Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Verlengen cao Beroepsgoederenvervoer over de weg?

Redactie
Door Redactie 12 mei 2020

De onderhandelingsdelegatie FNV Transport & Logistiek heeft in overleg met de subsectorraad Transport & Logistiek besloten te onderzoeken of (tijdelijke) verlenging van de cao mogelijk is. Uiteraard heb jij als FNV-lid de doorslaggevende stem of wij de voorgestelde voortzetting van de cao verder kunnen uitwerken.

Verlengen cao Beroepsgoederenvervoer over de weg?

Waarom voortzetting van de cao?

De vorige cao eindigde op 1 januari 2020. Terwijl de onderhandelingen voor een nieuwe cao volop liepen, diende de coronacrisis zich aan. In overleg met de subsectorraad is op 31 maart 2020 besloten om de onderhandelingen voorlopig uit te stellen. Het verzoek tot uitstel kwam overigens van de werkgevers.

De afgelopen periode zijn ons echter 3 zaken duidelijk geworden:

  1. De gevolgen van de coronacrisis gaan ons nog lang parten spelen.
  2. Het ontbreken van een algemeen verbindend verklaarde cao leidt ondertussen bij sommige werkgevers tot verslechteringsvoorstellen. Omdat er gelukkig ook werkgevers het wel goed willen doen, zal dat leiden tot concurrentie op arbeidsvoorwaarden.
  3. Onze sector zit in de landelijke top 5 van sectoren waar werknemers worden ontslagen. Er zijn dus veel zorgen over behoud van werkgelegenheid. 

Daarom spraken wij op 9 april met onze subsectorraad over de ontstane situatie. Na akkoord van de subsectorraad om dit verder uit te werken, hebben we niet stil gezeten. We hebben onze collega vakbonden benaderd en ook de werkgevers. Nu blijkt dat ook andere vakbonden en werkgevers open staan voor het verlengen van de cao is het tijd om te vernemen van onze leden of wij hiermee verder kunnen.

Waarvoor vragen wij toestemming?

Ongewijzigde verlenging van de cao tot en met 31 december 2020 op de eerst mogelijke ingangsdatum.

Waarom ongewijzigde verlenging? 

We willen zo snel als mogelijk een cao hebben die, voor zover mogelijk, rust geeft voor de sector. Een cao die er ook voor zorgt dat alle werkgevers binnen onze sector de voorwaarden van de cao moeten naleven. Het nu eisen van verbeteringsvoorstellen zal naar onze stellige overtuiging niet op korte termijn leiden tot een cao.

Als je verbeteringen eist moet het ook mogelijk zijn om hiervoor in actie te komen om deze eisen kracht bij te zetten. Dat lijkt ons in deze periode enerzijds onmogelijk en anderzijds zelfs ongepast.

Geef je mening

Wij gaan deze week de (online) raadpleging van onze leden uitvoeren. Ben je lid? Dan krijg je hierover nog rechtstreeks bericht en kun je jouw mening geven.