Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

FedEx schendt afspraak met vakbonden over communicatie naar de achterban

Redactie
Door Redactie 26 juni 2020

FedEx heeft zich helaas gedragen als een onbetrouwbare partij in de onderhandelingen over de arbeidsvoorwaarden. Waar wij op 18 juni een afspraak hadden over een principeakkoord, en er op vertrouwensbasis aanvullende mondelinge afspraken zijn gemaakt, blijkt een week later dat dit vertrouwen door FedEx is geschonden.

FedEx schendt afspraak met vakbonden over communicatie naar de achterban

Nog geen akkoord

De formele afhandeling rondom het principeakkoord moet nog steeds plaatsvinden. Dit betekent dat de gemaakte afspraken op schrift dienen te worden gezet en pas als alle partijen akkoord gaan met de tekst, dan wordt deze door alle partijen ondertekend en is er sprake van een principeakkoord of onderhandelaarsakkoord.

Afspraak niet nagekomen

Daarna volgt dan de communicatie naar de medewerkers en de leden. Vrijwel gelijktijdig door werkgever en de vakbonden. Dit is helaas niet gebeurd, ondanks een heldere afspraak om de communicatie af te stemmen en de vele mailwisselingen en telefonisch contact tussen werkgever en vakbonden na 18 juni.

Nog niet alles besproken

Inhoudelijk moesten nog een aantal punten besproken worden. De werkgever wilde nog berekeningen maken met betrekking tot een eindejaarsuitkering en niet alle (fiscale) informatie rond een aantal componenten van het loon waren duidelijk. Met name de hoogte van de overeengekomen eindejaarsuitkering is belangrijk en dus was het voor de vakbonden duidelijk dat hier uitsluitsel over moest zijn voordat er gecommuniceerd zou worden naar de achterban. Dit is dus niet gebeurd, ondanks het door vakbonden benadrukte belang hiervan.

Opnieuw in gesprek

Waar vakbonden de afgelopen dagen zorgvuldig en betrouwbaar zijn omgegaan met de gemaakte afspraken, stond voor werkgever blijkbaar een ander belang voorop. Gezien deze onvoorziene en onwenselijke actie van de werkgever, zullen wij eerst weer met de werkgever om de tafel moeten gaan zitten om de gewenste duidelijkheid te verkrijgen over deze voor jullie belangrijke arbeidsvoorwaarden. Dat een en ander zijn weerslag heeft op de voortgang in dit traject en er opnieuw vertraging optreedt, moge duidelijk zijn.

Uiteraard zullen vakbonden er alles aan doen om zo snel mogelijk het totaalpakket aan afspraken aan je voor te leggen.