Wat betekent het pensioenakkoord voor jou als senior?

Redactie
Door Redactie 10 augustus 2020

De FNV knokt voor een goed pensioen voor iedereen. In juni vorig jaar konden al onze leden zich in een referendum uitspreken over het pensioenakkoord. Toen stemde driekwart van de leden voor. Nu is ook de uitwerking van dit akkoord op 4 juli door het FNV Ledenparlement goedgekeurd. Met deze uitwerking zetten we weer belangrijke stappen.

Webinar over uitwerking pensioenakkoord

Tuur Elzinga, vicevoorzitter FNV en pensioenonderhandelaar, heeft op 30 juni in een webinar de uitwerking van het pensioenakkoord besproken. Kijk het terug op: fnv.nl/uitlegpensioenakkoord

Collectief en solidair

Als lid van FNV Senioren ben je natuurlijk al met pensioen. Als je dit jaar AOW-gerechtigd werd, heeft het pensioenakkoord ervoor gezorgd dat je 4 maanden eerder kon stoppen met werken, dan voor het akkoord het geval was. Voor de werkenden die volgend jaar AOW-gerechtigd worden, is het verschil zelfs 8 maanden!

Er zijn zaken die ook in het nieuwe pensioenstelsel niet veranderen: het pensioen blijft levenslang uitgekeerd. Het maakt dus niet uit hoe oud je wordt. En het blijft een collectief en solidair pensioen. Risico’s blijven we samen delen.

Het pensioenakkoord in het kort

Voor werkenden zijn verschillende zaken belangrijk:

  • De AOW-leeftijd is tot en met 2021 op 66 jaar en 4 maanden bevroren. Daarna stijgt deze leeftijd minder snel dan voor het sluiten van het pensioenakkoord in 2019.
  • Gedurende de periode 2021-2025 kunnen werknemers maximaal 3 jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd stoppen. De werkgever kan gedurende deze periode een uitkering verschaffen die netto overeenkomt met de netto AOW-uitkering Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt in de cao of individueel tussen werkgever en werknemer.
  • Het moet voor iedere werkende gemakkelijker worden pensioen op te bouwen. Ook voor de werkenden die nu geen pensioen opbouwen.

Groeiend pensioen

In het nieuwe pensioenstel gaat het pensioen eerder meebewegen met de economie. De premie van werkenden wordt, net als nu, onder andere belegd in aandelen en vastgoed. Rendementen op beleggingen worden minder gebruikt om hoge buffers op te bouwen en meer om het pensioen te laten groeien. Hierdoor ontstaat er sneller zicht op indexatie, ook van de pensioenuitkeringen. En eerlijk is eerlijk, negatieve rendementen zullen ook eerder tot gevolg hebben dat de pensioenuitkering wordt gekort. Maar uit scenarioberekeningen blijkt dat er naar verwachting vaker verhoogd zal worden dan verlaagd. Dus dat is goed nieuws! Voor een duidelijke en uitgebreide uitleg kunt je terecht op: fnv.nl/pensioen

De komende jaren

Uiterlijk per 1-1-2026 moeten alle pensioenuitvoerders hun pensioenregeling hebben aangepast. Tot 2026 is het huidige financieel toetsingskader van toepassing. Dat betekent dat ook de kortingsdreiging blijft bestaan. Vanwege de zeer uitzonderlijke economische situatie heeft het kabinet toegezegd de vrijstellingsregeling van vorig jaar ook dit jaar in te zetten. Dat betekent dat pensioenfondsen met een dekkingsgraad boven 90% de pensioenen niet hoeven te verlagen. Daarvoor telt de dekkingsgraad op 31 december van dit jaar.

Groeipad naar nieuw stelsel

Het is daarnaast van belang dat fondsen op een verantwoorde en evenwichtige wijze kunnen overstappen naar het nieuwe stelsel. Hiervoor zal een ingroeipad naar het nieuwe stelsel worden vastgelegd. De FNV zal zich natuurlijk blijven inzetten om kortingen van pensioenen te voorkomen en indexatie mogelijk te maken gedurende deze overgangsperiode.

Voor veel meer informatie zie: fnv.nl/pensioen

Cookies op websites van de FNV

De FNV gebruikt functionele cookies die noodzakelijk zijn om de websites zo goed mogelijk te laten functioneren. Daarnaast maken we optioneel gebruik van statistische en marketing cookies. De functionele en statistische cookies maken geen gebruik van persoonsgegevens. De marketing cookies worden gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Onderstaand kun je toestemming geven voor het gebruik van cookies. Voor meer informatie, of om op ieder moment je instellingen weer te wijzigen, kun je terecht op onze pagina over de cookies.

Functionele cookies: Cookies die nodig zijn om te zorgen dat de websites naar behoren functioneert.

Statistische cookies

:

Geven inzicht in hoe onze bezoekers de websites gebruiken.

Marketing cookies

:

Deze cookies gebruiken we om de websites op jouw voorkeur af te stemmen.