Registratie van blootstelling aan gevaarlijke stoffen in mijn personeelsdossier

Staat er in wat er in moet staan? Check het zelf!

portret Henri Janssen
Door Henri Janssen 17 oktober 2019

Beste FNV-er werkzaam bij NS, we hebben je al eerder bericht over de stof Chroom 6 en kankerverwekkende stoffen op het werk bij NS.

In de vorige nieuwsbrief van 25 juli hebben wij één en ander verteld over de aanvulling in je personeelsdossier waarin wordt vermeld op welke momenten je mogelijk bent blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen zoals chroom 6, asbest of mogelijk andere kankerverwekkende stoffen die in het bedrijf worden of in het verleden zijn gebruikt. Momenteel wordt er binnen het NS bedrijf een groot onderzoek verricht naar blootstelling aan Chroom 6 op de werkplek, gericht op het verleden.

Hoe zat het ook alweer? En waarom stuurde mijn werkgever mij een brief ‘registratie in personeelsdossier’?

Als het van toepassing is, heb je van je werkgever een e-mail ontvangen van je werkgever waarin wordt aangekondigd dat er een document aan je personeelsdossier wordt toegevoegd waarin komt te staan aan welke gevaarlijke stoffen je in 2018 mogelijk bent blootgesteld. Het gaat hierbij om CMR-stoffen en/of biologische agentia. CMR-stoffen zijn carcinogeen/mutagene stoffen, in gewoon Nederlands: kankerverwekkende en/of stoffen die je erfelijk materiaal (je gen-structuur) kunnen veranderen. R-stoffen zijn reprotoxische stoffen, deze stoffen zijn van invloed op alles wat met voortplanting te maken heeft zoals je vruchtbaarheid, het zwangerschapsverloop en eventuele geboorteafwijkingen. Biologische agentia zijn levende organismen die een infectie, allergie of vergiftiging kunnen veroorzaken of stoffen van biologische herkomst die geen levend organisme zijn en toch een risico voor de gezondheid opleveren. Het document kun je raadplegen in map 6J in `Mijn Personeelszaken`, onder de tegel ‘Personeelsdossier`.

Registratie arbeidsverleden: een registratie die verder gaat dan 2018

Naast de registratie over mogelijke blootstelling aan deze stoffen over 2018 (en straks ook over 2019 en verder), heeft NS ook een tweede type registratie uitgevoerd die een relatie heeft met de zojuist beschreven registratie. Deze tweede registratie gaat over het gehele arbeidsverleden van de NS werknemer. Getracht wordt een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van de werkplekken en functies waar in het (verre) verleden is gewerkt met CMR-stoffen. Dat is een goede zaak. Ook dit is een flinke klus want er hebben in het verleden grote aantallen werknemers op veel en vaak ook wisselende locaties met gevaarlijke stoffen gewerkt.

Het overzicht van je arbeidsverleden kan worden gebruikt als je onverhoopt een ziekte krijgt die verband kan houden met mogelijke blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens het werk bij NS. NS kan dan aansprakelijk zijn voor de opgelopen schade. In zo’n situatie wordt beoordeeld hoe groot de kans is dat de mogelijke blootstelling de oorzaak kan zijn van de ziekte. Aan de hand van het overzicht arbeidsverleden staat dan vast in welke functie je op een bepaalde locatie op een bepaald moment hebt gewerkt. Daarom is het belangrijk deze registratie zo volledig mogelijk in beeld te brengen.

NS heeft de werknemers hierover geïnformeerd, maar omdat het om twee typen registraties gaat in een relatief korte periode achter elkaar, is dat niet voor iedereen even duidelijk, vandaar ook onze nieuwsbrief.

Eenzijdige verklaring werknemers ter aanvulling op registratie arbeidsverleden

De Registratie arbeidsverleden kan wellicht hier en daar niet helemaal volledig zijn, omdat er vanwege allerlei veranderingen in de bedrijfsvoering door de jaren heen wellicht gegevens niet door NS zijn op- of overgenomen. Het is daarom zaak dat werknemers de gedane registratie door NS goed controleren en kijken of er wellicht onjuiste gegevens instaan over verricht werk of dat er gegevens ontbreken. NS heeft een emailadres ingesteld (registratiearbeidsverleden@ns.nl) waar je met eventuele vragen over dit arbeidsverleden terecht kunt. Ook kan je met een formulier ‘Eenzijdige verklaring werknemers ter aanvulling op registratie arbeidsverleden’ ontbrekende gegevens vermelden, die vervolgens worden opgenomen in je dossier: je vult de verklaring in, je ondertekent en stuurt hem op. De afdeling PZ zal je ingevulde formulier uploaden in je personeelsdossier.

Wat kun je zelf nog meer doen?

Als je bezorgd bent over mogelijke blootstelling aan bovengenoemde stoffen is ons advies om zelf ook een dossier over dit onderwerp aan te leggen. Bewaar eventuele correspondentie met de werkgever over blootstelling aan dergelijke stoffen (brieven, emails e.d.) . Schrijf ook namen op van collega’s waarmee je in het verleden hebt gewerkt op die locaties waar mogelijke blootstelling aan deze stoffen heeft kunnen plaats vinden.
Het klinkt misschien allemaal wat overdreven en gelukkig zal je het zeer waarschijnlijk niet nodig hebben, maar een kans, hoe klein ook, blijft een kans.

Hoe nu verder?

Via het lopende NS onderzoek word je op gezette tijden ook geïnformeerd over ‘de stand van zaken’. Lees verspreide informatie dan ook goed door.
Op de volgende link staat veel informatie over het onderwerp Chroom 6 bij NS:
ns.nl/over-ns/dossier/chroom-6/chroom-6-bij-ns.html

Wat wil de FNV dat er gebeurt?

De FNV blijft het lopend onderzoek kritisch volgen. Zo hebben we in de onderzoekscommissie aangegeven dat we niet tevreden zijn over de trage voortgang van de lopende onderzoeken, er moet wat ons betreft ‘een tandje bij’. We hebben uiteraard begrip voor het feit dat zaken zorgvuldig worden onderzocht, maar na 2 jaar onderzoek wordt het echt tijd om met de eerste resultaten te komen. We zullen jullie op de hoogte houden, samen staan we sterk!

Met vriendelijke groeten,

Henri Janssen en Roos Rahimi, Bestuurders FNV Spoor

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.