarsuitkering

Met ingang van november 2021 zal er jaarlijks een eindejaarsuitkering aan alle werknemers worden uitgekeerd van € 1074 bruto. Hiervoor zijn een aantal bronnen gebruikt: bijdrage levensloop, winstuitkering, koffiegeld, december-/feestdagenuitkering, TVM-module, 1% eindejaarsuitkering (FedEx-ers salarisgroep 8 en hoger). In 2020 worden deze bronnen voor het laatst nog gewoon doorbetaald. De winstuitkering zal in september 2020 worden uitgekeerd.

Reiskostenregeling woon-/werkverkeer

Vast bedrag per maand op basis van 214 dagen (fiscaal maximum) bij fulltime dienstverbanden en in andre gevallen naar rato. € 0,19 per kilometer, max. reisafstand 40 kilometer enkele reis.

Arbeidsduur per week wordt 39,25 uur

Dit betekent voor het personeel van FedEx Express dat fulltimers van 40 uur naar 39,25 uur per week gaan met behoud van salaris. Dit heeft een positief effect op het uurloon. Hieraan gekoppeld zijn de ADV-dagen. Deze worden aangepast aan de TNT-regeling. Dit betekent voor een fulltimer 5 dagen. Tevens is hierbij afgesproken dat de vrije dagen in verband met verjaardag en Goede Vrijdag komen te vervallen.

Pensioen

Dit betreft de TNT-medewerkers die aangesloten zijn bij Pensioenfonds TNT. Op dit onderwerp zijn vakbonden en werkgever het uiteindelijk eens geworden. Echter, dit was het meest complexe onderdeel van alle arbeidsvoorwaarden die besproken moesten worden. Het toelichten van hoe de keuze tot de overstap van PF TNT naar BPF Vervoer tot stand is gekomen, is onmogelijk in deze nieuwsbrief te beschrijven. In de uitgebreidere tekst in een apart document is hier meer over te lezen en uiteraard zal dit aan de orde komen tijdens de bijeenkomsten voor de achterban.

Achterbanraadpleging

Op zeer korte termijn kun jij je mening geven over dit akkoord. De datums en locaties worden zo snel mogelijk met gedeeld. Anders dan anders, zullen we in verband met de coronamaatregelen nu vragen om aan te geven of je aanwezig bent. Deze aanmelding is noodzakelijk om te voorkomen dat mensen de zaal niet meer in mogen.

De onderhandelingsdelegatie, bestaande uit: R. Wackers, S. van Mourik, W. Riemslag, A. Capel, J. Nijs en P.P. Koenen, roepen je op om je mening te geven. Jouw stem telt.