Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele en analytische cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Deze cookies gebruiken geen persoonsgegevens en hier is geen toestemming voor nodig. Daarnaast maken we gebruik van marketing cookies om de website op jouw voorkeuren af te stemmen. Hiervoor kun je onderstaand toestemming geven. Je kunt je instellingen altijd weer wijzigen op de pagina over de cookies.

Functionele & analytische cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de website naar behoren werkt en om analyse uit te voeren

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de website op jouw voorkeur af te stemmen.

Initiatieven bij Service Stations

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 28 juli 2020

In de afgelopen weken is er op een aantal standplaatsen binnen Service Stations discussie ontstaan over de wijze waarop NS omgaat met initiatieven en experimenten die door collega’s naar voren worden gebracht.

MSO Bram Schaper heeft n.a.v. berichten van vakbonden hierover, bij de OC leden de indruk gewekt dat de vakbonden tegen initiatieven / experimenten van de collega’s zouden zijn. Dat was een verkeerde voorstelling van zaken. Dat heeft bij meerdere collega’s helaas tot onrust geleid. Juist in een periode waarin we samen schouder aan schouder willen staan.

De vakbonden wezen NS er terecht op dat ook bij initiatieven / experimenten de juiste procedures bewandeld moeten worden. Met het ontplooien van de initiatieven, is de indruk ontstaan dat NS de noodzakelijke overleggen zou willen ontwijken en vooruit heeft willen lopen op de toekomst van Service Stations. Dit is uitdrukkelijk niet de bedoeling geweest. Het is een bijzondere periode waarin de experimenten, de gesprekken over de toekomst van Service Stations en de mogelijke vervolggesprekken over de financiële situatie van NS met de Centrale Ondernemingsraad en de vakbonden met elkaar vermengd kunnen raken. Wij begrijpen allen dat dit verwarring kan opleveren en willen geen voorschot op mogelijke gesprekken nemen. En uiteraard willen wij de procedures zoals overleggen met vakbonden en advies en of instemmingstrajecten met OR niet overslaan.

Het beeld is ontstaan dat NS de verantwoordelijkheid voor het pauzeren van experimenten bij de vakbonden wil neerleggen. De e-mail van de MSO aan onze OC heeft dit beeld onbedoeld versterkt en daardoor zijn collega’s en ook OC leden tegenover elkaar komen te staan. Dat is het laatste wat de MSO en alle andere betrokken willen.

We kiezen samen voor een constructieve samenwerking, waarin openheid en dialoog de basis vormen. We verschillen soms van inzicht op de inhoud, maar met respect voor ieders rol. Uiteraard gaan we zorgvuldig te werk op basis van afspraken uit de cao, de wet op de ondernemingsraden en de werkafspraken die gelden in de samenwerking tussen NS, medezeggenschap en vakbonden.

Dit gezegd hebbende, willen NS en de vakbonden gezamenlijk benadrukken dat betrokken en bevlogen medewerkers bij Service Stations ontzettend belangrijk zijn: jullie kennen als geen ander de situatie op de stations en zien de mogelijkheden buiten, aangezien jullie direct contact hebben met de reiziger. Ondergetekenden zijn allen voorstanders van innovatie, initiatief en creativiteit, juist vanuit de werkvloer. Maar uitvoering geven daaraan zal altijd via de juiste procedures en overleggen met vakbonden en medezeggenschap verlopen.

Bron: Koen Sueters (Directeur S&O), Bram Schaper (MSO Service Stations), Henri Janssen en Roos Rahimi (FNV Spoor), Wim Eilert en Rob de Groot (VVMC) en Ike Wiersinga en Jerry Pique (CNV Vakmensen)