Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Onderhandelingsresultaat Railinfra

Laat weten wat je ervan vindt

Redactie
Door Redactie 14 april 2021

Op 7 april 2021 hebben sociale partners in de Railinfra (werkgevers en vakbonden) een onderhandelingsresultaat bereikt. Wij leggen dit resultaat neutraal voor aan onze leden. Per direct kunnen onze leden hun stem uitbrengen tot & met uiterlijk vrijdag, 30 april 2021

cao nieuws

Terugkoppeling zesde onderhandelingsronde op 7 april jongstledenHet onderhandelingsresultaat

1. Looptijd

  • Periode 1 2020 t/m periode 13 2022;

2. Salarisontwikkeling

  • Structurele salarisverhoging van 3,50 % per Periode 1 2021 (met terugwerkende kracht en uit te betalen per Periode 6 2021);
  • Een structurele salarisverhoging van 0,5 % per Periode 1 2022;

3. Pensioen

  • Werkgevers reserveren 1% loonruimte t.b.v. een betere pensioenopbouw;

4. Overige afspraken

  • De vermelding van de Automatische Prijs Compensatie in de Cao-tekst (bijlage 2) blijft gehandhaafd;
  • Partijen willen zo spoedig mogelijk komen tot een Algemeen Verbindend Verklaring van de Cao;
  • Partijen zullen zo spoedig mogelijk een werkgroep inrichten om de mogelijkheden van een zwaar werk-regeling te onderzoeken (1e prioriteit);
  • Partijen zullen zo spoedig mogelijk een werkgroep inrichten om de overige tijdens de onderhandelingen benoemde thema’s uit te werken;
  • Partijen zullen gezamenlijk in overleg treden met ProRail over de door ProRail gehanteerde indexeringsregeling in de PGO-contacten.

Het onderhandelingstraject duurde meer dan  18 !!! maanden

Reeds in de zomer van 2019 is FNV Spoor gestart met de voorbereiding voor het cao overleg met als doel om voor het einde van de looptijd van de cao (periode 13 2019) een principeakkoord aan onze leden te kunnen presenteren. De formele onderhandelingen zijn op 9 oktober 2019 gestart.
Op 22 oktober in de middag stond het vervolg gepland en de verwachting van vakbonden was, dat we die dag tot een akkoord zouden komen om de cao gedurende het jaar 2020 te verlengen.
De realiteit was helaas anders. Op de ochtend van de 22e oktober hebben werkgevers aan vakbonden laten weten, dat het cao overleg van die dag geen doorgang kon vinden omdat de bouwsector in de problemen gekomen is door de stikstofproblematiek en het PFAS dossier. Gedurende het jaar 2020 hebben weliswaar diverse gesprekken tussen afvaardigingen van werkgevers en vakbonden in de sector plaats gevonden. Echter alle formele overleggen in 2020 zijn afgelast i.v.m. voortdurende onduidelijkheid rond stikstof en PFAS of de Corona Pandemie.

Uiteindelijk zijn de sociale partners in de branche er ondanks alle obstakels erin geslaagd om begin 2021 het cao overleg te hervatten. En nu, na ruim 18 maanden cao traject, een perioden van 16 maanden zonder geldend cao ligt er een resultaat.

Afweging van de FNV cao commissie

Tijdens het gehele cao traject heeft de onderhandelingsdelegatie regelmatig overleg gehad met de kaderleden uit de Bedrijfsgroepsafdeling van FNV, die ook onze cao commissie vormen.
Behalve een loonsverhoging en het vooruitzicht op een verbetering van de pensioenopbouw zijn slechts intentieverklaringen opgenomen in het resultaat. Zo is de intentie afgesproken om de mogelijkheden, om te komen tot een zwaar-werk regeling, te onderzoeken. Verder hebben partijen afgesproken om werkgroepen in te stellen om overige thema’s te onderzoeken.

Ondanks het feit dat we geen afspraken over eerder stoppen met werken en duurzame inzetbaarheid konden maken en dat we geen thuiswerkregeling konden afspreken hebben de kaderleden besloten om dit resultaat ‘neutraal’ voor te leggen aan de leden.
De reden is dat zowel de onderhandelingsdelegatie als de kadergroep inschat, dat het behaalde resultaat, gezien de huidige situatie rond Corona en de situatie in de sector, het maximaal haalbare is. Een ander punt is, dat we het zeer belangrijk vinden dat er eindelijk weer een geldend Railinfrastructuur cao voor onze sector van toepassing is, die hopelijk snel de algemeenverbindendverklaring krijgt. Maar doorslaggevend voor de kaderleden was de wetenschap, dat de collega’s in de sector nadrukkelijk behoefte hebben om eindelijk weer eens een loonsverhoging te ontvangen. Immers, de laatste loonsverhoging werd in periode 1 van 2019 toegekend.

Stemmen over het onderhandelingsresultaat

Via deze link, kun je gedurende de hele resterende maand april jouw stem uitbrengen. Laat je stem niet verloren gaan en zorg ervoor dat je uiterlijk op 30 april jouw stem uitbrengt.